Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jesteś zwolennikiem używania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 15:18
Dzień trwa:
8 Godzin 09 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:24
Archiwum News 2014:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2013:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2012:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2011:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

20110514-15 Milism Red River 3 - Operacja SUŁTAN

Wyjątek z rozkazu bojowego z dn: 20110507

1. SYTUACJA

1.2 siły własne
1.2.1 Oddział (39 osób) w składzie:
a) FIA OPS - 3 os. - dow. Kojee
b) Pluton Szturmowy - 22 os. - dow. ErTo
c) Drużyna Lekka- 8 os. - dow. Ender
d) Drużyna Wsparcia MERC - 6 os. - dow. Kosu

2. ZADANIE

2.1 Zadania główne Plutonu:
1. Desant w obszarze działań oraz podjęcie oporządzenia
2. Zlokalizowanie i zidentyfikowanie Naukowca
3. Przechwycenie naukowca
4. Dostarczenie naukowca do Punktu Ewakuacji

2.2 Zadanie dodatkowe
1. Założenie przez każdą sekcję dwóch punktów uzupełnienia wody i amunicji
2. Demoralizacja wroga poprzez
-niszczenie jego linii dowodzenia
-zmuszanie go do ciągłej aktywności w terenie
3. Zlokalizowanie obozu npla
4 Zlokalizowanie kopalni uranu
5. Zlokalizowanie laboratorium materiałów promieniotwórczych

3. SPOSÓB WYKONANIA ZADANIA

Zamiar działania:
T = 1500LT
T->T+60 Używając Sekcji Rozpoznania zabezpieczyć rejon (obszar od zachodu i północy ograniczony rzeką, od południa
krawędzią terenu a od wschodu łukiem drogi biegnącej od punktu 2 do punktu 3) w celu wykonania
zadania 2.1.1

T+30->T+90 Całością sił wykonać zadanie 2.1.1

T+90+ Używając Sekcji Lekkich i Wsparcia wykonać zadanie 2.1.2
Używając Drużyn Szturmowych zrealizować zadania 2.1.3 i 2.1.4
Używając Sekcji Lekkich wspomóc dywersją działanie Drużyn Szturmowych w celu wykonania zadania 2.1.3 i 2.1.4
Z wyjątkiem realizacji zadania 2.1.3 unikać Drużynami Szturmowymi kontaktu z wrogiem (z uwagi na znacznie przeważające siły npla w terenie działań).

4. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ

4.1 Kolejność dowodzenia
1. ErTo
2. Agapow
3. Stan
4. Ran
5. Ender

FIA Stan

Przygotowanie do działania i ustalenia z Organizatorem:

Skład sił Nagorrah:

W założeniach Organizatora strona Nagorrah do dn. 20110510 miała składać się z pododziałów: FIA, MERC, Spartan. Z uwagi na niejednakowy poziom dyscypliny wewnętrznej pododdziałów straty marszowe po stronie Nagorrah wyniosły: FIA brak, MERC -2, Spartan - odwołał udział.

W dn: 20110511 Organizator zaproponował zasilenie strony nieokreślonym Oddziałem. Z racji zamkniętego już etapu planowania i odbytej odprawy całości sił Nagorrah odmówiła włączenia dodatkowej jednostki z powodów organizacyjnych i proceduralnych strony.

Desant linowy i wodny:

W założeniach bezpieczeństwa członków desantu linowego i użytkowania środków wodnych Organizator nakazał członkom desantu: pozbyć się opancerzenia i oporządzenia. Dopuszczalne było posiadanie jednostki broni i magazynków w kieszeniach munduru. Wyjątkiem były elementy sekcji rozpoznania (6 os) na łodzi z silnikiem z zezwoleniem na oporządzenie lekkie. Pododdziały desantowe zdolność bojową mogły uzyskać po zajęciu punktu zrzutu zaopatrzenia wyznaczonego przez Organizatora w terenie działań.
W ramach fazy desantu Organizator ustalił okno czasowe dla Nagorrah: do godz: 15:00 w strefie działań nie będzie żadnych sił przeciwnika. Dla uniknięcia ew. sytuacji konfliktowej ze stroną przeciwną FIA ErTo ustalił, że w przypadku zajęcia strefy lądowania i rozpoznania ruchu nepla w bezpośrednim rejonie desantu przez sekcję rozpoznania Oddział będzie miał możliwość desantu nieprzygotowanego do waki Oddziału w innym wybranym miejscu w celu przeniknięcia całości sił na teren działań celem odzyskania oporządzenia i środków bojowych. Alternatywą w pierwszej fazie działań po wejściu sekcji rozpoznania w kontakt z przeciwnikiem było wycofanie nieprzygotowanego do walki Oddziału z akcji. Organizator nie wyraził zgody na zmianę sposobu wejścia strony Nagorrah do działań w inny sposób.

Rozpoznanie lotnicze

W dn: 20110505 FIA zaproponowała użycie rozpoznania lotniczego i po ustaleniu możliwości wykonywania wyłącznie przelotów obserwacyjnych bez zgody na ataki lotnicze na rozpoznane obiekty uzyskała na takie działanie zgodę.

Realizacja zadania:

20110514 (stan osobowy 33)

09:45 - Przyjazd sekcji rozp. lotniczego do Serpelic
10:05 - Przyjazd sił głównych do Serpelic
10:05 - 10:45 Przygotowanie sił własnych do działania:
- przygotowanie oporządzenia i środków bojowych do transportu na punkt zrzutu - przygotowanie sprzętu do bytowania do transportu na punkt zrzutu
10:20 - 10:40 Odprawa Organizatora
W ramach odprawy Organizatora oprócz określonego przez d-cę plt. celu - zabezpieczenia naukowca oraz rozpoznania lokalizacji instalacji wojskowych i badawczych Nagorrah otrzymuje cele dodatkowe:
- likwidacja d-cy strony przeciwnej Greya
- likwidacja d-cy strony przeciwnej Pythona
- utrzymywanie łączności z wyższym szczeblem dowodzenia Orka (Organizatorem) w ustalonym paśmie nadawania
Jako uzupełnienie odprawy przekazane zostają fotografie poszczególnych obiektów oraz mechanizm wydobycia oraz transportu uranu.
11:00 - 12:48 Desant linowy całości sił
- przerzut rozpoznania łodzią motorową
- przerzut sił głównych powolną większą jednostką wodną
12:00 -14:00 Puma zakłada stanowisko dowodzenia i pole startowe dla rozp. lotniczego, rozpoczyna łaczność
13:30 Desant sekcji rozpoznania do zab. strefy lądowania
14:05 Desant sił głównych w rejonie działań
14:30 Dużyna Szakal i Wilk odchodzą do wykonywania określonych rozkazem zadań rozpoznawczych.
14:43 Kontakt ogniowy drużyny RYS
Zgodnie z wytycznymi drużyna natychmiast zrywa kontakt pozbawiona amunicji i wyposażenia bojowego. Straty 3 ludzi MIA (szybko zweryfikowanych jako KIA).
15:30 Drużyny: Hiena, Tygrys i Rys osiągają gotowość bojową.
Puma składa meldunek o wymianie ognia do Orka przed godz. 15:00. Organizator nakazuje powrót do walki 3 KIA sprzed godz. 15:00, ci nakazem Organizatora zostają bez konsultacji z Hiena 1 (d-ca polowy) ponownie skierowani w rejon działań.
15:30 - 18:30 Drużyna Szakal działając w/g planu rozpoznaje i potwierdza lokalizację wszystkich obiektów wroga (Ręcznik - baza nepla, Woda - Laboratorium, Gąbka - kopalnia uranu). Potwierdzenie obiektów kosztuje straty bojowe drużynę Szakal 3 KIA.
Drużyny bojowe w trybie zasadzkowym przemieszczają się w PD/ZACH części obszaru działań czekając na wyniki rozpoznania. Do godz. 18:00 do drużyny Ryś dołącza 3 MIA z pierwszej wymiany ogniowej.
18:30 Puma ustala plan działania zaczepnego na prawdopodobnej trasie poruszania się naukowca (Mydło) i nakazuje osiągnięcie przez pododdziały bojowe rejonów wyjściowych.
19:30 - 21:15 Rozpoznanie lotnicze rozpoczyna przeloty nad rejonem działań (awaria łączności u pilota wyczerpujący meldunek o sposobie działania pododziałów nepla, rozkładzie i organizacji obrony w poszczególnych obwodach składa dopiero po wylądowaniu).
19:20 - 20:00 Koncentracja oddziałów na podstawie wyjściowej. Drużyny Tygrys i Rys w aktywnym działaniu do zasadzki drużyna Hiena w odwodzie, Wilk nie osiąga rejonu koncentracji.
19:30 Na skoncentrowną drużynę Szakal szykując się do działania wchodzi plt przeciwnika. Szakal traci 3 ludzi (KIA). Resztki drużyny Szakal dołączają do drużyny Ryś i Tygrys (+2os).
20:10 Tygrys wchodząć w rejon koncentracji napotyka umocnienia Kopalni. Ostrzeliwuje posterunki, po czym obchodzi pozycje do rejonu zgrupowania plt.
20:25 Orka przekazuje Pumie: brak celu w rejonie działań - nowe rozkazy atak na kopalnię i pozyskanie dowolnej ilości ładunku uranu. Puma przekazuje nowe wytyczne do Hiena. Hiena 1 nakazuje przerwanie działania i wycofanie drużyn.
20:40 Dużyny Tygrys i Ryś w trakcie przyjmowania meldunków wchodzą w kontakt ogniowy z rozwiniętym plt przeciwnika. Dochodzi do walki. Tygrys i Ryś traci w starciach 10 ludzi, wycofując się przez uzezpieczenie Hiena. Hiena osłania odwrót drużyn tracąc 1 KIA. Walka w odwrocie trwa do zapadnięcia ciemności.
20:45 Wilk wycofując się niezależnie poza obszarem starcia wpada na oddział nepla. Wymienia sygały rozpoznawcze - przeciwnik otwiera ogień i likwiduje sekcję Wilk.21:30-22:00 Odwrót i reorganizacja Oddziału
22:00 Orka przekazuje Puma zasilenie Nagorrah oddziałem sojuszniczym w sile ok. 10 osób do wykonania nocnego ataku na kopalnię. Mając już pełny meldunek z rozpoznania lotniczego Hiena 1 odmawia działania nocnego. Wskazując na bardziej właściwe działanie o świcie.
22:15 Orka przekazuje informację, że oddział sojuszniczy zostaje przeciągniety na strone nepla.
23:00 - 02:00 Marsz nocny w rejon biwaku, zajęcie pozycji nocnych, oczekiwanie na wznowienie ruchu w obszarze działań celu głównego (Mydło). Przekazanie Ryś 1 (Agapow) obowiązków d-cy plutonu.

20110515 (stan osobowy 14)

09.00 - Aktywacja plutonu. Reorganizacja struktury do realizacji celu Mydło (naukowiec).
10.30 - Zajęcie przez pluton pozycji wyjściowych do realizacji celu Mydło (naukowiec).
11.00 - 12:30 Ryś i Tygrys zakładają zasadzki na konwój z naukowcem. Brak ruchu celu w rejonie liczne kontakty z wrogiem.
12:30 Puma nakazuje działanie zaczepne w celu wywabienia celu. Szakal przenika obwód obronny i dwukrotnie obrzuca granatami obsadę obiektu Gąbka - (kopalnia uranu). Przerywa walkę po awarii broni.
13:20 Rys i Tygrys niszczy 3 osobowy patrol nepla (2 KIA)
13:30 Rys i Tygrys niszczy 5 osobowy patrol nepla (5 KIA) przy stratach własnych (3 KIA)
Z komunikatów radiowych Puma przechwytuje informację, że nepl. do godz. 14:00 zatrzymuje naukowca w bazie.
13:40 Rys i Tygrys odpiera atak odziału nepla w nieznanej liczbie, który się wycofuje.
13:50 Ryś i Tygrys odpiera kolejny atak, odrywa się od przeciwnika.
14:00 Zakończenie działań bojowych
15:20 Zbiórka końcowa

FIA ErTo
FIA Agapow

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | kakakaoo dnia March 04 2019 04:39:18
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMyślietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Grudzień 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Arctic Combat Mndur Gorka E SPOS Elektryczny Blow Back KP SGO Gdańsk Piltot LIGI ASG Radio ASG Alice Custom Zmiana MG 42 by MG Schutze Zwycięzcy wrzesień
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprzęt karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprzętu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Społeczność CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artykuły by Sebi Testy by Straszydło Blady Kącik Filmowy Teksty Pitera FIA Szkoła Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://paccapita...
[url=https://victorias...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://victorias...
[url=https://paccapita...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://victorias...
[url=https://paccapita...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://www.theco...
[url=https://brandinge...
Artykuły
Świetne... :D a końców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:9,416
Wczoraj:32,043
W tym tygodniu:146,327
W tym miesiącu:72,292
W tym roku:10,678,346
Wszystkich:67,395,846
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
05-04-2021 14:22
Z on zadanie zakr?tu ilo?ci mocnej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, oskar?aj?cy nabywc? nieruchomo?ci czy te? zawiadomienia autonomicznej cechy lokalu, kto sced

Engami
05-04-2021 12:40
Z jego osoba Myślija prze?omu liczby spokojnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci albo baza ogloszen oddzielnej cechy lokalu, k

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowarto?ciowej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? nieruchomo?ci wzgl?dnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakr?tu liczbie p?ynnej udost?pnionej przeceny po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci czy te? oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skr?tu ilo?ci równowarto?ciowej udost?pnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? posiad?o?ci b?d? serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowi?zek zakr?tu liczbie g?adkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci czy te? oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skr?tu sumie prostej u?yczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy odbiorc? posiad?o?ci b?d? oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba Myślija zwrotu liczbie p?ynnej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? nieruchomo?ci albo praca ogloszenia wroclaw odr?bnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakr?tu sumie równowarto?ciowej udost?pnionej zni?ki po jej waloryzacji, obci??aj?cy odbiorc? posiad?o?ci albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on Myślija prze?omu sumie ?agodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? nieruchomo?ci albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej w?

Engami
11-01-2021 21:55
Z on Myślija skr?tu wielko?ci spokojnej u?yczonej zni?ki po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? posiad?o?ci albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowi?zek skr?tu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? posiad?o?ci wzgl?dnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej u?yczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy odbiorc? nieruchomo?ci lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowi?zek prze?omu wielko?ci spokojnej u?yczonej przeceny po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci wzgl?dnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skr?tu sumie p?ynnej udost?pnionej zni?ki po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? nieruchomo?ci wzgl?dnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja prze?omu liczby lekkiej u?yczonej zni?ki po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? nieruchomo?ci ewentualnie baza lokalna samodzielnej w?as

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie prze?omu sumy pewnej udost?pnionej przecenie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy nabywc? nieruchomo?ci ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakr?tu liczbie równowarto?ciowej udost?pnionej zni?ce po jej waloryzacji, obwiniaj?cy nabywc? nieruchomo?ci czy te? [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba Myślija prze?omu wielko?ci p?ynnej u?yczonej przeceny po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielko?ci p?ynnej udost?pnionej zni?ce po jej waloryzacji, obci??aj?cy odbiorc? posiad?o?ci czy te? ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja prze?omu ilo?ci prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci czy te? internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja prze?omu wielko?ci ?agodnej udost?pnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? nieruchomo?ci b?d? lokalne oferty odr?bnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie prze?omu sumy mocnej udost?pnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci wzgl?dnie praca lubliniec oferty samoistnej w?a

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skr?tu sumy ?agodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? posiad?o?ci wzgl?dnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej w?asno?c

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba Myślija prze?omu kwoty równowarto?ciowej u?yczonej zni?ce po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci albo praca ogloszenia wroclaw odr?bnej cesz

Niezbędnik - Essentials :
Wspomnienia: