Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

KONKURS - 1911 MEU Socom Gear

KONKURS - 1911 MEU Socom Gear

Ashir - Maniak ASG o wieloletnim do?wiadczeniu. Powi?zany ze ?rodowiskiem ?rodkowopomorskim. Nacechowany du?? dawk? humoru. Wada wrodzona: aktywne dzia?anie. Trudno go zatrzyma?. Rozpocz?ty nowy projekt: ATS.

 

...Bliski wschód, nieopodal Herat`u... Zapada wieczór, pi?kny zachód s?o?ca, jednak powietrze jest nadal ci??kie i upalne. Twoja jednostka jest na wyczerpaniu, ko?czy wam si? amunicja oraz prowiant, morale ma?ego oddzia?u s? w strz?pach...

wiesz, ?e jak teraz nadejdzie atak Talibów nie b?dziecie mieli du?ych szans na odparcie wroga... Twoi ?o?nierze schronili si? w ruinach niewielkiej osady by odpocz?? i wymy?le? jak mo?na wyj?? z tej beznadziejnej sytuacji.
Jako dowódca tej 12-osobowej grupy nie mo?esz da? po sobie pozna?, ?e równie? przechodzisz bój w swoim wn?trzu i walczysz o to ,?eby nie wpa?? w panik?, doskonale zdajesz sobie spraw? ?e wróg mo?e nadej?? z ka?dej strony i w ka?dej chwili.

 


zdj?cie: http://socomgear.com


Rozkaza?e? czterem swoim ludziom by stali na czatach i obserwowali teren...
Daleko s?ycha? odg?osy walk... które z czasem milkn?... S?o?ce powoli chowa si? za horyzont... nastaje przyjemna cisza... Niestety nie trwa d?ugo... Nagle s?yszysz ?wist - to kula przelatuj?ca tu? ko?o Twojej g?owy! Odruchowo kucasz! Rozgl?dasz si? za swoj? g?ówn? broni?, jakie? 60 metrów przed tob? zauwa?asz trzy postacie wychylaj?ce si? zza murku, który kiedy? by? ?cian? jakiego? zabudowania, nie masz w?tpliwo?ci! To wróg, nie masz ju? czasu na szukanie swojej "M`ki"! Bez namys?u si?gasz po bro? boczn?, któr? jest
1911 MEU!
cdn.

TAK! I to w?a?nie Ty mo?esz posiada? 1911 MEU, firmy Socom Gear, która jest bohaterem naszego krótkiego opowiadania! Warto?? nagrody to 500z?!

 

zdj?cie: http://socomgear.com

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Bardzo dobra wiadomo?? dla wszystkich ?o?nierzy chc?cych zakupi? koszulki z naszego Magazynu!


Jako, ?e nasza jednostka chce nawi?za? sojusze z innymi grupami, proponujemy Wam wzi?cie udzia?u w naszym KONKURSIE!Za I pierwsze miejsce, jest rewelacyjny pistolet 1911 MEU, firmy Socom Gear oraz dwie koszulki gratisowe z naszego magazynu! + niespodziank?!!
Za II drugie miejsce, ?o?nierz otrzyma voucher o warto?ci 100 z? do wykorzystania w sklepie SpecShop oraz jedn? gratisow? koszulk? z naszego magazynu + niespodziank?!!!
Za III miejsce, ?o?nierz otrzyma dwie koszulki z naszego magazynu + niespodziank?!!!


Aby wzi?? udzia? w tej wyj?tkowej misji wystarczy, ?e zamówisz z Magazynu minimalnie dwie oboj?tnie jakie koszulki, po czym b?d?c ju? w ich posiadaniu pstrykniesz sobie w nich fotk?, najlepiej z terenów obj?tych dzia?aniami wojennymi, ale mo?e by? te? z Waszej bazy polowej, oraz doko?czysz historie naszego oddzia?u, który znalaz? si? w opa?ach... (maksymalnie 200 s?ów) - pami?taj, ?e Twoja fotografia i historyjka b?dzie opublikowana na ?amach naszej strony www je?li uda Ci si? wygra? nasz konkurs, wi?c postaraj si? ?o?nierzu!

?eby? otrzyma? nominacj? do tej wspania?ej nagrody dowództwo potrzebuje:
- Twoje doko?czenie historii (najwa?niejsza cz??? Twojego zadania!).
- Twoj? fotografi? - najlepiej zwi?zana z histori?, ale nie koniecznie (fotografia nie ma wp?ywu na wypór zwyci?zcy, jest tylko urozmaiceniem oraz wymogiem uczestnictwa).
- Numer Twojego zamówienia.

- Twój adres oraz numer telefonu.

 

 

zdj?cie: http://socomgear.com

 

Description:
The release of the SOCOM Gear 1911 MEU has been high anticipated by those that know what this pistol is. To the untrained eye it may look like just another 1911 but it is ,in fact, much more. The SOCOM Gear 1911 MEU features a full metal body, upgraded iron sights for easier aiming, front cocking serrations on the slide, comfortable grips, ambidextrous safety for right and left handed users. Also for enhanced looks SOCOM Gear has added and engraved slide, lower frame and chamber; as well as a 3 hole trigger, skeleton hammer, and beaver tail.

Specifications:
Muzzle Velocity: 300-330 fps
Magazine Capacity: 15+1
Gas Type: Green, Red, Propane
Package Includes: gun, magazine, HSS Pistol Lanyard, manual

Features:
Upgraded Internals
Upgraded Magazine
Marine Logo
HSS Lanyard Included

 

Ashir Projekt ATS: http://www.army-tshirt.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Yava dnia August 03 2011 00:33:46
Ju? jest moja Z przymru?eniem oka nazw? j? hmm ...." D?ej D?ej "
#2 | Mario75 dnia August 04 2011 11:05:12
Konkurs trwa od 12 lipca 2011 do 12 wrze?nia 2011
#3 | tomazzz11 dnia October 25 2011 18:31:53
Hej, mamy 25 pa?dziernika i nie ma jeszcze rozwiazania konkursu - musia?o przyj?? z tysi?c pracZ przymru?eniem oka jakis update?
#4 | Mario75 dnia October 25 2011 21:50:19
Ashir wyjecha? chwilowo poza kraj. W?a?nie próbuj? nawi?za? z nim ??czno??. Bardzo dobrze, ?e kto? przypomina o rozstrzygni?ciu konkursu. Krzywi si?
#5 | mg schutze dnia November 08 2011 21:33:13
Niez?y wa?ek wyszed?, ludzie wku...ieni a rozwi?zania konkursu ni ma .....
#6 | tomazzz11 dnia November 18 2011 12:40:37
SKANDAL! od tygodnia próbuj? skontaktowac si? z numerem podanym na stronie Army T-Shirts Shop - 660 764 867 - ma ustawione 'auto-odrzucanie rozmowy'!!!Ku..wa, co to ma by??! ZWRACAM SI? Z PRO?B? O WYJA?NIENIE TEJ SPRAWY! bo na robienie w chu..ja ca?ej rzeszy ludzi dla kilkuset z?otych, to przepraszam za s?owo ale - to skurwysy?stwo!
tyle w temacie.
#7 | Mario75 dnia November 18 2011 13:04:50
Skierujemy do Ashira dzisiaj oficjalne pismo. Ju? poszed? sms bo te? si? nie dodzwoni?em. Je?li dalej ma wygl?da? tak wspó?praca pomi?dzy T-Shirts Shop a naszym Portalem to podzi?kujemy!
#8 | Mario75 dnia November 18 2011 13:20:24
Z racji tego, ?e nie uda?o mi si? dodzwoni? poszed? SMS, mail i informacja na GG. Je?li nie uda si? uzyska? odpowiedzi do ko?ca nast?pnego tygodnia napiszemy oficjalne o?wiadczenie o zerwaniu wspó?pracy pomi?dzy firm? Ashira, a Portalem KoalicjaPolnoc.PL. Roze?lemy wówczas do naszych pozosta?ych partnerów informacj? o rozwi?zaniu wspó?pracy z T-Shirts oraz zdejmiemy banner.
#9 | Ashir dnia November 19 2011 16:38:37
Ju? t?umacz? co si? dzia?o:
Przez pewien czas mnie nie by?o, sprawy osobiste.
Pó?niej zwi?zku z tym ?e przenosili?my firm? co si? znacznie opó?ni?o, nie z naszej winy, a z winy ludzi którzy robili remont i musieli sporo rzeczy poprawia? nie by?em osi?galny.
Temat b?dzie ogarni?ty cho? przyznam ?e zainteresowanie by?o znikome i prze?lemy tylko g?ówn? nagrod?. Poniewa? tylko jedna osoba przys?a? doko?czenie historii...
Do tomazzzz11 to ?e si? nie mog?e? dodzwoni? to pewnie wina tego ?e masz ukryty numer co uwa?am ?e jest skurwysynstwem samym w sobie i mam za?o?on? blokad? na numery ukryte - w my?l anegdoty: ukryty numer, ukryte zamiar.
Z mojej strony to wszystko, jutro b?d? w firmie to podam dane zwyci?zcy tu w tym w?tku, wszak ch?opak jest gdzie? z polski. Równie? b?dzie zamieszczona jego fota w owej zakupionej koszulce na www, postaram si? te? poda? na niego namiar (nick, formacja do jakiej nale?y, forum na którym przebywa) w miar? mo?liwo?ci.
Chcia?bym przeprosi? wszystkich którzy ?ledzili owy konkurs.
Postanawiam popraw? Z przymru?eniem oka
#10 | Ashir dnia November 19 2011 16:41:21
tomazzzz11 czy to nie ty czasem przys?a?e? to doko?czenie historii?? Szeroki u?miech
#11 | tomazzz11 dnia November 20 2011 18:38:53
tak, to ja hehehehe
#12 | mg schutze dnia November 20 2011 18:48:15
Jak potrzebujesz namiarów na ekip? to za daleko nie szukaj :]

http://www.koalic...admore=556

P.S. To gdzie? z Polski to pomorskie -> Kwidzyn :]
#13 | Ashir dnia November 21 2011 09:24:50
Kwidzyn to nadal gdzie? w Polsce Z przymru?eniem oka
OK, pó?niej napisz? dok?adnie co i jak U?miech
#14 | tomazzz11 dnia December 13 2011 07:37:12
no i co? no i nic... pistoletu jak nie ma tak nie maZ?o??
#15 | mg schutze dnia December 14 2011 06:08:47
O ja pierdykam.... robi? konkurs z nagrodami nie maj?c nagród...
Zapytam moj? prokurator co na to prawo bo to ju? ?enuj?ce si? robi...
MArio z kim Ty wspó?pracujesz?
#16 | Mario75 dnia December 14 2011 08:13:13
Sprawa zaczyna robi? si? niesmaczna. MG Schutze powiem Tobie, ?e sam nie mog? uwierzy? swoim oczom jak sprawa konkursu si? toczy. Ashir to znany Airsoftowiec. Nasza wspó?praca polega?a jak dotychczas na darmowej pomocy Airsoftowcowi, który mam nadziej? nie nadu?yje finalnie naszego zaufania.

Mam ca?y czas nadziej?, ?e sprawa zako?czy si? tak jak powinna, a Ashir oka?e si? uczciwym cz?owiekiem.
Spróbuj? skontaktowa? si? z Ashirem i porozmawia? szczerze.
#17 | mg schutze dnia December 14 2011 15:42:17
Z korespondencji z wygranym wy?ania si? z go?a inny obraz.
Wychodzi na to, ze Ashir zrobi? mu ?ask?, ?e wygra? i mo?e zrobi mu ?ask?, ?e nagrod? przeka?e....
#18 | tomazzz11 dnia December 23 2011 16:42:45
nagrody brak, kolejny zaproponowany przeze mnie termin przys?ania nagrody zosta? zignorowany przez koleg? Ashira... Z?y...

moja cierpliwo?? si? ko?czy..

Weso?ych ?wi?t
#19 | mg schutze dnia December 24 2011 09:52:16
Po ?wi?tach poinformuj? o zaistnia?ej sytuacji UOIK i inspekcj? handlow? pogadamy te? z policj? jak b?dzie trzeba.
Szkoda, ze na stronie organizatora dalej wisi patronat KP.
Popiszemy te? na wszystkich portalach na jakich jestem a jest tego troch?.
To ju? normalne z?odziejstwo!
#20 | tomazzz11 dnia December 24 2011 11:03:06
§286KK to podstawa prawna w tej sytuacji - /oszustwo, wy?udzenie/ - jestem po wst?pnej konsultacji z prawnikiem.

tyle w temacie.
#21 | Mario75 dnia December 24 2011 11:13:16
Na naszym Portalu usun?li?my reklamy nieuczciwego "partnera". Napisz? zaraz ponownie do Ashira o usuni?cie informacji o Portalu z jego strony firmowej je?li odbierze wyj?tkowo tel. lub odpisze na SMS, PW, czy na FB B?eee

Najbardziej smuci mnie w ca?ej historii fakt, ?e Ashir jest Airsoftowcem. To si? nazywa zawierzy? w uczciwo?? "kolegi".

Rozwi?za? jest par?. Mo?na by?o zorganizowa? voucher do sklepu czy wyrazi? w jaki? inny sposób dobr? wol?, a przede wszystkim si? dogada?, bo uwa?am, ?e zawsze mo?na.

Powiem szczerze, ?e jestem w szoku jak potoczy?a si? ta sytuacja. Ashir na ?adne formy kontaktu z naszej strony nie odpowiada. To si? nazywa stawi? czo?o problemowi! B?eee

Osobi?cie jako Stowarzyszenie Non Profit nie posiadamy ?rodków w warto?ci rzekomej nagrody tak aby zado??uczyni? bior?cemu udzia? w "konkursie" Tomaszz11. Dla mnie niezrozumia?ym jest og?asza? konkurs z nagrod?, której si? nie ma.

W imieniu Portalu KP pragn? przeprosi? za nieuczciwego "partnera" i ?yczy? Weso?ych ?wi?t ze s?ownymi lud?mi u boku.
#22 | mg schutze dnia December 24 2011 11:45:15
Mario nikt z Nas nie ma do Was jako KP pretensji z racji tego, ?e zostali?cie po prostu tak samo jak wygrany "dymni?ci" przez oszusta. Nikt te? nie oczekuje od Was jako stowarzyszenia ?adnej rekompensaty za ten "konkurs".

Wszystkiego dobrego, weso?ych, rodzinnych i szampa?skiej imprezy Z przymru?eniem oka

mg
#23 | mg schutze dnia December 28 2011 12:26:39
Bardzo ciekawe podej?cie reprezentuj? niektóre osoby z forum srodkowopomorskieasg.
Z ka?dym postem oczy szerzej si? otwieraj?.

http://www.srodko...,1841.html
#24 | Mario75 dnia December 28 2011 13:44:15
Otrzyma?em wczoraj informacj? od Ashira, ?e sprawa "zako?czy?a si? pozytywnie". Czy to prawda i co to oznacza?
#25 | mg schutze dnia December 28 2011 15:25:14
Podobno Ashir ma replik? wys?a? zobaczymy co i kiedy nast?pi.
Jak tylko wygrana b?dzie w odpowiednich r?kach dam zna?.
Mario z mojej strony jak i "wygranego" kieruj? szczere wyrazy szacunku i wdzi?czno?ci za podj?te akcje korekcyjne Z przymru?eniem oka
Pzdr :]
#26 | mg schutze dnia January 05 2012 15:41:23
Niestety, ale w dalszym ci?gu brak odzewu i rzeczonej repliki.
Wychodzi na to, ?e bez interwencji policji si? nie ob?dzie.
#27 | tomazzz11 dnia January 16 2012 17:40:27
replika dosz?a, temat zamkni?ty.
#28 | mg schutze dnia January 16 2012 20:58:26
Jednak walka si? op?aci?a U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 67% [4 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 33% [2 głosy]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Radio ASG Szkolenie Certyfikowane Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Alice Custom ?o?nierz Specnazu Niemcy zamykaj? Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,912
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:226,715
W tym miesiącu:569,198
W tym roku:569,198
Wszystkich:57,286,698
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: