Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 15:59
Dzień trwa:
8 Godzin 47 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:47
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

SRS Sucha Racja Specjalna

SRS – Sucha Racja Specjalna

?ród?o: www.equipped.pl

Racje ?ywno?ciowe, tzw. suche racje, stanowi? podstawowe po?ywienie ?o?nierzy w polu. Ze wzgl?dów praktycznych, popularne s? tak?e w?ród survivalowców, turystów, uczestników milsimów – jedno opakowanie zawiera najcz??ciej pe?ny posi?ek, z mo?liwo?ci? przygotowania go na ciep?o oraz szereg dodatków, zazwyczaj s?odkich. W Polsce najpopularniejsze s? rodzime „eski”, czyli racje typu S, stanowi?ce standard w Wojsku Polskim oraz ameryka?skie MRE, pozyskiwane mniej lub bardziej legalnie w?asnym sumptem. Rzadziej spotykane s? racje niemieckie, brytyjskie, czy francuskie, najbardziej po??dane ze wzgl?du na walory smakowe. Kto kiedykolwiek mia? styczno?? z „esk?” wie, ?e nie by?a ona ani po?ywna, ani smaczna, przygotowanie czegokolwiek na ciep?o by?o czasoch?onne, wi?c kto tylko móg? stara? si? korzysta? cho?by z MREsów, ?atwych do przygotowania, zno?nych w smaku, ale o sk?adzie zbli?onym do tablicy Mendelejewa.

 

 

 

Wojskowy O?rodek-Badawczo Wdro?eniowy S?u?by ?ywno?ciowej Wojska Polskiego opracowa? nowe racje, które maj? ??czy? najlepsze cechy „eski” oraz MRE – nazwano je Suchymi Racjami Specjalnymi, w skrócie SRS.

SRS dostarczany jest w opakowaniu z grubej folii w kolorze zielonym, której mo?na u?y? po zjedzeniu racji jako worka na odpadki. Wielko?? pakietu, wa??cego oko?o 500 gram, zosta?a dobrana tak, ?e powinna si? mie?ci? w kieszeni spodni polowych, cho? takiej metody przenoszenia nie polecamy, gdy? jest po prostu niewygodny. Podobnie jak w przypadku MRE, ca?odzienne zapotrzebowanie kaloryczne ?o?nierza dzia?aj?cego w polu, obliczane na 3300 kcal, pokrywaj? trzy racje SRS.

Nowo?ci? odró?niaj?c? SRS od eski jest bezp?omieniowy podgrzewacz chemiczny, podobny do znanego z MRE, ale niezawieraj?cy karbidu wi?c niewytwarzaj?cy charakterystycznego zapachu. Umo?liwia on szybkie (oko?o 12 minut, w zale?no?ci od warunków zewn?trznych) podgrzanie posi?ku do temperatury oko?o 40 °C. Druga nowinka to postawienie na maksymalne obni?enie ilo?ci konserwantów i innej chemii w posi?kach – g?ówne dania, na razie tylko mi?sne, pakowane s? w mi?kk? puszk? aluminiow?, podobn? do tych, w jakich sprzedawane s? pasztety czy konserwy i przypominaj?, zarówno w smaku, jak i z wygl?du, jedzenie domowe lub dania gotowe sprzedawane w s?oikach. Do przed?u?enia trwa?o?ci posi?ku zastosowano sterylizacj?, a nie faszerowanie chemi?, co obni?y?o okres przechowywania do trzech lat, ale za to pozwoli?o zachowa? praktycznie niezmieniony smak potraw. Obecnie dost?pnych jest kilka wersji menu, a by? mo?e pojawi? si? kolejne – niejedz?cy mi?sa na razie nie maj? co liczy? na danie g?ówne z SRS.

 

 

W dodatkach postawiono na liofilizaty znane z ?ywno?ci wyprawowej – s? lekkie, mo?na je je?? na sucho lub po dodaniu niewielkiej ilo?ci wody. Znajdziemy równie? batony musli z owocami lub z czekolad? i rzecz, bez której racji ?ywno?ciowej nie mo?na by uzna? za kompletn? – nie?miertelne suchary specjalne SU-1, ale ju? nie ?ami?ce z?by panzerwafle, a ich „uszlachetnion? wersj?”. Do popicia SRS s?u?y znajduj?cy si? w zestawie napój w proszku. Inne, dot?d niespotykane w racjach ?ywno?ciowych elementy, to trzy kapsu?ki z suplementami diety magnez+witamina B6, wap?+witamina D3 oraz ?e?-sze?, zwi?kszaj?cymi wydolno?? organizmu czy obni?aj?cymi poziom zm?czenia.

Ostatni element to pakiet akcesoriów – ?y?ka, serwetki, przyprawy, cukierek z kofein? oraz guma do ?ucia

 SK?AD SRS

 

 

 1. G?ówne danie: konserwa mi?sna z ry?em i warzywami, pulpety w sosie pomidorowym, fasolka po breto?sku, gulasz z kasz? gryczan?, karkówka z warzywami, spaghetti, kurczak z ry?em, bigos z kie?bas? lub pulpety w warzywach)
 2. Suszona kie?basa lub szynka
 3. Owoce liofilizowane (ananas, jab?ko, banany lub mieszanka)
 4. Batony musli
 5. Suchary specjalne SU-1
 6. Napój instant (kilka smaków)
 7. Cukierek z kofein?
 8. Guma do ?ucia
 9. Pieprz
 10. Sól
 11. Suplementy diety: magnez+witamina B6, wap?+witamina D3, ?e?-sze?
 12. ?y?ka plastikowa
 13. Chusteczka nawil?ana
 14. Podgrzewacz chemiczny
 15. Woda do podgrzewacza, dostarczana oddzielnie.

Dzi?ki uprzejmo?ci WOBWS? ekipa Equipped.pl mia?a mo?liwo?? przetestowania na w?asnych brzuchach racji SRS. Maj?c porównanie z du?? ilo?ci? spo?ytych MRE, mo?emy ?mia?o powiedzie?, ?e polskie SRS smakuj? o niebo lepiej – absolutny brak chemii robi swoje, a smak potraw jest taki, jak w przypadku przyrz?dzenia jedzenia w domu. Testowali?my dwa rodzaje racji – karkówk? z warzywami (du?e kawa?ki dobrego mi?sa w sosie) oraz spaghetti (a mamy w zapasie jeszcze kolejne zestawy). Liofilizowane dodatki s? specyficzne, jednym smakuj?, innym nie – takich ich urok. Batony musli mog?yby by? nieco wi?ksze, przyda?oby si? równie? nieco czekolady, która potrafi postawi? na nogi nawet po du?ym zm?czeniu. Gumy do ?ucia z kofein?, szczególnie te zawieraj?ce solidn? jej dawk?, te? mog?yby znale?? si? w sk?adzie SRS.

 

 

 

Mamy natomiast pewne obiekcje zwi?zane ze sposobem pakowania g?ównego dania:

 • sposób jej otwierania uniemo?liwia sko?czenia jedzenia w pó?niejszym czasie. Gdyby zapakowano posi?ki w torby zbli?one do tych z MRE, trzymanych w pionie i otwieranych z góry, mo?liwe by?oby przerwanie spo?ywania i bezpieczne, bez ryzyka wylania si? zawarto?ci, je?li odpowiednio si? je zamknie lub zawinie, przeniesienie, cho?by w plecaku czy w kieszeni.

 • Sztywniejsze boki „puszki” maj? tendencje do deformowania si? – posi?ek, a szczególnie sos, mo?e si? wyla? po otwarciu. Fakt ten dobrze wida? na jednej z fotografii.

 • Sztywna konstrukcja uniemo?liwia ogrzanie ca?o?ci posi?ku – z podgrzewaczem styka si? tylko górna albo dolna powierzchnia puszki. W przeciwie?stwie do mi?kkiej „torebki” w MRE, któr? mo?na ugniata? podczas procesu podgrzewania, powoduj?c stosunkowo równomierne podgrzanie zawarto?ci, aluminiowa puszka skutecznie to uniemo?liwia.

Jako, ?e SRS s? wci?? na etapie opracowywania, liczymy ?e nasze uwagi zostan? uwzgl?dnione w procesie ustalania ostatecznego ich kszta?tu i zawarto?ci – zdamy „raport ze spo?ycia” Komendantowi O?rodka.

 

 

Racje SRS udost?pni? Wojskowy O?rodek Badawczo – Wdro?eniowy S?u?by ?ywno?ciowej.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Homemade Libia Radio ASG Szkolenie Certyfikowane Mndur Gorka E SPOS ?o?nierz Specnazu Skarby... MG 42 by MG Schutze Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
the house that will ai...
Also, the household wi...
which shall be sewed, ...
In the market it is po...
So it's one more show ...
Pierwszorzedne fotogra...
Becasue i came and als...
So fairly often as soo...
Natural sun is normall...
Otherwise, the main ho...
Currently quite popula...
Of tutorials simple fo...
photograph or other, a...
Inside, nice and stand...
In the kitchen, a fini...
installation and addit...
do??czam sie do pytani...
Na Boder War 7 w 2015 ...
E tam czemu by nie. ...
W sprawie spotka? na t...
"?wie?y ruch" - nie zg...
Siemka chcia?bym si? ...
Jeste?my po wizycie Pa...
Na pewno Patrol zatrzy...
I tak w?a?nie by?o dzi...
Ten drugi rezystor to ...
Wszystko fajnie... ale...
?wietna robota. Móg? b...
Dodatkowo w sobot? ok ...
Dobra robota Koledzy!:D
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Brak obecnie
komentarzy
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,715
Wczoraj:7,864
W tym tygodniu:5,715
W tym miesiącu:167,880
W tym roku:167,880
Wszystkich:37,360,639
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

ktokkisa
22-01-2017 22:27
&#1042;&#1089;&#1077;
&#1093; &#1089; &#1087;&#1088;&#1086;
&#1096;&#1077;&#1076;
&#1096;&#1080;&#1084;
&#1080; &#1087;&#1088;&#1072

ArtemSeoKrTef
22-01-2017 04:01
&#1069;&#1090;&#1086;
&#1089;&#1088;&#1072;
&#1073;&#1086;&#1090;
&#1072;&#1083;&#1086;
, &#1080; &#1084;&#1085;&#1086;
&#1075;&#108

deefeenergy
21-01-2017 04:28
&#1083;&#1091;&#1095;
&#1096;&#1077;&#1077;
&#1101;&#1083;&#1077;
&#1082;&#1090;&#1088;
&#1080;&#1095;&#1077;
&#1089;&#1082;&#1086;
&

Oscarshony
19-01-2017 19:56
&#1048;&#1079;&#1075;
&#1086;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1083;&#1077;
&#1085;&#1080;&#1077;
&#1089;&#1074;&#1077;
&#1090;&#1086;&#1076;
&

FrankBat
19-01-2017 02:02
Register on our site today only http://milanall.to
p/?u=4cl82kk&o=8t4k
azw&t= [URL=http://milana
ll.top/?u=4cl82kk&o
=8t4kazw&t=][IMG]ht
tp://s8.hostingkar
tinok.com/uploads/
thumbs

deefeenergy
18-01-2017 14:22
&#1084;&#1086;&#1085;
&#1090;&#1072;&#1078;
&#1085;&#1072;&#1087;
&#1086;&#1083;&#1100;
&#1085;&#1099;&#1093;
&#1075;&#1072;&#1079;

Mickeytyday
17-01-2017 08:16
This is a really neat web blog and is what I am alwaysI am constantly searching for. the website contains Many of different kinds of noumena that I usually am forever trying to find out added Pomocysfu

Clintonrub
17-01-2017 00:02
Tinedol – ýôôĺęňčâíîĺ ńđĺäńňâî îň ăđčáęŕ ńňîďű, íĺďđč˙ňíîăî çŕďŕőŕ č çóäŕ. Ďĺđĺéňč íŕ ńŕéň: http://tinedol.1st
best.info/

vecheslavsot
16-01-2017 20:38
&#1041;&#1077;&#1089;
&#1087;&#1083;&#1072;
&#1090;&#1085;&#1086;
&#1089;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; <a href="htt

RuslGreepsy
15-01-2017 18:48
Cialis One A Day Dosage Amoxicillin Liver Kamagra En Ligne Bordeaux dapoxetine 30 mg Acticin 30gm Medicine Order Cipro Online Price Canine Amoxicillin Viagra 100mg Price W

Williammub
15-01-2017 08:00
Say Goodbye To Panic Attack With These Tips Did you know that people with higher than normal intelligence are prone to panic attacks? If you experience these attacks, hopefully this knowledge alo

ovemnOnetpype
11-01-2017 09:51
Foodfox &#8211; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099;&#1081; &#1073;&#1099;&#1089;
&#1090;&#1088;&#1099;
&#1081; &#1080; &#1085;&#1072;&#1076;
&

CharlesVop
11-01-2017 08:08
Register on our site today only http://milanall.to
p/?u=4cl82kk&o=8t4k
azw&t= [URL=http://milana
ll.top/?u=4cl82kk&o
=8t4kazw&t=][IMG]ht
tp://s8.hostingkar
tinok.com/uploads/
thumbs

Anthonynop
08-01-2017 02:07
&#1050;&#1072;&#1082;
&#1085;&#1088;&#1072;
&#1074;&#1080;&#1090;
&#1100;&#1089;&#1103;
&#1087;&#1086;&#1089;
&#1083;&#1077; &#1088

Ailladip
07-01-2017 10:55
&#1044;&#1086;&#1073;
&#1088;&#1086;&#1077;
&#1091;&#1090;&#1088;
&#1086; &#1074;&#1089;&#1077;
&#1084;! &#1055;&#1088;&#1086;
&

Yava
03-11-2014 20:18
Pochwalony Cwaniak

Baton
26-10-2014 21:12
Hej, tu baton, mo?e kto? mnie jeszcze pami?ta Z przymru?eniem oka Szykuje si? mo?e jakie? spotkanie w d?ugi weekend listopadowy? Ch?tnie przypomnia?bym sobie jak to jest oberwa? kompozytem Pokazuje j?zyk

felfree
08-06-2014 13:24
Piknik Lotniczy w ?widwinie 28.06.2014 ,w zesz?ym roku by?a Formoza.....

Dantee
23-04-2014 22:05
Jeste?my po wizycie Patrolu WOP. Czytajcie relacje na ich stronie. Wszystko znajduje si? w newsie. Zapraszamy.

ORZECH
10-01-2014 02:14

Mario75
15-12-2013 14:22
Po przepe?nieniu bazy danych ruszy?a nowa która powinna starczy? nam na kolejne 4 lata U?miech Teraz ju? mo?na dodawa? tre?ci. OK OK

SirHawk
27-08-2013 21:49
Darmowe granie to poj?cie wzgl?dne Szeroki u?miech

Piecu
26-08-2013 20:10
Jedynie WoT je?li o mnie chodzi i o darmowe granie

dareczek
24-08-2013 21:57
Siemka Panowie Szeroki u?miech Kto? z was gra w jakie? wojenne gry darmowe ? U?miech

Piecu
01-07-2013 22:36
Zapraszamy wszystkich na otwarty trening Koalicji Pó?noc! Czytaj Wi?cej info na forum w dziale SPOTKANIA

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: