Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:17
Zachód słońca: 18:11
Dzień trwa:
11 Godzin 54 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Airsoftowa rewia mody

Airsoftowa rewia mody

  Darecki D-ca Black Widow S?upsk KP. Specjalizacja: pikantne relacje z imprez.

Tak naprawd? to nie wiem czy podobny temat by? ju? poruszany. Mo?e tak, mo?e nie. Jestem na tyle leniwy, ?e nawet nie mam ochoty sprawdza?. W sumie mam gdzie?. Do zebrania przemy?le? w sumie zainspirowa? mnie filmik z forum Koalicji i telefon od Mario w tej sprawie. No mo?e doszed? jeszcze fakt wrze?niowego konkursu i ogromna ch?? wygrania jakiej? suweniry. No dobra do?? pitu pitu. Najwy?sza pora przej?? do sedna sprawy.

 

Przyznam szczerze, ?e nie mam a? takiego sta?u jak cz??? do?wiadczonych komandziochów, ale te oko?o dwa lata i uczestnictwo w wielu imprezach, zlotach i „popijawach „ yyy znaczy integracjach ersoftowych spowodowa?o, ?e wiele cudów widzia?em. Postaram si? po po?wi?ci? po kilka zda? komentarza w odniesieniu do najwa?niejszych cz??ci wyposa?enia ka?dego gracza ASG.

O ile jestem w stanie zrozumie? rekonstruktorów, ?e wydaj? mas? kasy na to aby by? bardzo „kontraktowym” to naszych wspó?graczy chyba nie za ba?dzo. W sumie sam posiadam kontraktow? kamizelk? ale jako? specjalnie si? tym nie jaram. Ok ale do rzeczy.

 


Fata?aszki czyli kupujemy MUNDUR.

Bardzo cz?sto czytam na ró?nych forach, ?e aby by? hiper mega uber cool trzeba mie? kontrakty. Kontrakt rz?dzi, kontrakt radzi, kontrakt nigdy ci? nie zdradzi. I tutaj wszystko w zasadzie si? zgadza. Zgadza si? w sytuacji gdzie kontrakt w niez?ym stanie mo?na kupi? za max 100-150 z? lub mniej (flektarn, dpm, US woodland, US 3C, mundury holenderskie, czy wz.93). Sprawa zaczyna si? komplikowa? gdy chcemy mie? obecne mundury si? zbrojnych ró?nych krajów. Np. ?eby kupi? kontraktowy mundur US Marines (pustynny czy le?ny) trzeba zap?aci? kilkaset s?otych. Podobnie ma si? sprawa z CADPAT (si? Kanady). A kontraktowy Multicam?? Albo nawet nie kontraktowy od Cryee  …hmm dzi?kuj? postoj?. Szczerze mówi?c zadowol? si? Hinlikonem (Helikonem) czy inn? kopi? z kraju co produkuje ju? chyba wszystko. Do latania po lesie, budynkach, taplaniu w bocie?? Wystarczy. Nie popadajmy w jak?? paranoj?. ?e niby co ?Kontrakt nie przyjmuje tak brudu ? ?e si? a? tak nie spiera? No mo?e i tak. Ale póki cena jest zbli?ona do kopii wszystko jest ok. ale je?li mam p?aci? kilka razy wi?cej tylko po to aby by? gang sta to wal? to. Tylko wprawne oko mo?e wypatrzy? czy latam w kopii czy oryginale. Przechodzimy dalej… do nakrycia g?owy..

 


Zimno w ba?k? czyli CZPAJKA .

Tutaj sytuacja ma si? bardzo podobnie. Ca?e szcz??cie ceny „oryginalnych” nakry? g?owy nie s? a? tak straszne, tak wi?c prawdziwy komandos mo?e naby?  patrolówk?, „marineskie”, boonie hat czy inne ustrojstwo do ozdabiania globusa w miar? tanio. Jedno co potrafi rozbawi? mnie do ?ez to he?my. Sam mam osobi?cie jaki? tam ha?er ale mia?em go tylko raz. Jest to zwyk?y kompozytowy he?m. W miar? porz?dn? kopi? mo?na naby? ju? za  100-150 z? ( a mo?e i taniej). Zastanawia mnie fakt po co kto? nosi na g?owie kontraktowe he?my, które s? czasami nie tylko kilka razy ci??sze ale i kilka razy dro?sze do latania po np. po lesie?? Ja rozumiem realizm ale to uwa?am ju? za przypa?.

 


Kamizelka taktyczna czy tez inne ustrojstwo do noszenia magów.

W tej dziedzinie równie? panuj? dziwne zwyczaje. Sam jak wspomnia?em wcze?niej posiadam kontraktow? kamizelk? ale po pierwsze jako? nie podniecam si? tym faktem a po drugie zak?adam j? przede wszystkim g?ownie na Zloty militarne np. Dar?owski czy w Bornem. Na rynku, alledrogo, beju, wuemasgu i innych witrynach jest tak wielki wybór kopii, ?e ka?dy znajdzie co? dla siebie. Rozumiem, ?e taki szcz??liwy posiadacz szpeju z wy?szej pó?ki b?dzie zachwycony faktem posiadania kontraktowej czy „prawie oryginalnej” kamizeli tylko tak naprawd? ile osób, które z nim b?dzie biega? rozró?ni j? od chi?skiej kopii ?? id? o zak?ad ?e 80% nawet nie pomy?li o tym, ?e ró?ni si? ona od tej 5 razy ta?szej np. z gunfire.

W zasadzie o ile jeszcze jestem w stanie zrozumie? ch?? posiadania oryginalnej czy prawie oryginalnej kamizeli to w ogóle nie kumam montowania w nich wk?adów kewlarowych czy te? jak w bardziej hardkorowych przypadkach ceramicznych. W ASG ?? dodawa? sobie kilka kilo tylko po to ?eby by? bardziej lansiarskim a po 5 minutach gry mie? z j?zyka zje?d?alni? jak chart po gonitwie ??? No có?… jak mawia moja kole?anka … „gdyby (tu zastosuj? delikatniejsz? wersj? nazwy organu m?skiego) cz?onek mia? r?ce to te? by mu opad?y”. I t? puent? zako?cz? temat kamizelek.

Przejd?my zatem do kolejnej fascynuj?cej cz??ci wyposa?enia czyli repliki wraz z ustrojstwem zamontowanym na niej.

 

Film wyszuka? Yava Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg KOALICJA PÓ?NOC. Od tego filmu wszystko si? zacz??o ;)


Giwera, czyli nowoczesna maczuga!

O ile poprzednie opisane cz??ci nazwijmy to umownie ubioru prawdziwego niedzielnego komandziocha s? wa?ne to posiadanie odpowiednio lansiarskiego karabinku to podstawa ASG.

Nie staram si? wnika? w wy?szo?? markowych replik nad Chinolami bo ten temat by? ju? nie raz poruszany. W ostatnim czasie zauwa?y?em np. mani? „magpulowania” giwery. Faktycznie korporacja Magpul robi bardzo przydatne gad?ety jednak nie koniecznie widz? sens kupowania oryginalnych cz??ci do repliki asg. Dziwi a nawet ?mieszy mnie to, ?e niektórzy gracze maj? dodatki do repliki z serii MAgpul dro?sze ni? warto?? samej repliki. Sam tuning zewn?trzny „karabinku” i wy?cig zbroje? zwi?zany z moc?, czyli wn?trzno?ciami naszej maczugi to piku? w porównaniu do tego co airsoftowcy potrafi? podoczepia? do swoich replik a uwierzcie mi ?e lista  grzechów jest d?uuuuuuuuuuuuga. Zaczynaj?c od „ostrych” kolimatorów i cz??ci zewn?trznych prawdziwej broni, przez lunety z hiper mega wielkim przybli?eniem, lasery w wielu kolorach, ostre wersje AN/PEQ oraz ich kopie które przesta?y by? tylko pojemnikiem na batk?. Teraz to latarko-lasery z prysznicem i hydromasa?em. W naszym lokalnym ?rodowisku wi?kszo?? imprez, zlotów czy zwyk?ych przepraszam za s?ownictwo „niedzielnych jebanek” odbywa si? w dzie?. Wi?c mo?e kto? mi wyt?umaczy po co do karabinka przyczepia laser w kolorze czerwonym  i o zgrozo latark? ?? To mo?e jeszcze niech sprawi sobie noktowizor, termowizor i  telewizor  i te? go przyczepi ;). Celowo pomijam oczywi?cie ceny tych co niektórych gad?etów, ?eby si? za bardzo nie denerwowa?. Na jednej z imprez widzia?em tak?e go?cia, który przyczepi? sobie do giwery bagnet.  Hmmm. Ciekawe po co ? Mo?e to w razie gdyby sko?czy?y mu si? kulaski ??

W tym krótkim artykule staram si? ukaza? jak wiele niepotrzebnych rzeczy, bo pomijam celowo wiele innych gad?etów które,  nabywaj? zbyt maj?tni airsoftowcy i które tak naprawd? si? nie przydaj?. Szczerze mówi?c nale?y si? zastanowi? nad tym czy to warto?? szpeju stanowi o klasie gracza ?

Oczywi?cie zaraz odezw? si? g?osy linczuj?ce moje wynurzenia ale szczerze mówi?c mam to gdzie?. Je?li znajdzie si? kto?,  kto uwa?a, ?e rzeczy które tutaj szykanowa?em s? niezb?dne do tego aby Airsoft by? zajebistszy i na mega poziomie zapraszam do napisania artyku?u, który chocia? w niewielkim stopniu to udowodni. Oczywi?cie pisz?c powy?sze nie mia?em na my?li wytykania czegokolwiek, komukolwiek z osób które znam. Po prostu chcia?em zasygnalizowa?, ?e z czego? co powinno dawa? nam przyjemno?? i zabaw? robimy rewi? mody, licytacj? maj?c? na celu powi?kszenie „mojej” zajebisto?ci wzgl?dem innych czasem mniej maj?tnych ale warto?ciowszych graczy i suma summarum ideologiczn? papk? nie maj?c? pokrycia w niczym.

Pozdrawiam !

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia September 07 2011 15:20:49
Yeah! Mój kandydat na artyku? miesi?ca. hyhyhy Szeroki u?miech
W 100% zgadzam si? z Panem Dareckim. Po pierwsze licz? si? skills'y, a potem sprz?t. Z kontraktów mam patrolówkie, LBV'ke, i buty [uwaga teraz b?dzie lans - Meindl DesertFox - pami?tajcie dzieci dobre trepy to podstawa;], reszta "chi?czyków" wyrabia si? i gitara gra. Z przymru?eniem oka
#2 | MarasKG dnia September 07 2011 16:37:54
Naprawd? takie artyku?y mnie dobijaj?... Ten powy?szy to pochwa?a wyrobom chi?skich r?czek czy co? Jak kto? lubi i ma pieni?dze to mo?e sobie kupi? oryginalny mundur Cryee. Bo to jest jak rozmowa na temat wy?szo?ci replik markowych nad chi?skimi.
#3 | Wattie dnia September 07 2011 16:55:47
No dok?adnie, artyku? Supera zosta? zjechany za jednostronno??, a ten ma kandydowa? na art miesi?ca?
#4 | Powazny dnia September 07 2011 17:27:23
Odnosz? wra?enie, ?e autor nieco zap?dzi? si? z tym "anty".
Po pierwsze, oryginalne (niekoniecznie kontraktowe) oporz?dzenie zawsze b?dzie sta?o o pó?k? wy?ej od chi?skich kopii. Oczywi?cie mówi si?, ?e po co takie super wykonanie, ?e chi?czyk wystarczy, ?e dla airsoftowca jest ok. A kim jest airsoftowiec? To osoba, która boi si? po?o?y?, przeczo?ga? czy przej?? przez ogrodzenie? Na pewno niektórzy tak maj?, ale za?o?? si?, ?e wi?kszo?? tutaj zebranych nie zachowuje si? "w polu" jak dama. Dlatego ja wol? mie? sprz?t, który mnie nie zawiedzie i b?dzie s?u?y? przez d?ugi czas, bo na ci?g?e zak (g?upia emotka)upy mnie nie sta?. Poza tym wol? kupi? u?ywanego mercedesa ni? nowego opla Z przymru?eniem oka.
Druga sprawa to balistyka. My?l?, ?e zabawa w airsoft to przede wszystkim próba odwzorowania realnych dzia?a? wojennych, w tym odczu? jakie kieruj? ?o?nierzem. Kamizelki z mo?liwo?ci? noszenia wk?adów, zadanie u?atwiaj?.
Oczywi?cie ka?dy bawi si?, jak mu si? podoba, za balistyk? uzna? tektur?, a magazynki przenosi? w szelestce z biedronki, ale to raczej mija si? z za?o?eniami airsoftu. Ja natomiast nie rozumiem noszenia kamizelki zintegrowanej i nie przenoszenia w niej wk?adów - to jak je?d?enie kombajnem na zak.upy Z przymru?eniem oka.
No i jeszcze replika. I tu si? zgodz?. Wiadomo, fajnie to wszystko wygl?da, cho? sam mam jedynie -albo a? - foregripa i kolb? wzorowan? na tej magpula. Oczywi?cie oprócz lansu (jakie kiepskie s?owo), nic mi te akcesoria nie da?y. Mo?e dlatego, bo elementy te maj? zwi?kszy? funkcjonalno?? i wygod? u?ycia broni ostrej. Po co mi d?u?sza i szersza stopka kolby? W airsofcie - po nic Z przymru?eniem oka.

PS:Za? sam filmik w moim odczuciu odnosi? si? przede wszystkim do materia?ów "szkoleniowych" firm typu Magpul b?d? Viking i masowego "utaktycznienia" sprz?tu i sprzedawania go za podwójn? cen?.
Taka moja opinia. Pozdro.
#5 | Gunar dnia September 07 2011 18:28:33
Uwa?am ,?e ka?dy kto sie bawi w airsoft ma prawo nosi? , uzywa? to co mu si? ?ewnie podoba. Przecie? airsoft to zabawa , hobby oraz zajawka, która pozwala odskoczy? od codziennego ?ycia. Dlaczego krytykowa? osoby które uwielbiaj? si? szpejowa?, lansowa? i obiesza? replik? ? Je?li kto? chce i go to "jara" to niech kupuje to co mu si? podoba. Ma pieniadze na kontrakt to niech kupuje kontrakt. Lubi nosi? he?m to niech go nosi. Przecie? to jego problem, nie otoczenia ,?e cz??? tego szpeju ,wyposa?enia i dodatków do repliki jest zb?dna, a kole? wyglada jak choinka.
#6 | Yava dnia September 07 2011 20:47:05
Heh kupi? 5 kolimatorów i 8 latarek Szeroki u?miech
#7 | Mario75 dnia September 07 2011 21:06:45
Zabierzmy potem te 5 kolimatorów i 8 latarek w teren np. na 24H Lol My?l?, ?e takie wyj?cia potrafi? zweryfikowa? co nam jest naprawd? potrzebne, gdzie liczy si? ka?dy gram szpeju i ka?dy ?yk wody U?miech

Taki obwieszony jak choinka Air Soft - towiec móg?by przerodzi? si? w Earth Hard - corowca rotfl
#8 | Darecki dnia September 07 2011 21:09:00
Ale si? Panowie nakr?cili?cie. Nie wiem czy zauwa?yli?cie ale artyku? zosta? celowo tak napisany i wyolbrzymia pewne zagadnienia. Nie napisa?em, ?e kontrakty s? be tylko wyrazi?em swoje zdanie na temat bezsensownego wydawania worka kasy (no chyba ze kto? ma za du?o). Kontraktowe ciuszki mo?na kupi? w dobrych cenach tylko zale?y to od cammo. Gdyby co niektórzy dobrze przeczytali to zauwa?yli by ?e o tym napisa?em .
@MarasKG - ten artyku? w ?adnym wypadku nie ma na celu wys?awiania pod niebiosa chi?skiego sprz?tu a sygnalizuje tylko alternatywy, które i tak wi?kszo?? zauwa?a.
@Powazny - za?o?eniem nie by?o "anty" jak napisa?e? a przekoloryzowanie pewnych zachowa?. Chodzi o to ?e w naszym specyficznym ?rodowisko jest masa tzw. wieszade?. Po co komu? np. podczas zwyk?ej niedzielnej r?banki, plecaki, he?my, kamizelki z p?ytami, no?e, lightsticki, latarki podczas gdy w tego typu akcjach liczy si? szybko??, mobilno?? itp. Rozumiem Milsimy ale tam równie? nale?a?oby dobra? z g?ow? ekwipunek a nie d?wiga? mas? niepotrzebnego stuffu tylko ze wzgl?du na fakt, i? wygl?da hiper pro.
Sam posiadam w swoim ekwipunku rzeczy kontraktowe i chi?skie zamienniki i oba daj? rad? i jako? nie przemawia do mnie argument o tym ?e jak wydam 700 z? i wi?cej na kamizel? to b?dzie mi s?u?y?a d?u?ej. Za?o?? si?, ?e cz??? szcz??liwych nabywców za?o?y j? na strzelank? czy zlot i nie podzia?a w niej bo b?dzie mu szkoda jej uszkodzi? bo kosztowa?a mas? siana.
Aha i nie zapominajcie, ?e ASG to przede wszystkim zabawa a nie rzeczywisto?? wi?c argumenty o realizmie dzia?a? wojennych do mnie nie przemawiaj?. Co to za prawdziwy ?o?nierz, który zak?ada pe?n? balistyk? a po kilku susach ma prawie zawa??? A poza tym je?li kto? chce odwzorowywa? wojsko to niech zajmie si? rekonstrukcj? albo spróbuje swoich si? w prawdziwej armii.

Podsumowuj?c moje ma?e sprostowanie powiem tylko tyle, ?e cieszy mnie fakt podj?cia jakiej? dyskusji bo o to w tym wszystkim chodzi?o. W za?o?eniu tekst musia? by? przejaskrawiony bo liczy?em na Wasz? czujno?? i ch?? wyra?enia swojej opinii. Wiadomo opinii tyle ile ludzi.
Pozdrawiam.
#9 | Sebi dnia September 07 2011 21:11:56
Ale cz?sto warto jednak miec kontrakt. Pami?tam akcj? na Pancerze jak Mario mia? kopie szelek Alice i ch?opaki chcieli go rannego wyci?gn?c za te szelki Szeroki u?miech i szelki nie da?y rady /szew poprostu pu?ci? a Mario dalej le?a? na ziemi/ rotfl
#10 | Darecki dnia September 07 2011 21:22:53
Spoko spoko Sebi chocia? musz? powiedzie? ?e mam kontkaktow? IBA produkcji Pointblank i te? nie ustrzeg?a si? przed rozerwaniem. Wi?c z tym te? jest ró?nie. Z przymru?eniem oka
#11 | Sebi dnia September 07 2011 21:38:48
Tez jestem zdania ?e wszystko w granicach zdrowego rozs?dku J?zyk oko lubi? dobre rzeczy, ale bulenie za byl? pierdolk? par? stówek do mnie nie przemawia rotfl
#12 | Mario75 dnia September 07 2011 21:53:19
W Rangers mamy b. du?o kontraktu, ale cz??? mamy za free, cz??? za naprawd? ma?e pieni?dze. Ostatnio si? ?mia?em, ?e za naszywki wyda?em wi?cej ni? za mundur. Jednak je?li mia?bym kupi? takowy za par? stów to wola?bym wybra? Tessara cywilnego za 125z? za komplet. Tessar nie jest Chi?ski Z przymru?eniem oka Wa?ne, ?e jest ta?szy, a te? swoje wytrzyma w ripstopie.

Doda? nale?y fakt, ?e my szpej nosimy cz?sto rzadziej ni? ?o?nierz w pracy. Oczywi?cie s? rzeczy na które warto wyda? pewn? kwot?, ale to maj? by? rzeczy, które t? kwot? s? dla mnie warte.

Np. du?a cz??? Airsoftowców do taktyki zielonej szpei si? jak do terenu zurbanizowanego. Przek?ada si? to na mobilno??. Dodajmy, ?e ?o?nierzy w terenie zurbanizowanym, z tym ca?ym szpejem, wo?? cz?sto pojazdy.

Temat artyku?u jest na pewno do?? ciekawy i szeroki.
Jedno jest wa?ne. Nale?y go przeczyta? ze zrozumieniem.
#13 | Patol dnia September 07 2011 22:00:56
Kontraktowego stuff'u nie da si? unikn??, to oczywiste. Pytanie brzmi co si? dla kogo liczy? ASG jest gr? ukierunkowan?, jak ka?da inna, na zwyci?stwo. Specjalnie pomijam w?tek militarny... Moje do?wiadczenie mówi mi, ?e: czy to jest "niedzielna j384nk4" czy MilSim nale?y u?ywa? zestawu, który gwarantuje sukces. Tak jest w ka?dej dziedzinie ?ycia, od kucharzenia po wy?cigi dragsterów. Dobrze Darecki zauwa?y?, je?eli kto? ma ochot? robi? z siebie, przys?owiow? "choink?",to niech zacznie my?le? o "reko". Przyklepi? jeszcze Sebiemu, w kilku elementach kontrakt "pop?aca" i nikt tego nie b?dzie negowa?. Chcia?bym przypomnie?, ?e napisa?em i? "chi?czyk" równie? daj? rad?. W?tek "sko?nooki" uwa?am za bezcelowy. Zgadzam si? równie? z przedmówcami w temacie hobby. OK jest, to zabawa ale dlaczego przek?adacie wygl?d nad jako???! Dla mnie ka?dy gracz/pasjonat/fanatyk/hobbysta/maniak itp. ASG, niesie ze sob? jedynie warto?? w?asnym poziomem kultury i inteligencji oraz oczywi?cie umiej?tno?ci. Z przymru?eniem oka
#14 | Mario75 dnia September 07 2011 22:11:48
Patol kapitalnie podsumowa?. Niech idzie najpierw efektywno??, a potem efektowno?? Z przymru?eniem oka
#15 | Dantee dnia September 07 2011 22:51:36
Czytaj?c artyku? Dareckiego od razu wiedzia?em ?e wywo?a spory odd?wi?k swoj? tre?ci?. Autor zanany z poczucia humoru przejaskrawi? tekst aby wywo?a? dyskusj? i brawo mu za to.
Jestem zdania ?e ilu airsoftowców tyle pogl?dów. Oczywi?cie kwesti? finansow? jest czy kogo? sta? czy nie na wszystko z najwy?szej pó?ki.Z moich obserwacji ?rodowiska a tak?e w?asnego do?wiadczenia wynika ?e czy to przez lans, czy to przez wygod? , czy powolne b?d? szybkie wyci?ganie wniosków wi?kszo?? ludzi to co najwa?niejsze z wyposa?enia zmienia b?d? wymienia na kontraktowe lub bardzo dobre zamienniki. Wiadomo ?e w kwestii oporz?dzenia (LBV, Alice czy inne sety) najlepiej sprawdzaj? si? kontrakty.
Osobna kwesti? s? wzgl?dy stylizacji b?d? rekonstrukcji.
Sam dobieram wyposa?enie pod wzgl?dem czy to kilkugodzinna strzelanka, bytowanie, czy milsim .
Oczywi?cie nie unikniemy w ?rodowisku osób ,które sta? i kupi? sobie super sprz?t od extra replik po wyposa?enie si?gaj?ce najnowszych cudów techniki , ale za tym nie pójdzie to co wymieni? mój przedmówca czyli umiej?tno?ci, kultura czy inteligencja.Oczywi?cie nie neguj? ?e znajd? si? osoby ,które wszystko to po??cz? .
#16 | Powazny dnia September 08 2011 17:23:51
@Patol, ale w?tku militarnego nie da si? w airsofcie omin??. No chyba, ?e mówimy o nadmuchiwanych figurach i polu 100X50m.
Je?li w airsofcie zale?a?oby mi jedynie na zwyci?stwie, to na niedzielne jebanki zainwestowa?bym w zestaw do IPSC.
Airsoft, czy jest to, zwyk?a strzelanka "my tu, wy tam", albo rozbudowany scenariusz, a najlepiej milsim, polega na pewnym odwzorowaniu dzia?a? i wygl?du wojsk czy innych formacji ró?nych okresów. To dlatego replika m4 wygl?da jak karabinek (o dziwo) m4, a AK bardzo przypomina konstrukcj? Ka?asznikowa.
Nie po to nosz? przy sobie 5-10 magazynków, by czu? si? z tym dobrze (co nie znaczy, ?e si? nie czuj? Pokazuje j?zyk). Gdyby nie pewne za?o?enia airsoftu, przesiad?bym si? na druma ??dowanego workiem kulek i zasilanego elektrycznie.

@Darecki, nie chcia?e?, ale napisa?e? U?miech.
Oczywi?cie, rozumiem kwesti? odpowiedniego dobrania oporz?dzenia do terenu i charakteru wykonywanych dzia?a? (airsoftowych). Ubra? si? do lasu w acu i kamizelk? z 4 kaflami raczej w moim mniemaniu nie jest szczytem lansu.Jednak zazwyczaj mnie to nie interesuje (puki ta osoba nie jest w tej samej dru?ynie i nie zdradza mojej pozycji Z przymru?eniem oka). Jednak je?eli kto? ma na sobie du?o sprz?tu, jednak dobranego tak jak zrobi?aby to osoba, której si? za t? robot? p?aci, to jestem jak najbardziej za i pogratuluj? fajnego sprz?tu. Co do kondycji to ka?dy ma inn?, ale najwa?niejsze to mierzy? si?y na zamiary.
Tego, ?e kto? wyda? tyle i tyle na drogi sprz?t nie skomentuj?, bo stwierdzenia "du?o", "ma?o" to sprawa wzgl?dna. Jeden kupi, bo nie ma na co kasy wydawa?, drugi we?mie, bo to jego pasja (tak jak mo?na si? dziwi?, ?e kto? kupi? za sum? 5 zer obraz z kilkoma gryzmo?ami), a kto? inny lubi mie? co? na d?ugi czas. Sam musz? walczy? studenckim bud?etem i 10 razy zastanowi? si? zanim co? kupi?. Jednak je?li mam do wyboru now? chi?sk? podróbk? albo u?ywany sprz?t renomowanej firmy, to zawsze wybior? to drugie (no oprócz pewnych wyj?tków), ale to chyba dyskusja jak z wyborem zwyk?ych butów (Adidas czy 4XAndidons).
Pozdro
#17 | Patol dnia September 08 2011 19:13:58
Pomin??em aspekt militarny w ASG, poniewa? jest oczywisty. Gdyby mnie nie interesowa? pewnie gra?bym w PB. Z przymru?eniem oka

Mi do zwyci?stwa potrzeba ludzi o podobnym podej?ciu, sprytu i odrobiny szcz??cia. U?miech

BTW
Wygl?da na to, ?e poczytno?? i ilo?? komentów da wygran? Dareckiemu Szeroki u?miech Chyba, ?e kto? "po niemiecku" strzeli gola w ostatniej sekundzie. Z przymru?eniem oka
#18 | Szopen dnia September 08 2011 23:49:09
NIE STA? NAS ?EBY KUPOWA? GÓ..NO - To raz,niezale?nie czy to kontrakt czy china,Od razu dodam mam to i to.Dla mnie nie liczy si? ile wyda?e? na sprz?t,wa?ne s? umiej?tno?ci.Wiecie co mnie tak naprawd? Wnerwia,podej?cie ludzi.Mój super hiper sprz?t za mas? tysi?cy jest lepszy ni? twój.Kupuj? to na co mnie sta?,je?li ciebie nie zastanów si? poszukaj.?e u?ywasz chinoli ja te? mam.Dopóki dobrze si? bawisz wsio jest oki.
#19 | Jazzman dnia September 17 2011 20:28:37
Ten artyku? to prowokacja oraz niepodparte tezy a tylko w?asne przemy?lenia nacechowane emocjami autora.

Racja jest jak du..a, ka?dy ma swoj?.
Airsoft ewoluuj? w takim czy innym stopniu, jeden jest komandosem 24h innym strzela w niedziele dla rozrywki.

Teraz sobie rozgranicz dwa ?rodowiska i wszystko b?dzie jasne.
#20 | Darecki dnia September 19 2011 09:13:06
Zgadza si? Jazzman, ?e ten artyku? mia? by? prowokacyjny z satyrycznym zabarwieniem. Co do moich emocji to tak daleko bym si? w tym nie posuwa?, bo jest mi to oboj?tne ile kto na co wydaje i w czym biega. Temat poruszy?em ogólnie. Jak okaza?o si? czytelnikami targaj? skrajne emocje i pojawiaj? si? skrajne opinie. Powiem szczerze, ?e w sumie na toliczy?em. Spotka?em si? ju? z opini?, ?e powy?sze to stek bzdur i ?e na niczym si? nie znam i bardzo dobrze, ?e tego typu komentarze te? si? pojawi?y. Generalnie nikt nikomu do portfela zagl?da? nie b?dzie i nikt nie chce nikogo odrywa? od bycia komandosem czy niedzielnym strzelcem. Tylko Panowie i Panie ... róbmy wszystko z g?ow?.
#21 | Jazzman dnia September 20 2011 11:38:17
Nie da rady Krzywi si? Za du?o jest w?ród nas komandosów, ich nie zmienisz, kontraktowe ciuszki i nie?miertelno??.
W?a?nie dlatego darowa?em sobie airsoft, niebawem na wyprzeda?y pojawi si? reszta niesprzedanych gratów.
Pozdrawiam.
#22 | muniekole dnia August 29 2017 20:05:04
wyg?adzanie zmarszczek toksyn? botulinow? jak skutecznie oczy?ci? jelita http://samti.pl/firma-vialise-5.html tr?dzik ró?owaty przyczyny powstawania gimnastyka twarzy
#23 | shareways dnia September 16 2017 08:22:52
skuteczny krem na cellulit krem na rozst?py na piersiach w?asnej pomo?e? wybra?? serum do biustu zio?a na niestrawno??
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 80% [4 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 20% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Tajna bro? ?o?nierz Specnazu Makarov KWC MG 42 by MG Schutze Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Zbrojownia Mndur Gorka E SPOS Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,372
Wczoraj:24,905
W tym tygodniu:160,872
W tym miesiącu:710,744
W tym roku:4,726,266
Wszystkich:53,214,670
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: