Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Droga do Ameryka?skiej Szko?y Oficerskiej
poniedzia?ek, 22 lutego 2010
OCS

Czym jest OCS?
OCS to Officer Candidate School, czyli szko?a oficerska U.S. Army.
Jest dost?pna dla ?o?nierzy kontraktowych, którzy uko?czyli studia i otrzymali rekomendacj?, oraz dla osób bez poprzedniego do?wiadczenia wojskowego, którzy uko?czyli studia licencjackie. Ja w?a?nie rozpocz??em aplikacj? do OCS jako 09S, czyli tzw. College Option (po studiach, bez do?wiadczenia wojskowego).

Czemu chce zosta? oficerem w U.S. Army?
Zawsze chcia? s?u?y? swojemu krajowi, ci?gn??o mnie do wojska, sprawdzenia si? w jednym z trudniejszych zawodów na ?wiecie. Wraz z zbli?aj?cym si? ko?cem studiów nadszed? czas na realizacj? tego marzenia. Czy mi si? uda, zobaczymy.pi?tek, 26 lutego 2010
Security Clearance

Wype?nia?em dzi? wst?pnie (i tak b?d? musia? go przepisa? w biurze rekrutacyjnym na nowo, wszystko w 3 carbon copies :P), formularz dotycz?cy os?awionego "Top Secret Security Clearance".
Formularz jest fantastyczny, 14 stron pyta? typu "podaj wszystkie adresy gdzie mieszka?e? w przeci?gu ostatnich 7 lat", "podaj prosz? daty miesi?czne i roczne wszystkich wyjazdów zagranicznych" (jak mia?em 3 lata i by?em w Meksyku to te??), albo moje ulubione "Czy nale?a?e? do organizacji której celem by?o/jest obalenie si?a prawowitego rz?du Stanów Zjednoczonych Ameryki?", "Czy w jakikolwiek sposób wspiera?a? tak? organizacj??"
Musz? te? poda? dane kontaktowe osób które mog? potwierdzi?, ?e uczy?em si? tu i tu, pracowa?em tam i tam, mieszka?em tu i tu etc...
Jak i przysi??? pod przysi?g? i podpisa?, ?e nie bra?em nielegalnych narkotyków od kiedy mia?em 16 lat (na szcz??cie nigdy mnie nie kusi?o by ?pa?), ?e picie alkoholu w moim wykonaniu nie wymaga?o leczenia lub Anonimowych Alkoholików (jeszcze nie :D), ?e nie by?em karany i tysi?c innych dupereli.Wi?c zaczynamy:

-Po podpisaniu kontraktu, dostaje "shipping date" na Basic Combat Training, czyli podstawowe szkolenie.

Basic Combat Training

Szkolenie który przechodzi ka?dy wst?puj?cy do U.S. Army, niezale?nie czy b?dzie "M4 life support system" czy technikiem rakietowym.
Trwa 9 tygodni i jest dzielone na 3 fazy:

Phase I (Red Phase):
- Nauka zwyczajów armijnych, musztry, poprawnego noszenia munduru, salutowania i ca?y t?um innych ma?ych rzeczy.
- Walka wr?cz
- Nawigacja l?dowa
- Korzystanie z maski ppgaz. w "gas chamber".

Phase II (White Phase):
- Nauka strzelania z m16a2
- Nauka u?ywania granatów r?cznych i m203.
- Nauka u?ywania ci??szego uzbrojenia, typu kaemy, rakiety ppanc etc...

Phase III (Blue Phase):
- Finalny test fizyczny.
- D?u?sze dzia?ania w lesie, symulowane za pomoc? ?lepaków walki nocne, trening MOUT.
- Uko?czenie

Po BCT, typowy ?o?nierz idzie na AIT (Advanced Individual Training), a kandydat do szko?y oficerskiej jedzie do Fort Benning GA, na Officer Candidate School.Grafenwohr - Poniedzia?ek
W poniedzia?ek przylecia?em do Norymbergii, gdzie mnie odebra? SFC H. swoim s?u?bowym fordem focusem. Godzinka jazdy i jeste?my w Grafenwohr gdzie znajduje si? ?redniej wielko?ci baza, gdzie stacjonuje brygada Strykerów. Baza otoczona podwójnym p?otem, dostaje przepustk?, w ?rodku zaskoczenie, przenie?li ameryka?skie miasteczko i posadzili w Niemczech. Poza du?? ilo?ci? ludzi w UCP, to wygl?da jak typowe miasto. Domki, Burger Kingi, salony samochodowe, supermarkety. Koszary dla niezam??nych ?o?nierzy wygl?daj? lepiej ni? akademiki dla studentów w Polsce. Fotek niestety nie mog?em robi?.

Prawie poniedzia?ek sp?dzam w biurze wype?niaj?c papierki (recruiting station), gdzie siedz? SFC H. i SFC N. (SFC M. wyjecha? na miesi?c do USA). Popo?udniu SFC H. wiezie mnie do bazy w s?siednim mie?cie, Vilseck, gdzie przemi?a pani przeprowadza dla mnie i 3 dziewczyn ASVAB'a. Wynik dostaje wdg. skali procentowej zdaj?cych (percentile score), czyli gdzie lokuje si? wzgl?dem wszystkich innych zdaj?cych w USA. Dostaje 95, czyli 95% zdaj?cych jest gorsze od mnie. Potrzebny mi GT score b?dzie za tydzie?, bo to wyliczaj? w Nowym Yorku. SFC H. powiedzia?, ?e z jego do?wiadczenia, b?d? mia? GT=130+ (potrzebuje do OCS 110). On mia? Percentile Score 75, i GT=119, wi?c si? nie martwi?. Wracamy do biura, gdzie dostaje troch? formularzy medycznych do wype?nienia.

Ko?o 19tej SFC H. wiezie mnie do hotelu na terenie bazy, standard gdyby by? za baz?, to tak na oko 80 euro za noc, wi?c lans i bauns. Na wtorek mam by? w biurze o 9tej, i bior? mnie na testy medyczne.Graf - Wtorek
W wtorek od rana by?em w klinice wojskowej na terenie bazy. Od 9tej do 1030 bardzo ?adna pani w stopniu Specialist i mózgu wielko?ci naboju 5.56mm stara?a si? mnie zarejestrowa?, bo nie mog?a znale?? w kompie formularza dla bada? na OCS. Ostatecznie z punktu widzenia medycznego odby?em badania na 68W (medyk wojskowy), bo ma takie same wymagania, a formularz na 09S (OCS), nie istnieje. Army logic.
Najpierw posz?o badanie krwi, wzi?li próbk? krwi, wys?ali do laboratorium oraz kazali nasika? do s?oiczka na badania narkotykowe.
Potem by?o badanie wzroku bez i z okularami, potwierdzono moj? wad?, oraz potwierdzono, ?e mam wzrok 20/20 (idealny) z okularami/soczewkami. Czyli good to go.
Kolejne to badanie s?uchu, zapakowali mnie do d?wi?koszczelnego pud?a, na?o?yli s?uchawki i dali co? a'la d?ugopis na kablu z guzikiem który mia?em naciska? jak us?ysza?em d?wi?k z s?uchawek. z 25 minut stuka?em w ten przycisk, wyszed?em dosta?em wynik bada? który mi nic nie mówi? i poszed?em na g?ówne badanie przez lekarza. Okaza?o si?, ?e SPC J. który nadzorowa? w szpitalu moje papiery poszed? na lunch (1130-13), wi?c i ja poszed?em.
Jak wróci?em, najpierw jaki? spec-4 mi zmierzy? ci?nienie krwi i nast?pnie lekarz (wygl?da? jak Amisz :) ), zrobi? badanie.
Obejmowa?o ono tak istotne rzeczy jak zakres ruchu ko?czyn, postawa, stopy, oraz czy posiadam oba j?dra.
Okaza?o si? ?e jestem ogólnie zdrowy (katar si? nie liczy?), powiedzia?, ?e s?uch te? mam ok, jak i ?e mam oba j?dra (najwa?niejsza wiadomo?? ca?ego dnia :D). Dosta?em stempelek w papiery i wio do biura.
Reszt? dnia sp?dzi?em wype?niaj?c wi?cej papierków i ogl?daj?c w hotelu telewizj? (Armed Forces Network).pi?tek, 12 marca 2010
Graf - ?roda

M?dro?? rekruta Nr 41: Lubi?cy zdrabnia? Amerykanie baz? w Grafenwohr nazywaj? Graf, a w Vilseck, Vil albo Seck. Lubi?cy ?adne nazw? niemieccy ochroniarze przy bramie mówi? "Wilkom to the United States Army Base at Grafenwohr, Bavaria, Dojczland".

?roda by?a dniem leniwym, w po?udnie pojecha?em z SFC H. na si?ownie (gym), zda? APFT (Army Physical Fitness Test). W drodz? na si?k? zada?em mu pytanie, kto je?dzi tymi wszystkimi sportowymi samochodami po bazie. Tutaj czas na ma??, a w?a?ciwie du?? dygresj?.

Gdzie? tak w wtorek rano zauwa?y?em, ?e po bazie poruszaj? si? 4 typy samochodów.
Ameryka?skie sportowe, typu Ford Mustang, Dodge Challenger etc (wszystkie nowe). Zazwyczaj siedzieli w nich mundurowi. Tak z 1/3 samochodów w bazie by?a "muscle".
Potem je?dzi?y nowe wielkie pickupy, SUVy, jeepy lub ostatecznie ogromne kombiaki europejskie. W nich g?ównie kobiety.
Trzeci rodzaj to ma?e sportowe europejskie samochody typu BMW Z3-Z4-Z5, Audi TT etc... W nich g?ównie mundurowi, czasami kobiety.
Ostatni rodzaj to ciut ta?sze, paliwooszcz?dne toyoty i inne japo?ce i europejskie bryki. Ich jest najmniej.

Na to SFC H. wyja?ni? mi spraw? w miar? krótko i zwi??le. Ka?dy szanuj?cy si? sier?ant je?dzi Fordem Mustangiem lub ogromnym pickupem, koniecznie nowym. Przez to, ?e jedzenie ,szkol? i mieszkanie dla siebie i rodziny ma za darmo, sta? go na tak? bryk?.
Szanuj?cy si? oficer powy?ej CPT je?dzi ?adnym BMW lub Audi, bo ma troch? wi?cej stylu ni? typowy redneck SGT. Chyba, ?e jest naprawd? cowboyem, to ma Chevy Corvette C6. :D
Jako, ?e obu sta? na drug? bryk?, to pani SGT lub CPT je?dzi rodzinnym van-em typu m??, ?ona, 3 dzieci i dwa psy, lub SUVem wielko?ci porz?dnej stodo?y.
Ma?ymi oszcz?dnymi samochodami je?d?? szeregowi najni?szego stopnia (PVT velcro:), oraz dzieci ?o?nierzy. Jak to uj?? SFC H. (który ma Mustanga i jakiego? suv'a dla ?ony): "nie sta? by?o mnie na kolejnego nowego mustanga dla syna, wi?c musia? dosta? u?ywany samochód". Jak to us?ysza?em to prawie z jego s?u?bowego focusa wypad?em.

Paliwo na terenie bazy kosztuje poni?ej 3$ za gallon (dla prywatnych samochodów, dla s?u?bowych jest za darmo).
Jedzenie w supermarketcie (PX), jest o 1/2 ta?sze ni? w USA, i z 3x ta?sze ni? w Europie. Przyk?ad na podstawie ?elek Haribo. Du?e opakowanie mi?ków haribo w Carrefourze w PL kosztuje 5,10z?. W Niemczech kosztuj? 1,90euro (8z? prawie).
W PX-ie kosztuj? 49 centów (1,5z?). Wszystkie produkty maj? podobne przesuni?cie cenowe.
Koniec dygresji, wracamy do APFT.

Test fizyczny odby?em na si?ce wielko?ci lotniskowca, z boiskiem do gry w siatk?, kosza, bie?ni? zawieszon? pod sufitem etc.
Musia?em zda? test sk?adaj?cy si? z pompek, brzuszków i biegu na 2 mile (3200m).
Wymagania to ok. 40 pompek, 50 brzuszków i bieg w 15:40. (suma 60pkt z ka?dego ?wiczenia, razem 180pkt na 300pkt do zdobycia.

Pompki i brzuszki posz?y szybko, odpowiednio 56 i 60, bardzo pilnuj? poprawnej formy, trzeba je robi? idealnie, mia?em troch? "powtórzonych", czyli nie zaliczonych powtórze?.
Bieg by? mord?g?, powietrze by?o strasznie suche, katar nie pomaga?, i uko?czy?em go z czasem 15:02.
Wynik ??czny 220pkt.
Cel: Mie? 300pkt do jesieni.

Popo?udnie sp?dzi?em wype?niaj?c wi?cej papierków i ogl?daj?c TV.
Niestety wymaganego oficera ROTC do komisji oficerskiej nie by?o i komisja zosta?a przesuni?ta na kolejn? wizyt? (czyli jak otrzymam sec. clearance, za oko?o 30 dni).

c.d.n.


?ród?o: http://armyocswan...gspot.com/
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia April 15 2010 23:04:13
Normalnie inny ?wiat U?miech Jak dla Nas to czasem tak jakby postawiony do góry nogami Z przymru?eniem oka
#2 | Jacek1246 dnia April 16 2010 16:27:07
Czyta?em ju? to kiedy?, ale z przyjemno?ci? przeczyta?em sobie ten tekst po raz kolejny.
Moim zdaniem naprawd? dobry artyku?. U?miech
#3 | miller44 dnia April 18 2010 09:55:22
Rzeczywi?cie inny... Ponad miesi?c szkoli?em si? w Grafen ;-)
#4 | Mario75 dnia April 18 2010 12:24:17
Miller tak ciekawie opowiadasz nieraz przy ognisku. Móg?by? doda? na Portalu chocia? jak?? anegdot?, albo wspomnieniem jakim? z zasobnika rzuci?. Cho?by w komentarzach. Wiem, ?e cz?sto si? cz?owiekowi nie chce, ale Twoje do?wiadczenia czy innych ?o?nierzy, którzy opowiadaj? o innym ?wiecie na szkoleniach, My?lijach itp. mo?emy pozna? tylko z opowie?ci, które pozwalaj? Nam zdoby? wi?cej informacji i to z pierwszej r?ki.
#5 | grabwurte dnia July 18 2017 18:20:46
#6 | muniekole dnia August 12 2017 05:26:10
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana tudzie? najodpowiedniej istnieje wymierza? poni?ej wobec uszczuplenia mierze zaczerwienienia mordy tudzie? odmian zapalaj?cych, zminimalizowania kwoty, czasu bycia i si?y torsji a symultanicznych przejawów ?wi?du, przypalania tudzie? nami?tno??. Dwie donios?ego algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe natomiast http://tradzik-rozowaty.org.pl/ oralnego farmaceutyki antybiotyczne. Leczenie laserowa pozosta?a dodatkowo zaklasyfikowana w charakterze forma leczenia. W ci?gu podczas gdy w cugu kilku tygodni ?rodki cz?stokro? owocuj? efemeryczne pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? cofa po zabiegu. Rozwlek?ego rehabilitacja, tak bywa od czasu niepewnego do dwóch lat, prawdopodobnie biec do trwa?ej obstawy stanu obok niektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest cz?stokro? konieczne, jakkolwiek poniektóre casusy ulegaj? po jacy? terminie i utrzymuj? mocno. Nieobce przypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? spo?ród up?ywem okresu.
#7 | muniekole dnia August 29 2017 17:42:28
tr?dzik ró?owaty pocz?tkowe objawy mikrodermabrazja diamentowa opis zabiegu http://www.tawerna.biz/forum/index.php/topic,10410.html krem przeciwzmarszczkowy 30 dermokosmetyki na zmarszczki
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Makarov KWC Combat Alice Custom MG 42 by MG Schutze Odda? r?k? Homemade Libia Survival Nowe pistolety WP Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,472
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:2,472
W tym miesiącu:832,832
W tym roku:832,832
Wszystkich:57,550,332
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: