Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:05
Zachód słońca: 16:09
Dzień trwa:
10 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:30
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

KONKURS - 1911 MEU Socom Gear

KONKURS - 1911 MEU Socom Gear

Ashir - Maniak ASG o wieloletnim do?wiadczeniu. Powi?zany ze ?rodowiskiem ?rodkowopomorskim. Nacechowany du?? dawk? humoru. Wada wrodzona: aktywne dzia?anie. Trudno go zatrzyma?. Rozpocz?ty nowy projekt: ATS.

 

...Bliski wschód, nieopodal Herat`u... Zapada wieczór, pi?kny zachód s?o?ca, jednak powietrze jest nadal ci??kie i upalne. Twoja jednostka jest na wyczerpaniu, ko?czy wam si? amunicja oraz prowiant, morale ma?ego oddzia?u s? w strz?pach...

wiesz, ?e jak teraz nadejdzie atak Talibów nie b?dziecie mieli du?ych szans na odparcie wroga... Twoi ?o?nierze schronili si? w ruinach niewielkiej osady by odpocz?? i wymy?le? jak mo?na wyj?? z tej beznadziejnej sytuacji.
Jako dowódca tej 12-osobowej grupy nie mo?esz da? po sobie pozna?, ?e równie? przechodzisz bój w swoim wn?trzu i walczysz o to ,?eby nie wpa?? w panik?, doskonale zdajesz sobie spraw? ?e wróg mo?e nadej?? z ka?dej strony i w ka?dej chwili.

 


zdj?cie: http://socomgear.com


Rozkaza?e? czterem swoim ludziom by stali na czatach i obserwowali teren...
Daleko s?ycha? odg?osy walk... które z czasem milkn?... S?o?ce powoli chowa si? za horyzont... nastaje przyjemna cisza... Niestety nie trwa d?ugo... Nagle s?yszysz ?wist - to kula przelatuj?ca tu? ko?o Twojej g?owy! Odruchowo kucasz! Rozgl?dasz si? za swoj? g?ówn? broni?, jakie? 60 metrów przed tob? zauwa?asz trzy postacie wychylaj?ce si? zza murku, który kiedy? by? ?cian? jakiego? zabudowania, nie masz w?tpliwo?ci! To wróg, nie masz ju? czasu na szukanie swojej "M`ki"! Bez namys?u si?gasz po bro? boczn?, któr? jest
1911 MEU!
cdn.

TAK! I to w?a?nie Ty mo?esz posiada? 1911 MEU, firmy Socom Gear, która jest bohaterem naszego krótkiego opowiadania! Warto?? nagrody to 500z?!

 

zdj?cie: http://socomgear.com

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Bardzo dobra wiadomo?? dla wszystkich ?o?nierzy chc?cych zakupi? koszulki z naszego Magazynu!


Jako, ?e nasza jednostka chce nawi?za? sojusze z innymi grupami, proponujemy Wam wzi?cie udzia?u w naszym KONKURSIE!Za I pierwsze miejsce, jest rewelacyjny pistolet 1911 MEU, firmy Socom Gear oraz dwie koszulki gratisowe z naszego magazynu! + niespodziank?!!
Za II drugie miejsce, ?o?nierz otrzyma voucher o warto?ci 100 z? do wykorzystania w sklepie SpecShop oraz jedn? gratisow? koszulk? z naszego magazynu + niespodziank?!!!
Za III miejsce, ?o?nierz otrzyma dwie koszulki z naszego magazynu + niespodziank?!!!


Aby wzi?? udzia? w tej wyj?tkowej misji wystarczy, ?e zamówisz z Magazynu minimalnie dwie oboj?tnie jakie koszulki, po czym b?d?c ju? w ich posiadaniu pstrykniesz sobie w nich fotk?, najlepiej z terenów obj?tych dzia?aniami wojennymi, ale mo?e by? te? z Waszej bazy polowej, oraz doko?czysz historie naszego oddzia?u, który znalaz? si? w opa?ach... (maksymalnie 200 s?ów) - pami?taj, ?e Twoja fotografia i historyjka b?dzie opublikowana na ?amach naszej strony www je?li uda Ci si? wygra? nasz konkurs, wi?c postaraj si? ?o?nierzu!

?eby? otrzyma? nominacj? do tej wspania?ej nagrody dowództwo potrzebuje:
- Twoje doko?czenie historii (najwa?niejsza cz??? Twojego zadania!).
- Twoj? fotografi? - najlepiej zwi?zana z histori?, ale nie koniecznie (fotografia nie ma wp?ywu na wypór zwyci?zcy, jest tylko urozmaiceniem oraz wymogiem uczestnictwa).
- Numer Twojego zamówienia.

- Twój adres oraz numer telefonu.

 

 

zdj?cie: http://socomgear.com

 

Description:
The release of the SOCOM Gear 1911 MEU has been high anticipated by those that know what this pistol is. To the untrained eye it may look like just another 1911 but it is ,in fact, much more. The SOCOM Gear 1911 MEU features a full metal body, upgraded iron sights for easier aiming, front cocking serrations on the slide, comfortable grips, ambidextrous safety for right and left handed users. Also for enhanced looks SOCOM Gear has added and engraved slide, lower frame and chamber; as well as a 3 hole trigger, skeleton hammer, and beaver tail.

Specifications:
Muzzle Velocity: 300-330 fps
Magazine Capacity: 15+1
Gas Type: Green, Red, Propane
Package Includes: gun, magazine, HSS Pistol Lanyard, manual

Features:
Upgraded Internals
Upgraded Magazine
Marine Logo
HSS Lanyard Included

 

Ashir Projekt ATS: http://www.army-tshirt.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Yava dnia August 03 2011 00:33:46
Ju? jest moja Z przymru?eniem oka nazw? j? hmm ...." D?ej D?ej "
#2 | Mario75 dnia August 04 2011 11:05:12
Konkurs trwa od 12 lipca 2011 do 12 wrze?nia 2011
#3 | tomazzz11 dnia October 25 2011 18:31:53
Hej, mamy 25 pa?dziernika i nie ma jeszcze rozwiazania konkursu - musia?o przyj?? z tysi?c pracZ przymru?eniem oka jakis update?
#4 | Mario75 dnia October 25 2011 21:50:19
Ashir wyjecha? chwilowo poza kraj. W?a?nie próbuj? nawi?za? z nim ??czno??. Bardzo dobrze, ?e kto? przypomina o rozstrzygni?ciu konkursu. Krzywi si?
#5 | mg schutze dnia November 08 2011 21:33:13
Niez?y wa?ek wyszed?, ludzie wku...ieni a rozwi?zania konkursu ni ma .....
#6 | tomazzz11 dnia November 18 2011 12:40:37
SKANDAL! od tygodnia próbuj? skontaktowac si? z numerem podanym na stronie Army T-Shirts Shop - 660 764 867 - ma ustawione 'auto-odrzucanie rozmowy'!!!Ku..wa, co to ma by??! ZWRACAM SI? Z PRO?B? O WYJA?NIENIE TEJ SPRAWY! bo na robienie w chu..ja ca?ej rzeszy ludzi dla kilkuset z?otych, to przepraszam za s?owo ale - to skurwysy?stwo!
tyle w temacie.
#7 | Mario75 dnia November 18 2011 13:04:50
Skierujemy do Ashira dzisiaj oficjalne pismo. Ju? poszed? sms bo te? si? nie dodzwoni?em. Je?li dalej ma wygl?da? tak wspó?praca pomi?dzy T-Shirts Shop a naszym Portalem to podzi?kujemy!
#8 | Mario75 dnia November 18 2011 13:20:24
Z racji tego, ?e nie uda?o mi si? dodzwoni? poszed? SMS, mail i informacja na GG. Je?li nie uda si? uzyska? odpowiedzi do ko?ca nast?pnego tygodnia napiszemy oficjalne o?wiadczenie o zerwaniu wspó?pracy pomi?dzy firm? Ashira, a Portalem KoalicjaPolnoc.PL. Roze?lemy wówczas do naszych pozosta?ych partnerów informacj? o rozwi?zaniu wspó?pracy z T-Shirts oraz zdejmiemy banner.
#9 | Ashir dnia November 19 2011 16:38:37
Ju? t?umacz? co si? dzia?o:
Przez pewien czas mnie nie by?o, sprawy osobiste.
Pó?niej zwi?zku z tym ?e przenosili?my firm? co si? znacznie opó?ni?o, nie z naszej winy, a z winy ludzi którzy robili remont i musieli sporo rzeczy poprawia? nie by?em osi?galny.
Temat b?dzie ogarni?ty cho? przyznam ?e zainteresowanie by?o znikome i prze?lemy tylko g?ówn? nagrod?. Poniewa? tylko jedna osoba przys?a? doko?czenie historii...
Do tomazzzz11 to ?e si? nie mog?e? dodzwoni? to pewnie wina tego ?e masz ukryty numer co uwa?am ?e jest skurwysynstwem samym w sobie i mam za?o?on? blokad? na numery ukryte - w my?l anegdoty: ukryty numer, ukryte zamiar.
Z mojej strony to wszystko, jutro b?d? w firmie to podam dane zwyci?zcy tu w tym w?tku, wszak ch?opak jest gdzie? z polski. Równie? b?dzie zamieszczona jego fota w owej zakupionej koszulce na www, postaram si? te? poda? na niego namiar (nick, formacja do jakiej nale?y, forum na którym przebywa) w miar? mo?liwo?ci.
Chcia?bym przeprosi? wszystkich którzy ?ledzili owy konkurs.
Postanawiam popraw? Z przymru?eniem oka
#10 | Ashir dnia November 19 2011 16:41:21
tomazzzz11 czy to nie ty czasem przys?a?e? to doko?czenie historii?? Szeroki u?miech
#11 | tomazzz11 dnia November 20 2011 18:38:53
tak, to ja hehehehe
#12 | mg schutze dnia November 20 2011 18:48:15
Jak potrzebujesz namiarów na ekip? to za daleko nie szukaj :]

http://www.koalic...admore=556

P.S. To gdzie? z Polski to pomorskie -> Kwidzyn :]
#13 | Ashir dnia November 21 2011 09:24:50
Kwidzyn to nadal gdzie? w Polsce Z przymru?eniem oka
OK, pó?niej napisz? dok?adnie co i jak U?miech
#14 | tomazzz11 dnia December 13 2011 07:37:12
no i co? no i nic... pistoletu jak nie ma tak nie maZ?o??
#15 | mg schutze dnia December 14 2011 06:08:47
O ja pierdykam.... robi? konkurs z nagrodami nie maj?c nagród...
Zapytam moj? prokurator co na to prawo bo to ju? ?enuj?ce si? robi...
MArio z kim Ty wspó?pracujesz?
#16 | Mario75 dnia December 14 2011 08:13:13
Sprawa zaczyna robi? si? niesmaczna. MG Schutze powiem Tobie, ?e sam nie mog? uwierzy? swoim oczom jak sprawa konkursu si? toczy. Ashir to znany Airsoftowiec. Nasza wspó?praca polega?a jak dotychczas na darmowej pomocy Airsoftowcowi, który mam nadziej? nie nadu?yje finalnie naszego zaufania.

Mam ca?y czas nadziej?, ?e sprawa zako?czy si? tak jak powinna, a Ashir oka?e si? uczciwym cz?owiekiem.
Spróbuj? skontaktowa? si? z Ashirem i porozmawia? szczerze.
#17 | mg schutze dnia December 14 2011 15:42:17
Z korespondencji z wygranym wy?ania si? z go?a inny obraz.
Wychodzi na to, ze Ashir zrobi? mu ?ask?, ?e wygra? i mo?e zrobi mu ?ask?, ?e nagrod? przeka?e....
#18 | tomazzz11 dnia December 23 2011 16:42:45
nagrody brak, kolejny zaproponowany przeze mnie termin przys?ania nagrody zosta? zignorowany przez koleg? Ashira... Z?y...

moja cierpliwo?? si? ko?czy..

Weso?ych ?wi?t
#19 | mg schutze dnia December 24 2011 09:52:16
Po ?wi?tach poinformuj? o zaistnia?ej sytuacji UOIK i inspekcj? handlow? pogadamy te? z policj? jak b?dzie trzeba.
Szkoda, ze na stronie organizatora dalej wisi patronat KP.
Popiszemy te? na wszystkich portalach na jakich jestem a jest tego troch?.
To ju? normalne z?odziejstwo!
#20 | tomazzz11 dnia December 24 2011 11:03:06
§286KK to podstawa prawna w tej sytuacji - /oszustwo, wy?udzenie/ - jestem po wst?pnej konsultacji z prawnikiem.

tyle w temacie.
#21 | Mario75 dnia December 24 2011 11:13:16
Na naszym Portalu usun?li?my reklamy nieuczciwego "partnera". Napisz? zaraz ponownie do Ashira o usuni?cie informacji o Portalu z jego strony firmowej je?li odbierze wyj?tkowo tel. lub odpisze na SMS, PW, czy na FB B?eee

Najbardziej smuci mnie w ca?ej historii fakt, ?e Ashir jest Airsoftowcem. To si? nazywa zawierzy? w uczciwo?? "kolegi".

Rozwi?za? jest par?. Mo?na by?o zorganizowa? voucher do sklepu czy wyrazi? w jaki? inny sposób dobr? wol?, a przede wszystkim si? dogada?, bo uwa?am, ?e zawsze mo?na.

Powiem szczerze, ?e jestem w szoku jak potoczy?a si? ta sytuacja. Ashir na ?adne formy kontaktu z naszej strony nie odpowiada. To si? nazywa stawi? czo?o problemowi! B?eee

Osobi?cie jako Stowarzyszenie Non Profit nie posiadamy ?rodków w warto?ci rzekomej nagrody tak aby zado??uczyni? bior?cemu udzia? w "konkursie" Tomaszz11. Dla mnie niezrozumia?ym jest og?asza? konkurs z nagrod?, której si? nie ma.

W imieniu Portalu KP pragn? przeprosi? za nieuczciwego "partnera" i ?yczy? Weso?ych ?wi?t ze s?ownymi lud?mi u boku.
#22 | mg schutze dnia December 24 2011 11:45:15
Mario nikt z Nas nie ma do Was jako KP pretensji z racji tego, ?e zostali?cie po prostu tak samo jak wygrany "dymni?ci" przez oszusta. Nikt te? nie oczekuje od Was jako stowarzyszenia ?adnej rekompensaty za ten "konkurs".

Wszystkiego dobrego, weso?ych, rodzinnych i szampa?skiej imprezy Z przymru?eniem oka

mg
#23 | mg schutze dnia December 28 2011 12:26:39
Bardzo ciekawe podej?cie reprezentuj? niektóre osoby z forum srodkowopomorskieasg.
Z ka?dym postem oczy szerzej si? otwieraj?.

http://www.srodko...,1841.html
#24 | Mario75 dnia December 28 2011 13:44:15
Otrzyma?em wczoraj informacj? od Ashira, ?e sprawa "zako?czy?a si? pozytywnie". Czy to prawda i co to oznacza?
#25 | mg schutze dnia December 28 2011 15:25:14
Podobno Ashir ma replik? wys?a? zobaczymy co i kiedy nast?pi.
Jak tylko wygrana b?dzie w odpowiednich r?kach dam zna?.
Mario z mojej strony jak i "wygranego" kieruj? szczere wyrazy szacunku i wdzi?czno?ci za podj?te akcje korekcyjne Z przymru?eniem oka
Pzdr :]
#26 | mg schutze dnia January 05 2012 15:41:23
Niestety, ale w dalszym ci?gu brak odzewu i rzeczonej repliki.
Wychodzi na to, ?e bez interwencji policji si? nie ob?dzie.
#27 | tomazzz11 dnia January 16 2012 17:40:27
replika dosz?a, temat zamkni?ty.
#28 | mg schutze dnia January 16 2012 20:58:26
Jednak walka si? op?aci?a U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 67% [4 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 33% [2 głosy]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Tajna bro? Arctic Combat Zmiana Szkolenie Certyfikowane Nowe pistolety WP Act od Valor Odda? r?k? Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,563
Wczoraj:37,788
W tym tygodniu:225,799
W tym miesiącu:866,459
W tym roku:5,735,956
Wszystkich:54,224,360
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: