Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:17
Zachód słońca: 15:56
Dzień trwa:
9 Godzin 38 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Sztuka Obozowania vol 1

  Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin Specjalizacja: Nowo?ci

 

Sztuka Obozowania
Sztuczne schronienia
"Sza?as z dachem jednospadowym"

W dzisiejszym artykule, który b?dzie oparty o ksi??k? dotycz?c? survivalu, pragn? przedstawi? sztuk? tworzenia prowizorycznych schronie?.
Spe?niaj? one dwie g?ówne funkcje: chroni? przed opadami atmosferycznymi oraz utrzymuj? ciep?o.

Obrazek
http://survival.strefa.pl/g/szalas2.jpg

Artyku? b?dzie podzielony na kilka cz??ci, a w ka?dej z nich przedstawi? jedno z kilku schronie?, które b?dziemy mogli wznie?? w?asnymi r?koma.

 

Wystarczy, ?e poznasz kilka podstawowych zasad budowania prostych konstrukcji, a nie b?dziesz musia? si? obawia? o dach nad g?ow? w ?rodku dziczy.
Zanim przejd? do sedna i opisz? poszczególne etapy budowy, udziel? drobnej porady: Wszystkie prowizoryczne schronienia wznoszone ludzkimi d?o?mi wymagaj? podstawowych materia?ów, które bez trudu mo?esz znale?? w lesie. Zazwyczaj najbardziej potrzebnym budulcem s? ?erdzie oraz li?cie.
Nawet kiedy musisz troch? zboczy? z trasy, aby mie? dogodne warunki do budowy sza?asu oraz zapas materia?ów, warto to zrobi?, gdy? odp?aci Ci si? to ciep?em i wygod? podczas ch?odnej nocy na otwartym powietrzu oraz wynagrodzi Ci zmarnowany czas.

Obrazek
http://survival.strefa.pl/z/szalas1.jpg

Sza?asy z dachem jednospadowym

Wyró?niamy dwa rodzaje sza?asów z dachem jednospadowym, tak zwanym sko?nym: sza?asy otwarte oraz sza?asy oparte o pie? drzewa. Oba te rodzaje sza?asów mo?na bez trudu zbudowa? w lesie.
Teraz przedstawi? sztuk? wznoszenia sza?asu otwartego, który moim zdaniem jest najbardziej popularny.

Sza?as otwarty

Sza?asy z otwartym frontem ?wietnie sprawdzaj? si? przy ch?odnej i suchej pogodzie, poniewa? mo?na je ogrza? ogniskiem rozpalonym przed konstrukcj?.
Ciep?o b?dzie odbija? si? od wewn?trznych ?cian sza?asu i akumulowa? wewn?trz. Niestety schronienia tego typu gorzej sprawdzaj? si? przy deszczowej pogodzie, a tak?e wsz?dzie tam, gdzie nie mo?na rozpali? ogniska.

Etap1

Zacznij od budowy szkieletu. W tym celi musisz znale?? prost? ga???, która b?dzie mia?a d?ugo?? wi?ksz? ni? twój wzrost, dwie proste ?erdzie d?ugo?ci ok. 3 metrów oraz dwie tyki d?ugo?ci ok. 1,5 metra, najlepiej z rozwidleniem na ko?cu. Konstruuj szkielet tak jak pokazano na rysunku poni?ej, mocno zwi?zuj?c miejsca po??cze? lin? lub jakimkolwiek sznurem.

Obrazek
http://survival.strefa.pl/g/szalas7.jpg

Etap2

Zbierz d?ugie i proste ga??zie, który pos?u?? ci za poszycie dachu. Dach powinien by? ustawiony pod k?tem 45-60 stopni (nie martw si?, nie musisz zabiera? k?tomierza - pami?taj o z?otej zasadzie: "nie zawsze musi by? dok?adnie, czasem wystarczy mniej wi?cej").

Etap3

Po wzniesieniu konstrukcji nale?y przyst?pi? do uszczelniania dachu. Mo?na do tego wykorzysta? wiele ró?nych materia?ów: du?e kawa?ki kory, opad?e li?cie, mech z drzew czy pod?o?a lub nawet ca?e ga??zie z g?stym listowiem. Prac? nale?y wykona? starannie - od tego zale?y czy sza?as b?dzie ciep?y i nie b?dzie przemaka?. Dok?adnie pokryj ca?? powierzchni? dachu, staraj?c uk?ada? materia? poszycia tak, jak uk?ada si? dachówki (górna warstwa powinna zachodzi? na doln?), w ten sposób woda b?dzie sp?ywa? po powierzchni.

Obrazek
http://sbbg.pl/imagesweb/szlas_polotwarty/s1.gif

Etap4

Ognisko jest czynnikiem decyduj?cym o jako?ci schronienia. Przede wszystkim powinno by? rozci?gni?te na d?ugo?ci Twojego cia?a, dzi?ki czemu b?dzie ci? równomiernie ogrzewa? , gdy b?dziesz le?a? w sza?asie. Buduj?c dwa sza?asy jednospadowe, skieruj je wej?ciami do siebie, wtedy jedno ognisko mo?e ogrzewa? dwa wn?trza jednocze?nie. Oprócz tego dwie osoby w sza?asach mog? w nocy na zmian? podk?ada? drewno do ognia.

Obrazek
http://sbbg.pl/imagesweb/szlas_polotwarty/s2.gif

Nied?ugo zamierzam przygotowa? kolejny artyku? dotycz?cy sztuki obozowania i budowy innych rodzai sza?asów.

Zapraszam do komentowania.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Wattie dnia July 23 2011 18:17:40
Ciekawy jestem, który le?niczy pozwoli?by Ci ?ci?? tyle drzew na sza?as. W dodatku z takim wielkim ogniskiem.
#2 | SzeregowyCzeresniak dnia July 24 2011 07:54:36
S..? na le?niczego, jak jeste? daleko od jakiegokolwiek skupiska ludno?ci i cywilizacji i te drzewa, ga??zie i ognisko mog? uratowa? ci ?ycie. Lepiej zap?aci? mandat, ni? ryzykowa? hipotermi?, która jest w?a?ciwie wrotami do grobu.
#3 | Wattie dnia July 24 2011 11:19:22
Je?li si? zgubisz na spacerze, to i tak nie masz sprz?tu ?eby zrobi? taki sza?as. A je?li masz sprz?t taki jak pi?a lub siekiera, to zapomnia?e? o dodatkowym ubraniu? To debilizm albo kompletny brak do?wiadczenia.
#4 | Ashir dnia July 24 2011 12:58:48
Wystarczy improwizacja i dobry nó?, ja ze sob? zawsze nosze, drzew w lesie wcale nie trzeba od razu r?ba? czy ci?? pi??, wystarczy to co le?y na ziemi... Nie ma co, wi?cej Discovery z Bear`em Grylls`em Z przymru?eniem oka
#5 | Mario75 dnia July 24 2011 13:00:49

Żeby zobaczyć tekst musisz się zalogować
Kliknij TUTAJ lub się zarejestruj
lub ZAREJESTRUJ
#6 | Wattie dnia July 24 2011 18:02:07
O to chodzi Ashir, wystarczy to co le?y na ziemi (przetniesz k?ode o grubo?ci kilku cm za pomoc? no?a i improwizacji, nie trac?c przy tym masy energii?). Artyku? b?dzie bardziej przydatny je?li b?dzie zawiera? rzeczy proste i skuteczne.

Wspomniany przez Ciebie Mario sza?as przy u?yciu folii jest w pierwszym odcinku Dual Survival. Folia przezroczysta wpuszcza ciep?e powietrze do ?rodka, folia nrc je odbija i zatrzymuje w ?rodku. http://www.youtub...re=related <- oko?o 3 minuta
#7 | Jacek1246 dnia July 24 2011 22:21:49
A czy gdzie? tu jest napisane, ?e mamy obcina? ga??zie z drzew? Nie. Jest napisane "Zbierz d?ugie proste ga??zie.", a nie "Utnij d?ugie proste ga??zie."
U?miech
Wspomniane jest te? o znalezieniu dogodnego miejsca na sza?as, w którym b?dzie du?o materia?u na jego budow?.
Oczywistym jest, ?e zbieramy to co le?y na ziemi i korzystamy z tego.
U?miech
Je?li chodzi o zdj?cia, to znalaz?em takie w internecie, a wstawi?em je, gdy? pokazuj? najlepiej jak wygl?da taka konstrukcja. Kiedy jeste?my w lesie wiadomym jest, ?e nie po?wi?cimy ca?ego dnia na budow?, dlatego jest te? pokazane jak ma wygl?da? sam szkielet, który jest naprawd? prosto zbudowa? ze znalezionych ga??zi i naprawd? prosto pokry? listowiem, mchem, kor? itp., które elementy te? le?? na ziemi.

Mimo wszystko dzi?kuj? za zainteresowanie i konstruktywne komentarze. U?miech
#8 | Cinek dnia July 24 2011 22:31:06
Fajne. W miar? prosto napisane, i opisuje to co trzeba U?miech

Niestety, w Polsce, problemem jest cz?sto znalezienie takich dr?gów - pr?dzej ton? puszek wyniesiemy z naszych lasów..
#9 | Wattie dnia July 24 2011 22:56:01
Spa?em w takim zbudowany z ga??zi le??cych i ?ci?tych, ob?o?one mchem i li??mi. Niestety s?abo si? sprawdzi? w deszczu, trzeba naprawd? du?o czasu na niego po?wi?ci? ?eby by? sensownie wodoodporny. Dlatego najlepsze jest jakie? naturalne schronienie np. korze? od zwalonego drzewa, jaskinia czy co? takiego.

@Cinek, z puszek po rozci?ciu mo?na zrobi? improwizowane dachówki Szeroki u?miech
#10 | Jacek1246 dnia July 24 2011 23:29:41
Dlatego wspomniane jest, ?e to jest sza?as na ch?odne i suche warunki.
Ale nie martwcie si?. W kolejnym artykule poka?? jak zbudowa? konstrukcj?, która zapewni ciep?o i wygod? nawet w deszczowe dni. U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Listopad 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Zwyci?zcy wrzesie? Tajna bro? Alice Custom Podcast ASG Combat Homemade Libia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,270
Wczoraj:40,166
W tym tygodniu:248,289
W tym miesiącu:3,270
W tym roku:6,028,071
Wszystkich:54,516,475
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: