Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

GFC GUNS G36K nowo?? w ofercie Gunfire

GFC GUNS G36K – nowo?? w ofercie Gunfire

Sebi 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Specjalizacja: Serwis, Testy Sprz?tu

Obrazek

Dzisiaj dzi?ki uprzejmo?ci sklepu Gunfire mamy okazj? obejrze? i przetestowa? replik? G36K z frontem ris. Jako, ?e jest to mój pierwszy artyku? tego typu prosz? o wyrozumia?o??, ale uprzedzam ?e nie mam zamiaru nic ukrywa?, naci?ga? ani pisa? nic co nie jest zgodne z prawd?, po prostu czyste fakty.

Zaczynaj?c od pocz?tku kilka s?ów o opakowaniu. Replik? dostajemy w do?? solidnym kartonie, w ?rodku replika jak i wyposa?enie starannie zabezpieczone piank? /nic nie lata, nic si? nie przesuwa a sama replika siedzi bardzo stabilnie/ ?eby naprawd? uszkodzi? produkt trzeba by po prostu z?ama? go w pó?.

Obrazek

W pude?ku znajdziemy:

1.Replik? GFC GUNS G36K
2.Magazynek typu hi-cap /prze?roczysty ciemny plastik/
3.Bateri? /?aden sza?, ale na pocz?tek wystarczy. Chocia? nie raz spotka?em si? z chi?skimi bateriami które to ?adowa?em porz?dn? ?adowark? mikroprocesorow? i s?u?y?y bardzo d?ugo/
4.?adowark? /zwyk?? chi?sk?, raczej nie polecam/
5.Instrukcja obs?ugi/ niestety nie po polsku, ale du?a ilo?? obrazków nadrabia brak j?zyka i raczej ka?dy dowie si? z nich to co powinien/
6.Wycior do czyszczenia lufy.

Obrazek

Troszk? danych katalogowych

Nazwa: GFC GUNS G36K
Producent: GFC GUNS
Pr?dko?? wylotowa : 360fps
Nap?d repliki: Nap?d elektryczny
Wersja gearboxa: Gearbox v3
Tryb ognia: Ogie? pojedynczy i ci?g?y
D?ugo?? repliki: 640 / 845 mm
D?ugo?? lufy wewn?trznej: 330mm
Waga : 2900 gram
Akumulator : 8,4 V/ 1100mAh
Rodzaj akumulatora: Ni-Mh
Rodzaj magazynka: Magazynek typu Hi-Cap
Pojemno?? magazynka: 470 szt.
Hop-Up: Tak, regulowany


Pierwsze wra?enie po wyj?ciu z pude?ka. Replika naprawd? wa?y swoje /2,95kg sama replika, a do tego dojdzie bateria i magazynek/ czu? ?e mamy w r?kach co? co naprawd? wa?y a nie plastik-fantastik /jak?? cz??? w wadze ma na pewno front ris wykonany z metalu, ale o tym pó?niej/

Obrazek

Korpus, kolb? i chwyt pistoletowy wykonano z tworzywa o matowym odcieniu i lekko chropowatej strukturze /mia?em ju? kilka gietek w r?kach i powiem szczerze ?e ta wypada najlepiej/na pierwszy rzut oka materia? wydaje si? by? do?? solidny i raczej nie powinno by? z nim jaki? niespodzianek/ wiadomo dla chc?cego nic trudnego i czo?g mo?na w pó? z?ama?/

Obrazek

Górna r?czka transportowa wraz z szyn? ris równie? wykonano z tworzywa, za to same przyrz?dy celownicze s? ju? metalowe. Id?c ku przodowi trafiamy na front i tu mamy ca?o?? wykonan? z aluminium. Po bli?szych ogl?dzinach wida? ?e jest wykonany na obrabiarkach CNC. Pokryty zosta? czarn? matow? pow?ok? /szczerze mówi?c ci??ko okre?li? czy to proces anodyzowania czy jaka? dobrze na?o?ona farba, w ka?dym b?d? razie wygl?da dobrze/ Sam front blokowany jest na pinie z zatrzaskiem /siedzi do?? ciasno wi?c raczej go nie zgubimy/ Tak pin jak i front nie posiada ?adnych denerwuj?cych luzów, wszystko sztywne jak ……… trzeba. We froncie znajdziemy miejsce na bateri? /powiem szczerze ?e nie w?o?ymy tam du?o wi?kszej baterii od tej z zestawu, ale w dzisiejszej dobie pakietów li-po nie stanowi to problemu.My?l? ?e wejdzie tam spory pakiet 7,4V co nie oznacza, ?e stokowa bateria jest do wymiany, ale o tym pó?niej/

Obrazek

Obrazek

Jak wida? w komplecie dostajemy t?umik d?wi?ku równie? wykonany z aluminium i wype?niony przegrodami z pianki /niestety albo stety jest on niezb?dny gdy? po odkr?ceniu go lufa zew. ko?czy si? wewn?trz frontu ris /chyba ?e zastosujemy przed?u?k? lub d?ugi t?umik p?omienia/

Obrazek

Obrazek

Nast?pnie obejrzyjmy selektor ognia. Sam selektor jest dwustronny co na pewno ucieszy lewor?kich. Prze??czanie trybów ognia odbywa si? suwliwie z wyra?nym klikni?ciem/ tu równie? nie ma ?adnych luzów/

Obrazek

Obrazek

Teraz kolba. Kolba jak pisa?em wcze?niej wykonana z kompozytu który raczej nie budzi zastrze?e?.Mo?e delikatnie wida?, ?e zosta?a wykonana z dwóch po?ówek i wida? miejsce po??czenia / nie wiem dlaczego nie wykonano jej z jednego kawa?ka/ ale specjalnie nie ma si? do czego przyczepi?. Sama kolba jest sk?adna i obsadzona na stalowym pinie, tak w pozycji zamkni?tej jak i roz?o?onej zatrzaski trzymaj? j? pewnie. Stopka kolby wykonana z twardej gumy tak?e jest jakby co czym przy?o?y? w m……..

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Je?li chodzi o spraw? magazynka siedzi bardzo stabilnie, a zatrzask trzyma go wzorcowo /przynajmniej ten co dostajemy w zestawie, jak dostan? inne to dopisz? co i jak/

I tak doszli?my do ko?ca ogl?dzin z zewn?trz. Ja oceniam je naprawd? pozytywnie /zagorzali pedanci pewnie dostrzeg? jakie? ma?e mankamenty, ale pami?tajmy ?e mamy do czynienie z replik? z Chin i to w przyzwoitej cenie/

Obrazek

Ocena pracy, pomiary mocy i test celno?ci

Teraz czas na ocen? pracy repliki. I tu powiem, ?e od pierwszego strza?u zosta?em mi?o zaskoczony kultur? pracy gearboxa /chodzi naprawd? kulturalnie/ Przy dobrze na?adowanej baterii z?batki  s? bardzo s?abo s?yszalne /to ci chi?czyk si? postara?/ a samo zderzanie si? g?owic te? nie budzi zastrze?e?. Tak przy strza?ach pojedynczych jak i seri? s?yszymy poprawn? prac? repliki o nieco przyt?umionym d?wi?ku tak?e znowu plus /t?umik d?wi?ku naprawd? robi dobr? robot?/

Po pomiarach na chronometrze powiem tak: Dystrybutor myli si? co do mocy pisz?c ?e replika ma 360fps. Replik? sprawdza?em na Xcortechu X3200 na kulkach o wadze 0,20g i uparcie pokazywa?a 380 do 388/389fps, tak?e chyba nie jest ?le ? 

Obrazek

Obrazek

Wyregulowanie hopka jest jak bym to okre?li? do?? oporne /pewnie wina le?y po stronie gumki, rozbierzemy to zobaczymy co tam siedzi/ Pokr?t?o chodzi do?? ciasno, ale nie stawia du?ego oporu, a to raczej dobrze bo si? nie b?dzie rozregulowywa?. Po wyregulowaniu hopka /tym razem ammo to G&G 0,25g/ zmierzony zasi?g repliki to 50/51m, skuteczny do odczuwalnego trafienia okre?li?bym na 40/43m /dodam ?e dystanse mierzone dalmierzem, a nie gumow? miark? co uwa?am za przyzwoity wynik patrz?c na moc repliki.

Obrazek

Co do testów celno?ci postanowi?em wykona? je na dystansie 35m ze wzgl?du na moc repliki. Strzelanie odby?o si? na wolnym powietrzu przy temperaturze otoczenia oko?o 15 stopni. Za cel obra?em sylwetk? cz?owieka w przysiadzie /uzna?em za bez celowe strzelanie do tarczy, to? to nie replika snajperki/ Jak wida? do strzelania wykorzystany zosta? wzór tarczy z jakiego korzysta wojsko. Strza?y wykonane by?y z wolnej r?ki tak jak to z regu?y wygl?da w polu.

Obrazek

Obrazek

Ogl?dziny wn?trza

Poogl?dali?my, pomacali?my, postrzelali?my, wi?c przyszed? czas na rozebranie karabinka i obejrzenie co tam upchali w ?rodku naszego testowego egzemplarza.

Po kilkunastu minutach rozbiórki oto co znajdziemy w ?rodku repliki.

Obrazek

Gearbox - klasyczny V3 /je?li jest produkowany w tej samej fabryce co szkielety V2 w M4 GFC to na pewno wytrzyma bardzo wiele/ Co od razu rzuca si? w oczy to zastosowanie plastikowych ?o?ysk /ale w?a?nie w pewnym stopniu dzi?ki nim gearbox chodzi do?? cicho/

Obrazek

Obrazek

Silnik – bardzo udana konstrukcja, sprawdzona i bardzo wytrzyma?a.

Obrazek

Po rozebraniu gerboxa wida?, ?e wn?trze jest dobrze nasmarowane.

Obrazek

Z?batki – stalowe bez jakichkolwiek oznacze?, ale po dok?adnych ogl?dzinach wida?, ?e wykonane do?? precyzyjnie, z?batka silnikowa posiada osiem zapadek przeciw powrotnych, z?batka ?rodkowa ma do?? szerokie z?by co na pewno wp?ynie pozytywnie na wytrzyma?o??, z?batka t?okowa posiada powi?kszony opó?niacz popychacza.

Obrazek

Obrazek

Zespó? cylindra to klasyczne sprawdzone rozwi?zanie i tak.

Cylinder - stalowy chromowany typ 2

Obrazek

G?owice cylindra i t?oka – g?owica cylindra klasyczna wykonana z tworzywa z mosi??n? prowadnic? dyszy, g?owica t?oka równie? wykonana z tworzywa, wentylowana niestety nie ?o?yskowana.

Obrazek

Spr??yna - stalowa o jednakowym skoku.

Obrazek

Dysza – wykonana z tworzywa nie uszczelniona /ale wbrew pozorom daje bardzo dobre uszczelnienie, jest dobrze dopasowana do g?owicy cylindra/

Obrazek

T?ok – tutaj tak?e klasyczne rozwi?zanie, wykonany z tworzywa z jednym metalowym z?bem.

Obrazek

Prowadnica spr??yny – stalowa nie ?o?yskowana.

Obrazek

Po sprawdzeniu szczelno?ci ca?ego zespo?u cylindra powiem tak: jest idealna.

Zespó? lufy

Obrazek

Sama lufa wew. to nic innego jak zwyk?y stock, mosi??na i do?? krótka /?rednic? do?? ci??ko okre?li?, trzeba by posiada? do?? specjalistyczny sprz?t pomiarowy, ale jak wida? z prób strzelniczych mimo ma?ej d?ugo?ci daj? rad?/

Obrazek

Komora hopka – nie metalowa z tworzywa, ale wygl?da na produkt wykonany precyzyjne, sama komora jest dociskana do gerboxa centraln? spr??yn? na lufie co uwa?am za bardzo sensowne rozwi?zanie. Tak jak pisa?em wcze?niej pokr?t?o regulacji chodzi do?? ciasno/ co jest bardziej zalet? ni? wad?/ ale daj? si? p?ynnie regulowa?.

Obrazek

No i dochodzimy do gumki hopka, jak dla mnie od razu nadaje si? do wymiany.Twarda jak opona od Stara / twardszej gumki to ja jeszcze nie widzia?em/ Teraz ju? wiem, ?e to ona by?a przyczyna do?? problematycznego ustawienia podkr?cania kulek. Tak do puki mamy temperatury powy?ej 10 stopni Celsjusza to jeszcze ,,jako?’’ gumka podkr?ca to tak jak zrobi si? zimniej zapomnijmy o jakimkolwiek podkr?caniu i regulacji.

Obrazek

Po ocenie samej replika trzeba jeszcze napisa? kilka s?ów o dodatkach typu magazynek, bateria, ?adowarka i tak.

Magazynek – na pewno nie jest mocn? stron? wyposa?enia, do?? plastikowy i taki raczej ,,zabawkowy’’ /trzeba go raczej potraktowa? jako dodatek na start /

Obrazek

Bateria – tak jak pisa?em wcze?niej ?aden sza?, ale przy traktowaniu jej dobr? ?adowark? mo?e nam d?ugo pos?u?y?.

Obrazek

?adowarka – nie polecam u?ywania tego typu ?adowarek, ale jest i co? tam pod?adujemy.

Obrazek

Podsumwanie

Ogólnie replika prezentuje si? bardzo pozytywnie, tak wizualnie jak technicznie. Ca?y czas miejmy na uwadze ?e replika jest z przeci?tnego przedzia?u cenowego i to co dostajemy to naprawd? dobry produkt.
Jak ka?da replika posiada kilka wad, ale patrz?c na to ?e to produkt z Chin to i tak lista jest bardzo krótka /wida? ?e produkty chi?skie podnosz? poziom/ Je?li kto? szuka gietki to szczerze mog? poleci? produkt Gunfire, tak jak pisa?em wy?ej mia?em ju? okazj? ogl?da? jak i serwisowa? giety innych producentów i ten produkt wypada zdecydowanie najlepiej w tym przedziale cenowym. Co jeszcze przemawia za replik? to front ris wykonany z aluminium, moim zdaniem uatrakcyjnia replik? i daje du?e mo?liwo?ci rozbudowy o wyposa?enie dodatkowe.

Zalety:

1. Wygl?d zewn?trzny i u?yte materia?y
2. Dobre spasowanie /brak luzów/
3. Kultura pracy gearboxa + t?umik który dodatkowo wycisza odg?os wystrza?u.
4. Przyzwoite osi?gi patrz?c na moc repliki.
5. Front ris
6. 24 miesi?czna gwarancja /tego nie daje konkurencja/

Wady:

1. Plastikowe ?o?yska z?batek /ale dobrze spasowanie z o?kami z?batek/
2. Brak cho?by jednego ?o?yskowania spr??yny.
3. Bardzo twarda gumka hop-up /w zasadzie do wymiany na starcie/
4. Plasticzny magazynek, ale to tylko dodatek startowy.
5. Ciut s?aba patrz?c na d?ugo?? i wag? /co mo?na poprawi? wymian? spr??yny, elementy wewn?trzne jak i szkielet spokojnie sobie z tym poradz?/

Jak wida? produkt ma wiele znacz?cych zalet a wady je?li kto? si? uprze s? do?? ?atwe do wyeliminowania nie du?ym nak?adem finansowym.


Na koniec jeszcze raz du?e podzi?kowania dla Gunfire.pl za udost?pnienie repliki do testów.
Pozdro ASGmaniacy

 

Edit: Przy sk?adaniu gietki tkn??o mnie ?eby wymieni? wspomnian? tward? gumk? hopka na produkt Systemy /sprawdzona czarna gumka firmy Systema/ i to co zauwa?y?em.

1.Powtarzalno?? strza?ów wyra?nie si? podnios?a na wi?szych dystansach /mimo nadal do?? krótkiej stockowej lufy/
2.Zasi?g odczuwalnie wzrós? o kilka metrów.
3.Regulacja hopka dzia?a bardzo p?ynnie /wyra?ne minimalne jak i maksymalne podkr?canie/ tak jak to powinno wygl?da?.

Jak wida? przy niewielkim nak?adzie finnansowym mo?na wiele poprawi? /z do?wiadczenia dopisz? ?e wi?kszo?? chi?skich gumek jest do wymiany na starcie/

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | dolas dnia September 25 2011 23:55:21
O Gunfire sygnuje sob? repliki JG, w ko?cu Golden Eagle to w?a?nie JG, moim zdaniem to dobra firma, wi?c plus dla Gunfire za wybór producenta, nie b?d? si? wstydzi? za te repliki U?miech. Pozdro
#2 | Leon dnia September 26 2011 14:20:06
mia?em ju? kilka gietek w r?kach i powiem szczerze ?e ta wypada najlepiej

Fajne piszesz tak bo nie trzyma?e? jeszcze mojej nowej "gietki" (G36KV) Z przymru?eniem oka

A tak serio to giwerka niczego sobie, tylko te risy fe Fajne
#3 | Mario75 dnia September 26 2011 15:26:36
Z risami to tak ju? jest, ?e bardzo wielu je koniecznie chce, Inni zupe?nie nie potrzebuj?. Niewielu je wykorzystuje. Jednym s?owem - kontrowersyjna sprawa Z przymru?eniem oka

Co do Giety Leona wiadomo, ?e jest najlepsza. Jaka by nie by?a to w ko?cu Gieta Leona. My?l?, ?e mo?na nawet og?osi? kiedy? konkurs na nazw? tej Giety Leona Killer Huraa!!
#4 | SirHawk dnia September 26 2011 17:28:15
Leonidas?

Co do Giety Gunfire to przyda?oby si? wspomnie? jaka cena U?miech.
#5 | Jazzman dnia September 26 2011 17:30:50
Do wad dolicz to ?e po wymianie spr??yny, trzeba wymieni? g?owice t?oka bo ta si? rozleci w mak przy M130.
Ów t?oki nie lubi? mocniejszych spr??yn, nie lubi? nawet tej co maj? ale pozwala to na przemieleniu paru kilogramów kompozytu.

Plastikowa komora HU, có?, kup metalow? i dop?a? Pokazuje j?zyk Na tym to polega.

Po fotkach widz? jedno: Chinol jak si? patrzy.
#6 | Mario75 dnia September 26 2011 18:52:24
Je?li mia?bym kupi? replik? now? to nie po to ?eby grzeba? od razu w GB i straci? gwarancj?. Zatem ew. zmieni?bym na pewno gumk? hop-up bo zima idzie. Inne graty jakby si? co? rozsypa?o. Zreszt? te? nie koniecznie. Po co jest gwarancja. Martwi?bym si? jak sko?czy?aby mi si? gwarancja. Czyli po 24 m-cach. 24 m-ce spokoju za tak? kas??

Jak kto? lubi giety oczywi?cie Z przymru?eniem oka

To co mnie ciekawi?o to zasi?g strza?u. Wiemy, ?e FPS to nie wszystko. Przy mniejszej ilo?ci FPS mo?emy mie? taki sam zasi?g jak w replice z wi?ksz? cyfr? przy tym wspó?czynniku.

http://gunfire.pl...-G36K.html Cena: 591.60z?

Dla Koalicjantów oczywi?cie znajd? si? standardowo rabaciki U?miech
#7 | Mario75 dnia September 29 2011 17:09:10
Sebi zamie?ci? w Artykule na ko?cu dodatkowe spostrze?enia dotycz?ce ma?ej modyfikacji repliki.
#8 | chenjinyan dnia July 20 2018 02:51:07
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Skarby... Combat Makarov KWC MG 42 by MG Schutze ?o?nierz Specnazu Odda? r?k? Mndur Gorka E SPOS Elektryczny Blow Back Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,933
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:126,314
W tym miesiącu:1,036,599
W tym roku:5,906,096
Wszystkich:54,394,500
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: