Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:15
Zachód słońca: 18:14
Dzień trwa:
11 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:35
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

KILL ZONE TEAM

Ju? od d?u?szego czasu, kr??? plotki na temat nowo powstaj?cego ugrupowania w naszym ?rodowisku ASG.

Jako ?e jeste?my ju? gotowi – postanowili?my oficjalnie og?osi? powstanie „KILL ZONE TEAM’S”.

 

 

Czym jest „KILL ZONE TEAM’S”? W krótkich ?o?nierskich s?owach wygl?da to tak:

1. W sk?ad za?o?ycielski KZT wchodz? teamy:

KILL TEAM

M.O.S.T. RANGERS

US MARINE CORPS

2. KZT jest zrzeszeniem zaprzyja?nionych grup airsoftowych, które wyznaczy?y sobie wspólny kierunek dzia?a?.

3. Ka?dy z teamów wchodz?cych w sk?ad KZT zobowi?zany jest do czynnego udzia?u w grupie.

4. Ka?da z grup KZT zobowi?zana jest do zorganizowania w roku chocia? jednego treningu, w którym wezm? udzia? pozosta?e grupy cz?onkowski. Termin treningu, po zaakceptowaniu przez wszystkich cz?onków oraz                     zarz?d KZT, uznawany jest za ostateczny i obecno?? na nim jest obowi?zkowa.

5. Zarz?d KZT nie ingeruje w struktury wewn?trzne poszczególnych teamów cz?onkowskich.

6. W sporach wewn?trznych KZT, s?dy podejmowa? b?dzie zarz?d KZT.

7. KZT zobowi?zuje si? do organizacji imprez charytatywnych!

8. Rekrutacja do KZT odbywa si? na zasadzie zaprosze?.

9. Ka?dy team w KZT posiada swojego przedstawiciela w zarz?dzie.

10. Cz?onkowie zarz?du zostaj? wybrani w demokratycznym g?osowaniu.

11. KZT zobowi?zuje si? anga?owa? w propagowanie AirSoftu w?ród ludzi spoza ?rodowiska.

 

Trening KZT 15-16.10.2011r. Sasino.

 

Sama idea narodzi?a si? oko?o trzech miesi?cy temu. Wtedy to stwierdzili?my ?e chcemy czego? wi?cej ni? do tej pory. ?e chcemy pomaga? i mie? przy tym mas? dobrej zabawy.

KILL ZONE TEAM’S nie ma by? sztucznym tworem na papierku. Ka?dy z teamów wchodz?cych w jego sk?ad posiada pewne do?wiadczenie i umiej?tno?ci. Nasza si?a polega na tym ?e dzielimy si? nimi i d??ymy do samodoskonalenia. Teamy które zapraszamy do wspó?pracy musz? wyró?nia? si? spo?ród innych kreatywno?ci?, uczciwo?ci? oraz ch?ci? pomagania innym.

Mimo krótkiego sta?u, zdo?ali?my przeprowadzi? dwa wewn?trzne treningi w których bra?y udzia? równie?, teamy staraj?ce si? o wst?pienie w struktury „KILL ZONE TEAM’S”.

 

Trening 6.11.2011r. Linia

 

Uda?o si? równie? przeprowadzi? konkurs pod nazw? „Zaprojektuj Naszywk?”. Nagrody które zosta?y rozdane zosta?y za sponsorowane przez nasze partnerskie sklepy.

Kolejnym krokiem KZT jest organizacja imprezy charytatywnej „Grinch: Zamach na ?wi?ta” która odb?dzie si? 04.12.2011r. Oczywi?cie wszystkich na ni? serdecznie zapraszamy.

Jak wida? dzia?amy i dzia?a? b?dziemy. Prawdziwa intensyfikacja Naszych dzia?a? ma nast?pi? ju? po nowym roku. Mamy nadziej? ?e roz?wietlili?my cho? troch? mrok domys?ów na temat KZT.

 

KILL ZONE TEAM’S – do zobaczenia na polu walki.

 

http://killteam.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103:kill-zone-teams&catid=45:ciekawe-myli

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia November 10 2011 04:03:45
Trzymam kciuki. Ro?nijcie w si??. Oby by?o coraz wi?cej ?rodowisk, które chc? si? organizowa? i maj? ambitne realizacje. Niech czerpi? z was przyk?ad.

Podobnie jak bardzo wspieramy ?rodowisko Szczeci?skie, które niedawno otworzy?o podwoje swojego nowego Forum.

Przyda?oby si?, aby równie mocno d??y?o do integracji ?rodowisko 3Miejskie.

Bardziej do?wiadczeni powinni pomaga? i pokazywa? kierunki. Dawa? szans? rozwoju pozosta?ym i wspiera? ich zamiast zamyka? si? przed innymi i skrywa? wielkie "komandosów" tajemnice. Jak wskazuj? dwa powy?sze przyk?ady, cieszy fakt, ?e mo?na inaczej, ?e mo?na kreatywnie.

Nap?ywa do nas bardzo du?o maili i PW, ?e KOALICJA PÓ?NOC jest poniek?d inspiracj? dla wielu ludzi. Wielu ?a?uje, ?e ich lokalne ?rodowiska nie jest tak otwarte i dobrze zorganizowane. Jak wida? po powy?szych przyk?adach, chcie? to móc.

Cieszy mnie osobi?cie bardzo, ?e w tym miejscu spotyka si? coraz wi?cej ?wietnie zorganizowanych i wiele wnosz?cych ludzi. Coraz wi?cej osób i Teamów dok?ada cegie?k? do kreowania tego miejsca, aby dzieli? si? swoimi do?wiadczeniami, wiedz?, integrowa?, wymienia? opiniami, testami, do?wiadczeniem. Wspólnie rozwija? i propagowa? nasze pasje.

Tak wielu pozytywnych ludzi w jednym miejscu. To cieszy.

Lead the way!

OK OK
#2 | Technofilia dnia November 10 2011 10:31:32
Dzi?kujemy za ciep?e s?owo Z przymru?eniem oka
#3 | muniekole dnia August 12 2017 09:14:21
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana za? najodpowiedniej jest okre?la? wielko?? pod wobec z?agodzenia dozy zaczerwienienia paszczy natomiast metamorfozy palnych, powstrzymania liczebno?ci, terminu pozostawania i intensywno?ci torsji tudzie? jednoczesnych wska?ników ?wi?du, dymienia i afekt. Dwie rudymentarne modusy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe a http://ujedrnianie-biustu.pl/ ustnego farmaceutyki antybiotyczne. Terapia laserowa pozosta?a tak?e zaliczona jako rodzaj leczenia. W czasie jak w biegu kilku tygodni leki cz?sto stanowi? przej?ciowego pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa nawraca po zabiegu. Przewlek?ego rehabilitacja, w wi?kszo?ci wypadków od momentu jakiego? a? do dwóch lat, mo?e wi? si? a? do trwa?ej inspekcji poziomu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest raz za razem niepotrzebne, natomiast poniektórego casusy opadaj? po jacy? czasie za? otrzymaj? trwale. Zewn?trznego trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz spo?ród przeciekiem wieku.
#4 | shareways dnia September 18 2017 09:11:10
kremy przeciwzmarszczkowe regeneracja w?troby leki ?adne Ró?nica atakuj? zaczerwienienia krem pod oczy przeciwzmarszczkowy zio?a na cholesterol
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Wrzesień 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Tajna bro? Odda? r?k? Combat Radio ASG Podcast ASG Zbrojownia Zwyci?zcy wrzesie? Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Hi HI
?wietny zestaw surviva...
ma?? na tr?dzik ró?owa...
I super lany poniedzia...
Jestem w szoku! Pomys...
uj?drnianie biustu kos...
krem na tr?dzik ró?owa...
tabletki na cellulit n...
tr?dzik ró?owaty leki ...
Naturalny sk?ad, pozyt...
krem przeciwzmarszczko...
skuteczne kremy na cel...
krem na rozst?py na pi...
dobry krem na cellulit...
kremy przeciwzmarszczk...
leki na tr?dzik bez re...
kremy przeciwzmarszczk...
zio?a na cholesterol n...
kosmetyki tr?dzik ró?o...
ma?? na tr?dzik ró?owa...
krem do cery t?ustej k...
ma?? na tr?dzik ró?owa...
krem na rozst?py na pi...
zio?a na w?trob? kosme...
leki na tr?dzik ró?owa...
dobry krem pod oczy pr...
hemoroidy leczenie kre...
dobry krem przeciwzmar...
zio?a na trzustk? i w?...
tr?dzik ró?owaty leki ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
dobra ma?? na tr?dzik ...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,371
Wczoraj:13,398
W tym tygodniu:4,371
W tym miesiącu:309,440
W tym roku:2,918,268
Wszystkich:40,111,027
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: