Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

MilSim "Behind The Enemy Lines" 8.05.2011

MilSim "Behind The Enemy Lines" 8.05.2011

 yaro Team S.O.S Raven Wroc?aw wchodz?cy w sk?ad Formacji Pluton. Za?o?yciel Airsoft Foto Team. Specjalizacja : Sztuki walki & Ró?nicowanie kinestetyczne. Naczelny Maruda tu i tam :)

Kotowice


Gdzie? w Kotowicach to si? dzia?o…

Dostali?my zaproszenie od Rosomaków na milsim. Taki troch? inny, bo tylko kilkana?cie godzin. W jaki? tam Kotowicach. Niedaleko to jest od Wroc?awia to czemu by nie. W dodatku mia? si? zacz?? o 3 w nocy ju? w niedziel? i w niedziel? o 14 mia? by? finisz. To impreza na zaproszenia. A wiec sami znajomi. W zasadzie bardziej Rosomaków ni? naszych, ale okaza?o si?, ?e w wi?kszo?ci si? znamy. Nas z Plutonu by?o kilkana?cie sztuk. Nawet zastanawiali?my si? czy nas nie podziel?, ale nie… Stali?my si? jednostk? Serbskich nacjonalistów pod dowództwem Arkana (szczup?ego)Strojenie si? i malowanie pyszczków


Si?ta?ne fotki…


We? pan…kup hot doga…


Ale zanim milsim, wpierw przygotowanie do niego. Ja tam jako? na hurra na milsimy si? nie pcham z wielu powodów. Ale g?ównie, bo robi? je na wiosn? i jesie? g?ównie a wtedy zimno, deszcze, wiatry i jaki? ?nieg nierzadko si? trafia. Swoje si? kiedy? namarz?em i mi si? ju? nie chce. Cho? g?ównym powodem jest bardziej brak sprz?tu ni? niech?? do dymania to tu to tam. Zasada dla mnie jest jedna – dobre buty i gore. Na razie butów brak wi?c tylko jakie? letnie tam pochodzenie mog? uwzgl?dnia?. Ale taka opcja jak? zaproponowa? Geniera? to jak najbardziej. Da si? deszcze prze?y? i nawet dymanie po jaki? bagnach. Ale co najwa?niejszego to skusi? mo?e nie tylko mnie zdj?ciami terenu. I zaraz wyobra?nia zadzia?a?a. Zdj?cia o wschodzie s?o?ca… Smile No co? pi?knego to mo?e by?. Dla fotek mo?na jecha? a co…


Czy to jest k…a wiadro!!!


Kilka s?ów na niedziele w wykonaniu jego wielebitno?ci Geniera?a


Te ziom… Ale gdzie ja jestem…


Przed wyjazdem spotkanie w K84 i przygotowanie do wojny zgodnie z zaleceniem orga, ?e ma si? ju? na miejscu by? przygotowany do wej?cia w teren. No to co zrobi?… Przygotowujemy si?. Bierim w ruki kolorki i nak?adamy makija? na ryjek znaczy mord? tudzie? twarz. Kreska w prawo, kreska w lewo. Zmiana kolorku. Jakie? mazy tu i tam. A teraz szminka… Wró?!!! Nie ta sesja… Ogólnie malowanko mo?e i nie zgodne z zasadami jakiego? tworzenia kamufla?u, ale nie o to chodzi. Zreszt? farbki chyba kontraktowe, wi?c same za?atwi? wszystko jakby co. Najwa?niejsze, to si? dobrze pomaza? i dobrze z tym czu? i bawi?. No i co najwa?niejsze wyj?? dobrze na zdj?ciu. Bo inaczej kicha.


A teraz s?owo na niedziele… Niebo jest tam…

W ko?cu ruszamy. Na CPN po jakie? ciecze i hot dogi i spotka? si? z reszt? Formacji z Wrocka. Z tymi ryjami w kolorze, to pewnie i za free by?my dostali papu, ale akurat pani przez okienko sprzedawa?a. Troszk? si? jej ?apki trz?s?y, ale nie wiem czemu, przecie my pokojowe istoty i przemocy si? brzydzimy w zasadzie.


4:53 a my gdzie? idziemy


5:01 pilnowanie nasypu


Stra? Ochrony Kolei – to my

Jedziemy. I dojechali?my jako?. Troch? tylko myl?c miejsce parkingu. Tam spotykamy reszt? naszych i reszt? Serbów z którymi b?dziemy dzia?a?. Szczup?y nie rozdziela nas. Wi?c tworzymy najliczniejszy oddzia?. Dowodzi Radziej i dzieli nas teamowo. Deadline plus Taps i dwu z 1st SQUAD - OLD GUARD – Xeratus i Kragan oraz FoxHound i Raven. Jest jeszcze kto? na szpicy i Sokó? w ariergardzie. Wychodzimy z parkingu i po chwili jest odprawa pod jakim? mostem czy czym?. Genera? nakazuje dwuszereg. Pierwszy dwa kroki w przód i w ty? zwrot. I tak oto przemawia do dwóch kolumn Serbskich wojowników. Co? tam o bhp i ?eby uwa?a? na dziki, i samotnych w?dkarzy i nie napada? ich od tylca bo wra?liwi i takie tam. Od razu jest powiedziane, ?eby si? pocz?tkowo nie nastawia? na strzelanie a raczej zwiedzanie ale ca?ego scenariusza z?o?liwa bestia nie zdradza. Nast?pnie Arkan szczup?y wyznacza kolejno?? w szyku i dymamy gdzie? na jaki? most kolejowy gdzie mamy mie? kontakt z ??cznikiem.


5:03 – ja jeszcze nie ?pi?…


Jaki? kótki postój


5:12 – w marszu…

Ruszamy. Wpierw kolumn? podwójn?, ale w miar? drogi szybko przemienia si? z uwagi na stan drogi w pojedyncz?. Ale zmienia si? to co jaki? czas. Ja z Nikit? zamykamy kolumn? Plutonu. Za nami tylko ludzie Soko?a a mo?e z Soko?a, bo tego si? do ko?ca nie dowiedzia?em. Na czele dymaj? ludzie szczup?ego. Co jaki? czas postój. Z ró?nych powodów. Nam na tyle jest to akurat nieznane. Ale podobno i dzik si? trafi? jaki?. I ?wiat?a jakie?. To akurat i my zobaczyli?my. Ale ca?y czas idziemy. Co jaki? czas jakie? rozwidlenia ale my trzymamy si? blisko torów. W pewnym momencie gdzie? si? zwiad zagubia. Ale ma si? sam znale??. Sokó? zostaje w tyle a my idziemy dalej. W ko?cu postój. Idziemy z Nikit? po Soko?a, bo zostali za daleko a s? tam ró?ne rozej?cia.


Ariergarda…


Gdzie? w krzakach


W ko?cu nasyp i znajdujemy miejsce przeznaczenia. Czekamy na tego/tych ??czników. Nas Radziej wysy?a za nasyp pilnowa?. Nas to znaczy, ja, Marcin, Ceran i Nikita. Jest jaki? bunkier z jednej strony i z drugiej strony i ca?kiem wygodny nasyp. Ruszamy. Chyba maj? ??cznika. Idziemy kawa?ek i znowu postój. My dalej na nasypie. Reszta Formacji gdzie? w krzakach pod nasypem kolejowym. Czekamy i pilnujmy. Nam prostym wojakom, to byle wód? i kobiety dostarczyli oraz ?arcie w ró?nej kolejno?ci, to mo?emy zrobi? wszystko.


5:16 – kolumna stop!

Ruszamy.

Znowu marsze. Idziemy na szcz??cie drogami. Wi?c nie jest tak ?le. Ludzie id? podwójn?, bo szeroka droga. ?wita ju?. Ale nie ma jeszcze sza?u. Zdj?cia marne ale ju? jakie? s?. Powoli idziemy tam gdzie nas prowadz?. Niespecjalnie jako? rozci?gni?ci. W sensie Pluton. Jedna kolumna. Za nami ?miga Sokó? przez chwil? nawet Skorpion. Co? w tym by?o, ale jeszcze wtedy nie zdawali?my se z tego sprawy.


Postój na jakim? skrzy?owaniu


Kto? idzie…

Kabum!!! Jak nie pierdolnie co?!

Ale si? pi?knie nasi rozeszli a? si? ?za w oku kr?ci i poematu to godne jest albo pie?ni jakiej?. No jakby jaka? regularna armia a nie jakie? tam psudo wojsko Serbów. Co treningi to treningi. Po tylu latach wreszcie jedna akcja wysz?o. Jakie? nagrody, medale, pochwa?a z wpisem do akt. Ja nie wiem, ale dowódca powinien no cho? grochówki jedn? misk? da? wi?cej i jak? piersiówk? za t? akcj?. Tylko o co chodzi? Kto?, co? tam krzyczy, kto? co? odpowiada. Ni w choler? ni? z ty?u nie wiem. Ale podobno nowe rozkazy a to by? posterunek jaki?.


5:54 ruszamy znowu gdzie?…


Szukanie pilotów…


Nic to, idziemy dalej. Jaki? pojazd za nami. W krzaki. I potem znowu. Ty? donosi, ze chyba ?miecie wywalaj? z?oczy?cy. My jeste?my na jakim? skrzy?owaniu przy polanie i zalegamy. Radziej wysy?a patrole a reszta siedzi. Czekamy na decyzje. W ko?cu s?. Rozdzielamy si? i szukamy jaki? pilotów. Psia juchy zak?amanego imperializmu. Podobnie? jaki? oddzia? SAS ma ich te? znale??. My mamy by? pierwsi. Nale?y pojma?, ale nie wolno zabija? nawet jak si? zrani. Bo wtedy jak inne trupy pozostaje marsz do Nieba.


Jaki? kontakt


Gdzie? w terenie… szukaj?c wroga…


Znowu podzieleni na teamy idziemy i szukamy. Taka jakby tyralierka. Szukamy i szukamy. Jaka? polana przed nami z wie?ami dla my?liwych. Tam nikogo nie wida?. Co? tam kto? zobaczy? z drugiej strony. Jaki? kontakt. Mo?e dwa. Marv, JP3 i Horblower id? za jakim? bagnem równolegle do nas. My ??czymy si?y i posuwamy si? gdzie? do przodu. Powoli i ostro?nie, bo to mog? by? albo te ca?e SAS-y albo piloci. A krzaków na pu?apk? sporo. Teren te? zró?nicowany. I nikogo nie ma niestety. Dochodzimy do jakiego? skraju lasu. Przed nami kolejna spora polana. Przerwa. Czas co? zje??, napi? si? i odpocz??.


Hmmm… gdzie to by?o… hmmm…


Patataj patataj…


Piknik na skraju lasu…

Po pewnym czasie na radiu s?ycha? Arkana, ?e maj? kontakt. S? pierwsi ranni. No tak, jedni si? dobrze bawi? a my sobie gdzie? zalegamy. Radziej podrywa ?piochów i ruszamy w kierunku reszty si? Serbskich. Powoli przeczesujemy las. W pewnym momencie – Kontakt! Kto? przed nami. Rozdzielamy si?. Fox-y i Raveni id? razem a Radziej ze swoimi troch? na prawo od nas i w tyle. Widzimy kogo?. To nasi. Rozpoznaj? Arcadoo. Pojawia si? te? ?liwek. Ju? ranny. Przed nami s? ju? SAS-anki. No to za nimi. Oddzia? Radzieja dalej z ty?u a my ruszamy w po?cig. Serie z aegów. ?wist kulek nie tylko w stron? potencjalnego wroga ale i w nasz? stron?. Odpowiadamy ogniem. Ja tam jeszcze nikogo nie widz?.


Troch? snu na warcie jeszcze nikomu nie zaszkodzi?o…


Mam puls – ja ?yj?!!!


W kierunku wroga marsz…


Walka u boku specnazu z oddzia?em SAS-u


W pogoni za uciekaj?cym wrogiemZalecenie orga, to ogie? na singlu lub krótkimi seriami. Serie by?y krótkie tak 3-5sekund. To pozwala na dobrym lipo wywali? reala a nawet lowa. Jest fajnie. Ale jako? nikt nie narzeka. I po naszej stronie i po stronie wroga. Wycofuj? si?. My za nimi. Jaka? przesieka i otwarta przestrze?. Zastój. Kurwa! Nie mo?e by? zastoju. Radziej dalej jeszcze troch? ma by doj?? do nas. Dostaje Nikita. Fuck! Od swojego. ?wietnie. Tak to jest jak palec szybszy od oka. Ruszamy z Marcinem na praw? flank? linii drzew i przebiegamy polan?. Za nami ruszaj? kolejni. Dochodzi Radziej z reszt? oddzia?u i ruszamy za wrogiem. Dostaj? nasi. Ale i wróg te? dostaje i to nie tylko ranni. Schodz? i trupy. Podchodzimy jakimi? jarami. VonBombke idzie na przedzie i jaka? seria w jego stron?. Kitramy si? za drzewami. I próbujemy namierzy? strzelca. Bombke rusza strzelaj?c i dostaje. ?liwek zostawia replik? i biegnie z opatrunkiem. Zak?ada i wraca. Chwile potem ja dostaj? i tez mnie leczy. Dochodzi Ceran i wbija w jaki? dó?. Po chwili dostaje Nikita. Chwil? potem kolejna seria za?atwia Bombke. I to z boku. Obeszli nas? Ale jak? Przylegamy ze ?liwkiem do gleby bo przed nami kto? si? zbli?a. I dostaj? seri? od frontu i z boku. Koniec gry. ?liwek i Ceran jeszcze walcz? ja schodz? i ruszam za reszt? naszych kieruj?cych si? do Nieba. Bo gdzie indziej i??. Tam si? dowiaduj?, ?e nas ca?kiem skutecznie nasi pozdejmowali. No ?wietnie. Jako? tak wychodzi, ?e wi?ksze straty ponie?li?my od Soko?a ni? od wroga. Zaczyna to by? norma na milsimach. Trzeba si? przyzwyczai? chyba. Ale trudno. Tak to jest. Raz nas raz my kogo?. Normalno…


Os?ona i naprzód…


Ca?y czas do przodu


Opatrywanie rannego


Id?cy do Nieba

Czas do nieba… To idziemy weso?? gromadk?. Po drodze spotykaj?c i innych w?drowców kieruj?cych si? tam gdzie i my. I znajdujemy Niebo. A tam spora ju? gromadka SAS-ów. Brakuje grilla. Ale jest weso?o, bo jak ma by? inaczej. Ju? niewielu zosta?o ?ywych SAS-ów a nasi znajduj? lotników. W ko?cu ostatni SAS pada i koniec scenariusza. Jest ko?o 11 a wi?c wcze?nie. Idziemy na parking.


I ten biedny do Nieba


Buszuj?cy w trawie..


SAS czy Serb i tak wszyscy trafi? do NiebaPODSUMOWANIE

Kurde, i co tu podsumowywa?. Org, ?ci?le wydziela? informacje. Wszystko by?o tak jak mówi?. Wpierw chodzenie a potem interakcje. I tak te? by?o. I by?o moim zdaniem zajebi?cie. I chyba nie tylko moim. Wspó?praca zadzia?a?a. Kto? zgin?? musia?. Sam wywali?em ze dwa, trzy magi. Jeden real i dwa midy jako? tak. Czy celnie to nie wiem. Mnie tam celnie trafiali. Nasi Smile


Kto? dalej szuka pilotów


Obrazek z Nieba

Imprezy na zaproszenie to dobra rzecz. Nie wiem czy tu podchodzi opcja, ?e kameralna to by?a impreza, bo troch? luda przyjecha?o. Ale nikt na nikogo nie dar? japy. Ludzie si? przyznawali do trafie?. Ogólnie bardzo pozytywnie. Tylko ten wschód s?o?ca si? nie wydarzy? taki jak mia?. Nast?pnym razem ten element scenariusza prosz? poprawi?. Sam teren fajny. Poprzecinany drogami, polanami i jakimi? akwenami wodnymi. W tym bagna jakie?. No i o to chodzi. Ch?tnie tam zawitam ponownie. I jako? ma?o komarów. Mo?e to akurat przypadek, bo teren wilgotny jest i powinno tego cholerstwa by? troch?, ale nie b?d? si? o to czepia?. Niech tak zostanie. Ja ch?tnie znowu tam wpadn? si? pobuja? w terenie. Nawet jakbym mia? nic nie postrzela?. A co mi tam Smile


Powroty…


S? i lotnicy…


Podzi?kowania dla Organizatorów czyli Geniera?a i Rosomaków za zaproszenie na imprez? oraz znajomym i przyjacio?om po obu stronach. Fajnie si? z Wami walczy?o i przeciwko Wam  Do zobaczenia nast?pnym razem…


Po walce…

Fotki:
https://picasaweb.google.com/yarakka/MilsimKotowice8Maja#

?ród?o: http://www.ravena...,1132.html

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Combat Szkolenie Certyfikowane Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat MG 42 by MG Schutze Taktyka zielona Act od Valor Podcast ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,218
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:226,021
W tym miesiącu:568,504
W tym roku:568,504
Wszystkich:57,286,004
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: