Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

LIGA ASG TEASER 2011

LIGA ASG TEASER 2011

LIGA ASG. Na czym to polega?

 

LigaASG
 
LigaASG jest nasz? propozycj? na nowy rodzaj rozgrywki. Jest to swojego rodzaju dynamiczna gra o zdobycie flag. Nasza forma generuje du?o emocji w czasie czterorundowych pojedynków, pomi?dzy grupami. Nie raz zabraknie wam tchu…
 
LigaASG, narodzi?a si? z ogromnej potrzeby trenowania i zgrywania dru?yn podczas „Rajdów” na pozycje wroga, lub punkty strategiczne. Nic nie zast?pi w czasie treningu, przeciwdzia?aj?cego przeciwnika, równie zdeterminowanego jak my, my?l?cego strategicznie. Nasz oponent jest równie nieprzewidywalny i zmotywowany jak my, co doskonale przek?ada si? na zdrow? sportow? rywalizacj?. Nad przestrzeganiem zasad Fair Play, na których opiera si? Airsoft, dodatkowo czuwaj? s?dziowie. Pilnuj? oni przestrzegania zasad, czasu oraz prawid?owego przebiegu dzia?a?. Grupy nie potykaj?ce si? w danym momencie, mog? spokojnie usi??? z boku i przygl?da? si? walce, planuj?c w?asna strategi?, wyci?gaj?c wnioski, staraj?c si? przeku? to na w?asny sukces.

 

 
LigaASG i rozgrywane w jej ramach spotkania, daj? te? mo?liwo?? na poznanie si? starych i nowych graczy, z danego ?rodowiska. Jest to bardzo wa?ne w dzisiejszych ?rodowiskach airsoftowych. M?odzi Airsoftowcy rzadko maj? mo?liwo?? brania przyk?adu, ze starszych bardziej do?wiadczonych Kolegów, którzy z ró?nych powodów odsun?li si? z cotygodniowych spotka?, na rzecz bardziej wymagaj?cych imprez, tudzie? ?ycia rodzinnego. Rozgrywki tego typu stwarzaj? doskona?? okazj?, do spotkania si? starych wyjadaczy z nowymi osobami w ?rodowisku, a to przek?ada si? na mo?liwo?? na?ladowania i wzajemnej nauki. Daje nam to mo?liwo?? spotkania ludzi, którzy w ?wiatku Airsofotwym mog? by? autorytetami i wzorami zachowania. Na czym mo?e tylko Airsoft zyska?. Warto po?wi?ci? chwil? i da? dobry przyk?ad.
 
LigaASG mo?e by? te? doskona?ym miejscem do poszukiwania rekrutów. Osoby, które pojawi? si? i poka?? ?e maj? talent, mog? liczy? na to, ?e zostan? zauwa?eni przez który? z Teamów, który zaproponuje wspó?prac?. Zadzia?a? mo?e to te? w drug? stron?, dru?yna, która popisze si? swoimi umiej?tno?ciami, ma mo?liwo?? przyci?gni?cia do siebie nowych potencjalnych cz?onków.

 

 
LigaASG nie jest miejscem gdzie stawa? naprzeciwko siebie mog? jedynie reprezentacje istniej?cych grup. Nikt nie zabroni wam stworzenia grupy na czas brania udzia?u w spotkaniach ligowych. Jedynym wymogiem jaki musicie spe?ni? jest odpowiednia ilo?? graczy, oraz nazwanie swojego zespo?u, aby móg? zosta? uwzgl?dniony w tabeli punktacji generalnej.
 
LigaASG jest dobrym miejscem na treningi i spotkania Airosftowców, pomi?dzy bardziej wymagaj?cymi rozgrywkami, takimi jak Larpy, Combaty, Milsimy, Scenariuszami i wi?kszymi treningami.
 
LigaASG to równie? szybkie spotkania w których liczy si? kondycja. Brak oddechu i wyplute p?uca nie s? czym? obcym w czasie spotka?.
 
LigaASG jest naszym pomys?em, dla was. LigaASG elementem integruj?cym nasze ?rodowiska ASG.

 

 

LigaASG jak? chcemy was zainteresowa? jest obecnie zaawansowan? wersj? testow?, która czeka na wasze uwagi i sugestie, które zostan? w przysz?o?ci wykorzystane do jej poprawienia.
Teaser zosta? zmontowany z materia?ów z testów LigiASG. Nie odzwierciedlaj? ca?ej dynamiki i adrenaliny jej towarzysz?cej. To trzeba poczu?!
 
 
 
Niebawem ukarze si? Trailer LigiASG, oraz szczegó?owy regulamin i sugestie jak mo?ecie zaadoptowa? Lig?ASG w waszych lokalnych ?rodowiskach.
 
LigaASG w naszych za?o?eniach nie ograniczy si? do lokalnych ?rodowisk, ale wyjdzie poza nie. Planujemy podzia? na swojego rodzaju Dywizje. Podzia? ten nie b?dzie zale?ny od podzia?u administracyjnego pa?stwa, ale od skupisk airsoftowych. Przyk?adowo Dywizja Szczecin, to Szczecin i okolice, które tworz? to ?rodowisko.


Zastanawiacie si? jaki jest tego cel podzia?u na Dywizje?

 

W naszych za?o?eniach LigaASG b?dzie turniejami lokalnych Dywizji, z których najlepsze dru?yny b?d? raz w roku spotyka? si? na swojego rodzaju LidzeASG Mistrzów.
 
Wi?cej szczegó?ów i informacji niebawem.


 
Fair Play, przede wszystkim!


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia September 30 2011 03:30:25
Wielu z Nas praktykuje dzia?ania oscyluj?ce woko?o poj?cia Mil-Sim. System fajny i potrzebny...

Przyda si?.

Niby "zwyk?a" gra, Capture The Flag, a jednak trening i nauka... U?miech
#2 | mg schutze dnia September 30 2011 09:00:05
Heheh ale beka, niby kiedy? trenowali?my co? takiego zupe?nie nie?wiadomie lecz w standardzie zurbanizowanym.
Sporych rozmiarów obiekt (9 budynków PGR) i kilka flag na terenie U?miech
Najlepsze "awantury" odchodzi?y zawsze przy ostatniej fladze.
Tutaj widz? bardzie "skondesowany" wariant.
#3 | Mario75 dnia September 30 2011 11:54:06
Tutaj idealnie b?dzie si? ?wiczy? Rajdy. Po to zosta?o to wymy?lone. Tutaj si? zapie...la i drze ryja. Przy os?onie, zmianach magazynków, skokach, biegu po flag?.

Zdobycie flagi wydaje si? na filmie proste. W najlepszym przypadku je?li ekipy chwil? po?wicz?, to max. udaje si? zdoby? dwie U?miech z pi?ciu U?miech Cz??ciej ko?czy si? likwidacj? wszystkich ludzi z przeciwnej strony. Za to oczywi?cie te? s? punkty.

Dynamika jest taka, ?e nie ma jak oddechu czasem z?apa?.
Mo?na lata? na lekko z magazynkami. My biegali?my w ca?ym szpeju jaki zabieramy na 24H. Dobry trening.

Jeden z m?odych po trzech rundach mia? dosy?. O ma?o pawia nie pu?ci?. Napoili?my, nakr?cili?my na dalej. Da? rad? do ko?ca. Robi? najszybsze sprinty. Dzia?a?, my?la?.

Tutaj si? nie da zalec, to jest rajd. Ograniczenie czasowe i ci?g?e przypominanie o uciekaj?cym czasie mobilizuj?.

Ile razy D-ca Teamu prze?y? Rajd w którym okaza?o si?, ?e tak naprawd? sam uczestniczy, bo ludzie z ty?u kisz? U?miech Tutaj idealnie prze?wiczy takie rzeczy i nie zostanie nikt z ty?u. Ludziom wejdzie to w krew i na polu walki nie b?dzie samotnych Rajdów.

Nikt nie chce by? widzianym z boku jako ten ostatni U?miech Zgranie dru?yny robi si? b?yskawicznie. Po ka?dej rundzie dru?yny zbieraj? si? samoistnie i dyskutuj?, co dobrze zrobili, co ?le, co poprawi? i jak wykorzysta? teren i taktyk?.

Nie ma czasu na k?ótnie, bo S?dzia krzyczy co chwil?:
- Gotowi?!

Tutaj si? po prostu za...la i to na wysoko?ci lamperii! Manga u?miech
Po 40 minutach ?apiesz ledwo oddech. Papieros? Zapomnij. Woda - ooo tak, du?o wody!

Satysfakcja? - tak chwila w lesie, wracasz do?adowany i cieszysz si?, ?e dru?yna si? zgrywa coraz bardziej za ka?? rund?. Wiecie co poprawi?, albo co wysz?o zaje...cie i zostawiamy!

Pami?tajmy, ?e przeciwnik kombinuje ca?y czas tak jak wy. Rozwija si? tak ja wy za ka?? rund?. Nie jest ?atwo!
#4 | Technofilia dnia October 01 2011 12:16:51
Ja mam wa?niejsze pytanie. Kiedy otwarcie i kiedy b?dzie mo?na powalczy?? Kill Team ch?tnie zmierzy si? z innymi U?miech
#5 | Mario75 dnia October 01 2011 13:44:35
Jak wrócimy z 24H Treningu opublikujemy jak si? da najszybciej Zasady z Trailerem i dodatkowymi informacjami.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 67% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 33% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG ?o?nierz Specnazu Podcast ASG Skarby... Elektryczny Blow Back MG 42 by MG Schutze Odda? r?k? Act od Valor Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:11,252
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:90,791
W tym miesiącu:1,001,076
W tym roku:5,870,573
Wszystkich:54,358,977
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: