Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:08
Zachód słońca: 16:04
Dzień trwa:
8 Godzin 56 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:37
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Zlot Militarny Dar?owo Czerwiec 2011

Zlot Militarny Dar?owo Czerwiec 2011

Tekst: Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Zdj?cia i wideo: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KP

Sobota 25 czerwca 9:00 wyruszamy na ma?y rekonesans do Dar?owa zobaczy? na w?asne oczy zlot którego mia?o nie by? ;) czy te? mia? si? nie uda?. W?adze Dar?owa my?la?y, ?e potrafi? zrobi? co? bez Mariana a jak pokaza? Zimowy Zlot w Malechowie masa ludzi ma w nosie Patelnie i Dar?owo.

 

 

Tak naprawd? motorem nap?dowym jest Marian Laskowski i to w?a?nie dla niego masa ludzi przyje?d?a. My?l? tutaj o maniakach którzy kopi? ziemianki, okopy i takie inne ale równie? o w?a?cicielach ró?nego sprz?tu wojskowego oraz o fanach takich jak my zjadaczach chleba w wojskowym szpeju. Reszta gapiów to niestety niedzielni festynowicze mówi?cy na wszystko co zwi?zane jest z mundurem wojskowym „moro”.

Gruby 82DPD / C/3/75th Rangers Koszalin KP

 

Nie szar?uj?c oko?o godziny 10 jeste?my na miejscu. Okaza?o si? jednak, ?e dla niektórych Zlotowiczów oraz sprzedawców jest to ?rodek nocy po pi?tkowym koncercie chyba T.love czy te? samego Mu?ka a potem integracji mi?dzynarodowej ;) Tak naprawd? do ca?ego obrazu brakowa?o tylko dymu, jakiego? wychud?ego psa przebiegaj?cego przez alejk? i ró?y jerycho?skiej czyli tej zasuszonej ro?linki przewalaj?cej si? po drodze w ka?dym Westernie. Ale do rzeczy.

Na zdj?ciu Destroyer z ekip? ze S?upska

Wyczerpuj?ca podró? ze S?upska spowodowa?a u nas ma?y koncert kiszek. Postanowili?my zasmakowa? w kuchni zlotowej i tu zaskoczenie. Z roku na rok szynkarzy jest coraz wi?cej ale i niestety jest coraz dro?ej. 2 szasz?yki (nie powiem spore) i spora ale wybitnie md?a kie?basa z biedronki za 70 zeta ?? o siet! Troch? przegi?cie. I niestety kolejna bol?czka:  „?ciana p?aczu”. Nic si? nie zmieni?o przez te 13 lat i trzeba dyma? po „flot?” a? w okolice zwodzonego mostu, czyli raczej kawa?ek od zlotowiska. Najgorsze jest to, ?e tego dnia wyp?aca? on kas? najdrobniej w Stówkach ;/ Ot taki marketingowy zabieg PKO ;)

 

Od lewej: Gruby 82DPD, Patol C/3/75th Rangers Koszalin KP, Espadon z GRH Panzerni 39

 

Podjedli?my i powoli rozpocz?li?my zwiedzanie. Najpierw poszukiwanie starego znajomego, który pojawia si? na Zlotach w Dar?owie, Malechowie i Bornem i zawsze co? od niego zakupimy. Tak by?o i tym razem. Zareklamowa? on zlot militarny który odbywa? si? na pocz?tku sierpnia w Sypniewie (okolice Chodzie?y)  w dniach 9-12 czerwca. Z jego relacji wynika?o i? ten w?a?nie zlot ma wielk? szans? zdeklasowa? dar?owsk? imprez?.  

 

 

Idziemy dalej w stragany szukaj?c jakiej? okazji, ale jedyne co wida? to niestety dro?yzna. Wida?, ?e zlot militarny to okazja do szybszego ni? allegro zarobku. Kiedy? kontraktowe ESS’y Land w ca?kiem dobrym stanie, ze skarpet? i wymiennymi szybkami mo?na by?o kupi? za 45-50 z? teraz Landy kosztowa?y 60 z?, by?y zryte jakby czo?g po nich przejecha? skarpeta wygl?da?a jak by robi?a, przepraszam za okre?lenie co wra?liwszych, za podpask? rumu?skiej prostytutki. Do tego drugie szkie?ka za okazyjn? cen? 60 z? ?? chyba kogo? pogi??o. Jedno co mnie naprawd? ucieszy?o to fakt, nie by?o a? takiego nat?oku szpeju naszych zachodnich s?siadów.

 

Untitled from Mario.75 on Vimeo.

 

Tym razem by?o naprawd? sporo Polskiego szpeju, od butów przez odzie? po oporz?dzenie. O ceny nie pyta?em bo „polak” nie jest w naszej sferze zainteresowa?. Trafi?o si? te? troch? szpeju od „hamburgerów” ale cny niestety przemilcz?. Zza straganów wy?oni?a si? ca?kiem poka?na scena na której wyst?powali m.in. Muniek z zespo?em, Kobranocka i Acid Drinkers. I tutaj przyznam wielkiego plusa dla organizatorów. Zespo?y z alternatywnej górnej pó?y w tym kraju. Za Mu?kiem szczególnie nie przepadam ale Acid i Kobr? ch?tnie pos?ucham.

 

Panzerni przybli?yli nam kawa? historii. Rozmowy przetoczy?y si? przez ró?ne lata, a? do wspó?czesno?ci.

 

Dalej natrafili?my na obozowiska zrobione przez wszelakiej ma?ci rekonstruktorów. Od Wojska Polskiego okresu wojny, Ludowego Wojska Polskiego przez Hameryka?ców od Soko?a z KPM, NAM’ów z Wietnamu po braci sowietów. Jedno stanowisko przyku?o moj? uwag? na d?u?ej. By? to okop czy có? podobnego a w nim by? kole? ubrany w ?aszki z czasów Pierwszej Wojny ?wiatowej. Powiem szczerze dla mnie bomba. Zawsze czasy wspó?czesne, ewentualnie II Wojna a tu taka niespodzianka.

 

 

Przeszli?my na Patelni? a tam …. No có? lichawo. Kilka pojazdów. Jakie? transporterki g?sienicowe, nie?miertelny pojazd g?sienicowy BV 202, haubica Go?dzik, sporo GAZ’ów, UAZ’ów. Bez sza?u.

 

Od lewej Mario i Patol z C/3/75th Rangers Koszalin KP Kasia i Gruby z 82DPD Koszalin Poni?ej Argos, który cieszy? si? du?? popularno??i?.

 

Pó?niej pojawi? si? PTS czy PTSM znany m.in.  z tegorocznej Operacji Borneo. Jedno co mnie razi to fakt ?e na patelni pojawia si? coraz wi?cej cywilnych pojazdów, przez  to zlot coraz bardziej zatraca swój militarny klimat. Bo nijak nie mo?na nazwa? pojazdem militarnym BMW starej trzysetki ze zdj?t? klap? baga?nika i obci?tym dachem za fotelem kierowcy czy starego Passata kombi, który zmaga? si? z górkami Patelni.

 

 

Mo?liwe ze reszta pojazdów dopiero mia?a si? ujawni?, bo by?o to gdzie? oko?o godziny 13. Jedno co mnie mocno razi to beztroska odwiedzaj?cych oraz w?a?cicieli pojazdów. Go?dzik zabiera? na siebie sporo ludzi, co gorsza ci ludzie brali ze sob? dzieci takie w wieku mo?e 8-10 lat. O zgrozo !!!! Je?dzi do?? szybko, ostro zrywa, zalicza wszelkie dziury. Tylko moment ?eby które? dziecko, czy doros?y wyl?dowa? w tej breji albo pod g?sienic?!

 

Czo?g ?redni PzKpfw IV wersja J - najnowsze dziecko Muzeum z Ko?obrzegu
 

Po 13-tej pojawi?a si? masa gapiów, cywili którzy raz z zaciekawieniem, raz zazdro?ci? a raz z pogard? patrzyli na nas ubranych w mundury czy oszpejonych od stóp do g?ów. Niestety Zlot w Dar?owie, ale nie tylko on z miejsca spotka? pasjonatów sta? si? komercyjn? papk? dla turystów i okolicznych mieszka?ców. St?d znów kramiki z „morami” w ró?ach i innych ciekawych odcieniach, plastikowymi karabinami, petardami. Ja rozumiem ze wszystko jest dla ludzi ale pasjonata militariów mocno razi. I na sam koniec  tego ma?ego reporta?u.Za miesi?c Kolejny, jak si? okazuje 14 Zlot. Tym razem na Piekie?ku u Mariana w Malechowie.  Mam nadziej?, ze si? myl? ale oby te dwa zloty jeden po drugim nie os?abi?y i jednego i drugiego, bo jak mówi? „co za du?o to i ?winia nie ze?re”!!

 

Link do zdj??: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia June 29 2011 11:58:59
Pono? w tym roku pobito dwa rekordy: ilo?ci uczestników [ok.7ty??] i odwiedzaj?cych [ok.40ty??]. Mimo, to jako? nie odczu?em "sza?u" ju? lepiej by?o gdy by?em pierwszy raz jako uczestnik w 2005...
Zlot straci? swój urok. Dla mnie wygl?da czysto komercyjnie, taki jarmark militarny. Znaj?c co nieco sytuacje jestem pewien, ?e to nie wina Pana Laskowskiego. Malechowo doskonale pokaza?o jaki jest klimat gdy w/w organizator zabiera si? za taki event. i to w zimie! Mam cich? nadzieje, ?e "Piekie?ko" malechowskie odniesie sukces i zdeklasuje "bazar dar?owski". ;-)

EDIT
Argos wygra? w konkursie na "najlepszy lans". ?aden mundur i szpej nie sia? takiego zainteresowania co ten pies. Szeroki u?miech
#2 | Michu dnia June 29 2011 17:29:36
Czekaj?c na busa , bodaj?e w dzie? zako?czenia roku widzia?em wojskowy transport ,,Twardego''. Podjarany przyby?em na zlot, a tu co? Nic, Twardego ni widu ni s?ychu. Zawiod?em si? liczb? pojazdów.
#3 | Dantee dnia June 29 2011 19:23:12
By?em na ka?dym Zlocie i w tym roku sobie odpu?ci?em chocia? mia?em transport. Jako? nie wyczu?em klimatu , który by? u Mariana i to zim?.
#4 | Mario75 dnia June 29 2011 20:04:04
Apetyt ro?nie w miar? jedzenia U?miech Jednak fakt, ?e w tym roku jako? bidnie to wygl?da?o.
#5 | Sundowner dnia June 30 2011 07:12:21
Ja w Dar?owie mieszkam, a na tegoroczny zlot nie poszed?em... to ju? chyba mówi samo za siebie Czytaj

Najlepiej wspominam zlot z bodajze 2004 roku, ale to przez to, ?e z ch?opakami grajacymi wtedy w America's Army zorganizowali?my sobie "zlot w zlocie", w??cznie z rozgrywkami paintaballowymi i innymi takimi atrakcjami Z przymru?eniem oka
#6 | Marduk dnia July 10 2011 16:09:30
Jako osoba która nie opu?ci?a jeszcze ?adnego zlotu w Dar?ówku powiem ?e w tym roku by?a tragedia. Miasto nie ma zielonego poj?cia na temat organizacji tego typu imprez, ca?o?? uratowa? Kuba z którym robi?o si? ca?? t? infrastruktur?. Niestety Marian jako koordynator wcale si? nie sprawdzi?, a nawet przeszkadza? wpie... si? w te sprawy gdzie nie trzeba i praktycznie nie maj?c nic do powiedzenia.
Je?li chodzi o same koncerty to powiem ?e sobotni wieczór mnie zmia?d?y? i powiem to otwarcie by?o ZAJEB...CIE (the Last Ride, Gdzie Cikwiaty, Acid Drinkers - zdobyte wszystkie autografy ch?opaków na albumie BrokenHead i pocz?stunek Danielsem od Titusa -- priceless Szeroki u?miech). Szybka ocena:
cz??? kulturalna +
organizacja zaplecza sanitarnego +
organizacja harmonogramu --
ilo?? zlotowiczów (nie cywilnych) --
ilo?? ho?oty +
Jednym s?owem za du?a komercja która zatraci?a klimat Zlotu w Dar?ówku.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Zwyci?zcy wrzesie? MG 42 by MG Schutze Taktyka zielona Homemade Libia Zmiana Mndur Gorka E SPOS Survival LIGA ASG Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:22,564
Wczoraj:37,566
W tym tygodniu:60,130
W tym miesiącu:890,490
W tym roku:890,490
Wszystkich:57,607,990
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: