Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

COMBAT ALERT - Ostatnie bilety! Ostatnia szansa!

COMBAT ALERT - Ostatnie bilety! Ostatnia szansa!

UWAGA!!! Tylko do 5 maja br jest mo?liwo?? pozyskiwania biletów na CA 2011. Aktualnie jest jeszcze kilka miejsc do Armii Regularnej. W cenie otrzymasz:

Pakiet uczestnika

1. Wst?p na teren bazy rakietowej i miejsca manewrów Combat Alert: 27-29 maja 2011.
2. Odgrywanie scenariuszy przy wspó?pracy ze sprz?tem wojskowym.
3. Wy?ywienie: (III posi?ki, serwowane w postaci wojskowych racji ?ywno?ciowych. Racje zosta?y specjalnie skonfigurowane i spakowane na potrzeby CA 2011, zawieraj? tylko ?wie?e produkty.).

?niadanie:
- lasagne 300g
- chleb chrupki ?ytni 50g
- podgrzewacz chemiczny 1szt. + saszetka z wod? 45ml
- mleko zag?szczone 100g
- ekstrakt kawy zbo?owej 10g
- Esbit kpl. do podgrzewania
- blaszka, zapa?ki, 3 sztuki paliwa
- cukierek z witamin? C
- cukierek kawowy
- guma do ?ucia
- napój w proszku
- ?y?ka, widelec, sól, pieprz
- serwetka nawil?ana
- herbata ekspresowa
- cukier 10g
- torebka foliowa na odpadki

Obiad:
- kurczak z ry?em i warzywami 300g
- suchary specjalne 90g ( 2 x 45g )
- podgrzewacz chemiczny 1szt. + saszetka z wod? 45ml
- baton owocowy 30g
- zupka instant 10g
- paliwko Esbit 3 sztuki
- cukierek z witamin? C
- cukierek kawowy
- guma do ?ucia
- napój w proszku
- ?y?ka, widelec, sól, pieprz
- serwetka nawil?ana
- herbata ekspresowa
- cukier 10g
- torebka foliowa na odpadki

Kolacja:
- suchary specjalne 45g
- pasztet mi?sny 118g
- owoce suszone 50g
- baton owocowy 30g
- cukierek z witamina C
- cukierek kawowy
- guma do ?ucia
- napój w proszku
- ?y?ka, widelec, sól, pieprz
- serwetka nawil?ana
- herbata ekspresowa
- cukier 10g
- torebka foliowa na odpadki

4. Identyfikator wst?pu.
5. Kontrola broni: znakowanie replik specjalnymi hologramami.
6. Niezb?dnik: mapa terenu, scenariusze, wytyczne dowódcy.
7. Nie?miertelniki: przepustki do scenariuszów.
8. Opaski dru?yny.
9. Wyposa?enie medyka: torba, banda?e.
10. Kamizelka trafie?.
11. Oznaczenie terenu i wynaj?cie dla dru?yn namiotów sztabowych, rekwizytów, zakup pirotechniki.
12. Punkt serwisowy broni: podstawowe naprawy.
13. Konkurs z cennymi nagrodami.
14. Opieka medyczna.
15. Pole namiotowe.
16. Strze?ony parking poza stref? dzia?a? bojowych.
17. Toalety.
18. Bie??ca woda.
19. Pitna woda.
20. Kawiarenka: gor?ca woda, kawa, herbata, cukier, mleko, kubeczki, ?y?eczki, mieszade?ka.
21. Punkt ?adowania baterii: agregaty pr?dotwórcze.
22. Materia? filmowy: dost?pny po premierze.
23. Reporta? zdj?ciowy: dost?pny po premierze.
24. Wst?p na uroczyst? premier? filmu i zdj?? z Combat Alert, która odb?dzie si? 25 czerwca 2010 r (sobota). Materia?y b?d? wyemitowane w profesjonalnej sali studyjnej: 4 projektory, 450 miejsc siedz?cych (Warszawa, ul. Jagiello?ska 71, o?rodek konferencyjny FSO). Na podstawie jednego identyfikatora Combat Alert wst?p na sal? maj? 3 osoby.


Termin

pi?tek, 27 maja - niedziela, 29 maja 2011 r.

Miejsce spotkania

Baza rakietowa Wojska Polskiego w Chrcynnie (29 km od granic Warszawy), funkcjonuj?ca w latach 1962-1990. Teren dawnego obiektu wojskowego tzw. strefy bojowej w Chrcynnie. Miejsce jest obszarem wyodr?bnionym wraz z istniej?cymi obiektami po wojskowymi. Baza obecnie znajduje si? ca?kowicie w r?kach prywatnych, co przyczyni?o si? do zachowania infrastruktury w pierwotnych kszta?tach. Teren bazy jest zamkni?ty i ogrodzony. Na terenie bazy znajduje si? silnie ufortyfikowany bunkier centralny o ??cznej powierzchni 700 m kw.! Pomieszczenia s? ca?kowicie zelektryfikowane, skanalizowane, suche oraz posiadaj? w?asny system wentylacji. Na terenie bazy znajduje si? równie? szereg schronów podstawowych, które b?d? wykorzystywane w scenariuszach, jak równie? transzei i umocnie? naziemnych. Wszystkie scenariusze b?d? rozgrywane na powierzchni oko?o 40 hektarów zarówno bazy jak i terenu pobliskich lasów. Dodatkowym atutem tego terenu jest jego lokalizacja w centrum 250-hektarowego kompleksu le?nego.

Dojazd

Miejscowo?? docelowa to Chrcynno ko?o Nasielska, 29 km od granic Warszawy.

Spotykamy si? dok?adnie w tym miejscu: Kliknij tutaj, aby zobaczy? satelitarn? map? terenu.
Ilo?? uczestników gry

Combat Alert nie jest spotkaniem o charakterze masowym. Liczba uczestników tegorocznej edycji wynosi tylko 400 osób + zespól osób funkcyjnych. O przyst?pieniu do gry stanowi zakupiony bilet. Je?eli nie chcesz by? rozczarowany brakiem wolnych miejsc, sugerujemy nie kupowa? biletów w ostatniej chwili.


Plan manewrów (orientacyjny)

Pi?tek

A) 12.00-22.00: czas na przyjazd, rejestracj?, rozlokowanie si? na polu namiotowym, zapoznanie si? z terenem, budowanie umocnie?. Je?eli nie mo?esz do??czy? do gry w pi?tek, istnieje mo?liwo?? uczestniczenia w spotkaniu od soboty - szczegó?y na forum.

B) Od soboty - godziny 00.00 do niedzieli - godziny 02.00 (26h.) manewry.


Sobota

A) Czas manewrów: bez przerw technicznych.


Niedziela

A) 00.00-02.00: zako?czenie, rozstrzygni?cie, podsumowanie.
B) 02.00-10.00: cisza nocna.
C) 10.00-12.00: z?o?enie namiotów, czas integracji dla uczestników i go?ci zewn?trznych(rodzina, etc.).
D) 12.00-14.00: opuszczenie terenu.
Od COMBAT ALERT 2009: ZDJ?CIA ZE SPOTKANIA
Wymagania sprz?towe

Uczestnicy Combat Alert we w?asnym zakresie dozbrajaj? si? w bro? i amunicj? typu ASG spe?niaj?c? normy wyznaczone regu?ami gry. Po??danym elementem jest równie? mundur bojowy i stylizacja odwzorowuj?ca dan? jednostk? bojow?. Je?eli nie posiadasz broni lub munduru skontaktuj si? z nami.


Wyposa?enie indywidualne (co powiniene? zabra?)
Poni?sza lista jest tylko i wy??cznie nasz? serdeczn? sugesti?, co powiniene? zabra? na spotkanie trwaj?ce 3 dni typu Combat Alert. NIE ingerujemy, w jako?? i markowy charakter Twojego wyposa?enia / ekwipunku. Przy pakowaniu powiniene? uwzgl?dni? ró?ne warunki pogodowe: deszcz, spadek temperatury w nocy, etc. Pami?taj nie ma z?ej pogody s? z?e ubrania!

- mundur w kolorze maskuj?cym - spodnie bluza,
- wygodne buty z wk?adka typu gore-tex lub dobrze zaimpregnowane buty wojskowe / trekkingowe,
- skarpety na zmian?,
- bielizna na zmian?,
- wodoodporna kurtka i spodnie typu gore-tex lub peleryna / pa?atka,
- ciep?a bluza typu polar,
- ochronna r?k: r?kawiczki,
- ochronna oczu: okulary / gogle / maska,
- ochronna twarzy: chusta / szal / maska,
- latarka typu szperacz,
- metalowa mena?ka lub metalowy kubek (do postawienia na ogie? - konsumpcja racji ?ywno?ciowych)
- namiot (by?oby super - cho? NIE jest to konieczne, gdyby by? w kolorze maskuj?cym lub przykryty siatk? maskuj?c?),
- karimata,
- ciep?y ?piwór,
- przybory do mycia,
- replika broni + ?adowarka (je?eli posiadasz zabierz replik? zapasow?),
- bateria do repliki (je?eli posiadasz zabierz 2 na?adowane baterie),
- amunicja do replik,
- radiokomunikacja + zapasowe baterie(je?eli masz 2 radia, zabierz obydwie sztuki),
- telefon komórkowy + ?adowarka,
- OBOWI?ZKOWO: latarka z czerwonym filtrem lub lampka rowerowa emituj?ca czerwone ?wiat?o (do kupienia na Allegro ju? od 3z?) - potrzebna do sygnalizowania trafienia w nocy,
- chemikalia odstraszaj?ce owady,
- plecak osobisty lub oporz?dzenie (Pami?taj, ?e przy rejestracji dostaniesz pakiet 3 racji ?ywno?ciowych, które b?dziesz posiada? na swoim indywidualnym wyposa?eniu. Podczas manewrów nie b?dzie formalnej przerwy na posi?ki. Racje musisz mie? ca?y czas przy sobie i spo?ywa? je w warunkach bojowych!),
- prowiant (Organizator zapewnia 3 pe?nowarto?ciowe posi?ki. Ponadto sugerujemy posiada? 3 dodatkowe posi?ki. Na terenie bazy rakietowej NIE ma mo?liwo?ci dokupienia ?ywno?ci.).

 

 

http://www.combatalert.com

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia May 03 2011 22:05:45
Polecamy zakup najnowszego wydania miesi?cznika Komandos NR 4(213) 2011 i lektury artyku?u "Nie tylko zabawa", opisuj?cego Combat Alert 2011.

Kolejny artyku? o Combat Alert 2011, tym razem w: Polska Zbrojna NR 16(742) 17 kwietnia 2011: "Specjalsi i partyzanci". Zach?cam do lektury.

https://picasaweb...MBATALERT#

Koalicjanci w tym roku do??czyli do Armii Regularnej. Mamy jeszcze miejsce w pojazdach z Koszalina.
#2 | clibin009 dnia March 21 2018 01:56:18
birkenstock outlet
nike outlet store
timberland boots
cheap jordans for sale
valentino shoes outlet
yeezy 350 boost
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet online
polo ralph lauren
coach outlet
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
christian louboutin
fitflops sale clearance
adidas nmd
jordan shoes
adidas shoes
michael kors factory outlet
jordan shoes
ugg boots
ugg outlet
birkenstock sandals
valentino shoes
ugg boots
ralph lauren sale clearance
mbt shoes
uggs outlet
canada goose
fitflops
cheap jordan shoes
coach outlet
coach factory outlet
supreme clothing
pandora store
birkenstock
oakley sunglasses sale
canada goose
hermes bags
nike air max outlet
cheap uggs
coach outlet
pandora charms sale clearance
rolex watches
adidas nmd
cheap jordans
canada goose jackets
adidas nmd
nike outlet
fitflops sale
mulberry handbags
louis vuitton outlet
pandora jewelry
jordan shoes
michael kors uk
adidas superstar
pandora charms sale
air max 97
hermes handbags
new balance shoes
ray ban sunglasses
nike air max
birkenstock shoes
longchamp handbags
coach outlet
longchamp uk
mulberry bags
kate spade handbag
kate spade
ferragamo outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
jordan retro 11
michael kors outlet
canada goose uk
tory burch outlet
nmd adidas
oakley sunglasses
canada goose outlet
moncler
hermes birkin
canada goose outlet
canada goose sale
pandora
coach factory outlet
ultra boost
coach factory outlet
michael kors
coach outlet online
pandora charms
adidas outlet
michael kors outlet clearance
moncler outlet
doudoune moncler
nike outlet
moncler
ralph lauren sale clearance
kate spade
jordan shoes
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses discount
fitflops sale clearance
michael kors
coach outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
moncler outlet
adidas outlet
ugg boots
louboutin shoes
adidas nmd
yeezy boost
michael kors outlet
pandora charms
burberry outlet store
coach factorty outlet
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose outlet
supreme clothing
ugg outlet
canada goose outlet
canada goose
uggs outlet
uggs
moncler jackets outlet
coach outlet
nike outlet
kate spade handbags
ray ban sunglasses
red bottom shoes
coach factory outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
moncler uk
longchamp handbags
fred perry polo
pandora charms
birkenstocks
ugg boots
air jordans
nike shoes
north face jackets
adidas yeezy
harden vol 1
kate spade outlet
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
replica watches
ralph lauren outlet
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
burberry outlet
nike store
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose outlet
coach canada
philipp plein outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
uggs
adidas superstar
birkenstock sandals
adidas campus
timberland outlet
timberland boots
moncler coats
coach outlet
adidas yeezy boost
adidas yeezy boost
pandora charms
canada goose jackets
ralph lauren outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet online
canada goose uk
louis vuitton outlet store
fitflops
moncler jackets
louis vuitton
canada goose jackets uk
adidas yeezy
canada goose jackets
timberland boots outlet
red bottoms shoes
kate spade bags
coach factory outlet
mcm handbags
moncler jackets
canada goose sale
coach outlet
coach outlet
oakley sunglasses
canada goose uk
nike air max
adidas shoes
adidas
salvatore ferragamo shoes
supreme clothing
coach outlet
nmd shoes
coach outlet store
air jordans
adidas shoes
moncler jackets
christian louboutin
adidas shoes
prada handbags
mbt
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
pandora charms
puma shoes
birkenstock shoes
adidas shoes
moncler jackets
canada goose outlet
canada goose uk
fitflops
new balance outlet
uggs canada
coach outlet
ugg outlet
fitflops
ugg outlet
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach outlet store
salvatore ferragamo
ugg boots on sale
ugg boots on sale
ferragamo shoes
nike zoom
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet
moncler outlet
cheap nike air max
canada goose outlet
birkenstock sandals
ralph lauren outlet
tory burch outlet store
pandora jewelry
adidas outlet
coach outlet store
cheap mlb jerseys china
oakley sunglasses
ugg australia
converse shoes
hermes handbags
canada goose
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
nike outlet
mbt shoes
polo ralph lauren outlet online
adidas originals
canada goose outlet
pandora charms
michael kors outlet
coach outlet
mulberry uk
cheap jordans free shipping
skechers shoes
ralph lauren uk
gucci handbags
jordans
louboutin shoes
christian louboutin outlet
air max 2018
tory burch outlet online
coach outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
supra shoes
hermens bags
cat boots
ecco shoes for men
michael kors outlet
columbia sportswear
kate spade outlet store
coach factory outlet
pandora outlet
birkenstock
supra shoes
coach outlet store
fitflops sale clearance
michael kors outlet
red bottoms
adidas yeezy boost
ralph lauren
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
nike shoes for men
polo outlet
moncler outlet
michael kors handbags
coach outlet
coach factorty outlet
michael kors outlet clearance
converse outlet store
cheap jordans
uggs canada
mulberry outlet
nike shoes
moncler jackets
adidas yeezy
coach factorty outlet
birkenstock sandals
pandora charms uk
ralph lauren uk
yeezy boost
kate spade outlet
pandora jewelry official site
ralph lauren outlet
vans shoes
pandora charms
air max 2018
ralph lauren outlet online
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
michael kors outlet online
prada outlet
pandora jewelry
vans store
adidas yeezy
nba jerseys
michael kors outlet
gucci outlet
jordans
cheap nba jerseys
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet
canada goose sale
ralph lauren outlet
air max 97
coach outlet
uggs
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
pandora jewelry
mlb jerseys
michael kors handbags
longchamp outlet
pandora outlet
hermes handbags
canada goose outlet
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
air jordan shoes
pandora charms sale clearance
coach outlet
coach outlet store
nike shoes
pandora jewelry outlet
coach outlet
canadian goose
jordan retro
longchamp outlet
ugg boots
fred perry
adidas yeezy
coach outlet store online
ugg boots
pandora outlet
oakley sunglasses
yeezy boost
north face outlet
pandora charms
michael kors handbags
longchamp outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose uk
north face jackets
ugg boots canada
ralph lauren outlet
cheap uggs
canada goose
louis vuitton outlet online
reebok shoes
coach factory outlet
ecco shoes
coach outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren
canada goose outlet
hermes outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
yeezy boost
kate spade
canada goose outlet
michael kors outlet online
nmd adidas
supreme new york
cheap jordans
ugg ustralia
air max 2017
cheap ray bans
canada goose jackets
yeezy boost
nike air max
michael kors outlet
asics shoes
cheap jordans
mcm outlet
ralph lauren
180320yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Szkolenie Certyfikowane Radio ASG Mndur Gorka E SPOS Tajna bro? ?o?nierz Specnazu Elektryczny Blow Back Act od Valor Nowe pistolety WP Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,730
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:56,622
W tym miesiącu:697,282
W tym roku:5,566,779
Wszystkich:54,055,183
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: