Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Snajper to brzmi dumnie.

Snajper – to brzmi dumnie.

Piotr "Wroobel" Wróblewski - Redaktor Bloga Gunfire.pl

Podczas moich airsoftowych pocz?tków przez g?ow? kilkakrotnie przesz?a mi my?l o karierze w roli strzelca wyborowego czy jak kto woli snajpera ( w airsofcie cz?sto i tak sprowadza si? to do jednego).
My?l ta, jak wi?kszo?? moich genialnych pomys?ów, zosta?a zapomniana z tak? sam? ?atwo?ci? z jak? si? pojawi?a.
Na moje szcz??cie, gdy? m?ody airsoftowiec we wspomnianej wcze?niej roli strzelca wyborowego to najcz??ciej pora?ka bardziej widowiskowa, ni? przegrane mecze naszych pi?karzy.
Dzi? w?a?nie kilka s?ów o moich osobistych odczuciach w tej materii. Odczuciach zapewne zupe?nie mylnych. Fortunnie ?yjemy w pi?knym kraju, który zapewnia ca?? gam? swobód obywatelskich w tym prawo do posiadania, a nawet wi?cej: wyra?ania, w?asnego zdania. Byleby to zdanie by?o poprawne politycznie.

 

Gdy ja, stary airsoftowy dziadek o nienowoczesnym podej?ciu do asg, stawia?em swoje pierwsze militarne kroki rynek wygl?da? zupe?nie inaczej.
Przede wszystkim ceny AEG`ów by?y du?o wy?sze w stosunku do cen bardziej popularnych wtedy „pompek”.
Z drugiej strony na rynku coraz wi?cej by?o replik spr??ynowych, które odwzorowywa?y snajperskie. Ich cena by?a niew?tpliwe ni?sza od niezwykle po??danych jeszcze kilka lat temu elektryków.
Pami?tam jak sam w pewnym momencie rozwa?a?em kupno snajperki. Wszak nic prostszego jak kupi? karabin i zosta? ?wietnie wyszkolonym, idealnie zamaskowanym i do?wiadczonym snajperem.

Teraz ceny replik mocno si? obni?y?y, tym bardziej zatar?y si?, g?ównie za spraw? chi?skich producentów,  ró?nice cenowe miedzy replikami spr??ynowymi  i  AEG`ami,  Argument ceny zatem odchodzi do lamusa.
Nie zmienia to jednak faktu, ?e fach snajpera nadal jest bardzo chwytliwym tematem.
Nawet ludzie o najbardziej uczciwymi podej?ciu do airsoftowego strzelania chc? jak najwi?cej trafia? i jak najmniej by? trafianym.
I nic w tym z?ego, je?li nie czyni to z delikwenta terminatora. Strzelanie z ukrycia, z dalekiej odleg?o?ci, b?d?c praktycznie niewidocznym dla przeciwnika idealnie zapewnia wysoki wspó?czynniki trafiania do bycia trafianym. Do tego dochodzi ów przera?aj?cy obraz snajpera wykreowany przez filmy akcji, w których to ka?dy snajper to maszyna zdolna w pojedynk? wybi? ca?? kompanie wroga.
Niestety rzeczywisto?? jest zupe?nie inna, zw?aszcza ta airsoftowa.

tak powinien wygl?da? snajper
?ród?o: surmenskiesilyobronne.wordpress.com

G?ównym problemem, przynajmniej w mojej ocenie, jest podej?cie ludzi. Jest mnóstwo barier technicznych, o których wspomn? pó?niej, niemniej jednak to jak b?dzie wygl?da?o nasze „snajperstwo” zale?y tylko i wy??cznie od nas samych.
Od naszego podej?cia i wczucia spraw?. Od tego na ile chcemy si? po?wi?ci? by uzyska? ciekawy efekt. Du?y wp?yw na sukces ma bowiem wyszkolenie, umiej?tno?? maskowania ( i nie chodzi tu o umiej?tno?? kupna najlepszego ghillie suit na rynku), zgranie ze spoterem ( o ile w ogóle go „u?ywamy” ) czy po prostu do?wiadczenie.

Warto równie? zwróci? uwag? na co? co ja nazywam „predyspozycjami do wykonywania zawodu”.
Niektórzy ludzie, nawet mimo najszczerszych ch?ci, nie nadaj? si? na okre?lone stanowiska.
Najlepiej wychodzi nam to, co lubimy robi?. Jedni lubi? d?wi?k 120 strza?ów na minut?, najlepiej zwie?czony opustoszeniem magazynka; dla nich nie karabin wyborowy, a m249 i wprawianie si? w stosowaniu ognia zaporowego.
Inni jednak lubuj? si? w eliminacji przeciwnika za pomoc? jednego strza?u.
Bycie snajperem wymaga cierpliwo?ci; na polu airsoftowym z pewno?ci? mniejszej ani?eli w ?wiecie realnym, ale wymaga.
Nie mówimy tu o kilku albo nawet kilkunastogodzinnym le?eniu w ukryciu oczekuj?c na cel, ale dla niektórych problemem i powodem do znudzenia mo?e by? nawet pó?godzinny brak dynamicznej akcji.
Jak zatem ?atwo zauwa?y? nie wszyscy nadaj? si? do tego by snajperem by?.

cz?sto jednak wygl?da w?a?nie tak…
?ród?o: http://tigergrupp...antart.com

Samo kupno karabinu wyborowego jeszcze o niczym nie ?wiadczy, to zaledwie wierzcho?ek góry lodowej, która jest cholernie wielka.
Warto si? tu skupi? chocia?by na kwestii umundurowania. Doskonale rozumiem dobre ch?ci wszystkich, którzy próbuj? sami zrobi? sobie GS ( ghillie suit ), ale przykro si? patrzy na kilka skrawków materia?u przyczepionych do worka jutowego.
Owszem da si? w?asnor?cznie wykona? porz?dne maskowanie, ale potrzeba do tego naprawd? sporo talentu.
Widzia?em na w?asne oczy solidne i efektowne GS, du?o jednak cz??ciej widz? tylko nieudolne próby zrobienia czego? co GS mo?e jedynie przypomina?.
Mówi?c krótko, najcz??ciej trzeba zap?aci? za profesjonalny strój, zap?aci? i to niema?o.
Wró?my jednak do samego karabinu , którego istot? jest du?o wi?kszy wzgl?dem karabinów szturmowych zasi?g. Zwi?kszanie zasi?gu wi??e si? bezpo?rednio z tuningiem. To tylko dwa podstawowe problemy techniczne, a gdzie kwestia malowania broni czy chocia?by doboru optyki.

Ci?nie si? na usta stwierdzenie, ?e snajper w dobrym wykonaniu wi??e si? z ogromnymi nak?adami finansowymi i jest to stwierdzenie jak najbardziej prawdziwe. Nie podlega dyskusji fakt, ?e wybieraj?c te drog? airsoftowej kariery na pewno nie zaoszcz?dzimy. Wr?cz przeciwnie…

Konkluduj?c wybór stawiania pierwszych airsoftowych kroków w roli snajpera to bardzo cz?sto robienie krzywdy samemu sobie.
Taka opcja w gruncie rzeczy wcale nie jest ta?sza ni? popularny szturm, a cz?sto nie pasuje do naszych oczekiwa? w my?l, których najwi?ksza zabawa jest podczas i?cie filmowej wymiany ognia.
Cz?owiek le??c i czekaj?c na potencjaln? ofiar? stwierdza, ?e to wcale nie jest takie fajne jak mówili koledzy i najcz??ciej nabiera antypatii do tego ( o zgrozo ) „sportu”.
Chcia?oby si? zatem rzec, i? to zaj?cie  dedykowanie dla zdecydowanie bardziej do?wiadczonych graczy, szkoda tylko, ?e cz?sto ci „do?wiadczeni gracze” to panowie po 40-tce, z niema?ym brzuszkiem, którym nie do ko?ca chce si? gania? z karabinkiem szturmowym, a ich g?ówne umiej?tno?ci to umiej?tno?? wydania niebotycznej sumy na upgrade swojego karabinu do granic rozs?dku, tak ?eby nawet troch? nie musie? si? wysila? i móc „kosi?” wszystkich samym zasi?giem.

 

?ród?o: http://blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Podcast ASG Mndur Gorka E SPOS Combat Zmiana Nowe pistolety WP Act od Valor Makarov KWC LIGA ASG Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:18,234
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:18,234
W tym miesiącu:601,813
W tym roku:601,813
Wszystkich:57,319,313
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: