Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:16
Zachód słońca: 15:52
Dzień trwa:
8 Godzin 35 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

KILL ZONE TEAM

Ju? od d?u?szego czasu, kr??? plotki na temat nowo powstaj?cego ugrupowania w naszym ?rodowisku ASG.

Jako ?e jeste?my ju? gotowi – postanowili?my oficjalnie og?osi? powstanie „KILL ZONE TEAM’S”.

 

 

Czym jest „KILL ZONE TEAM’S”? W krótkich ?o?nierskich s?owach wygl?da to tak:

1. W sk?ad za?o?ycielski KZT wchodz? teamy:

KILL TEAM

M.O.S.T. RANGERS

US MARINE CORPS

2. KZT jest zrzeszeniem zaprzyja?nionych grup airsoftowych, które wyznaczy?y sobie wspólny kierunek dzia?a?.

3. Ka?dy z teamów wchodz?cych w sk?ad KZT zobowi?zany jest do czynnego udzia?u w grupie.

4. Ka?da z grup KZT zobowi?zana jest do zorganizowania w roku chocia? jednego treningu, w którym wezm? udzia? pozosta?e grupy cz?onkowski. Termin treningu, po zaakceptowaniu przez wszystkich cz?onków oraz                     zarz?d KZT, uznawany jest za ostateczny i obecno?? na nim jest obowi?zkowa.

5. Zarz?d KZT nie ingeruje w struktury wewn?trzne poszczególnych teamów cz?onkowskich.

6. W sporach wewn?trznych KZT, s?dy podejmowa? b?dzie zarz?d KZT.

7. KZT zobowi?zuje si? do organizacji imprez charytatywnych!

8. Rekrutacja do KZT odbywa si? na zasadzie zaprosze?.

9. Ka?dy team w KZT posiada swojego przedstawiciela w zarz?dzie.

10. Cz?onkowie zarz?du zostaj? wybrani w demokratycznym g?osowaniu.

11. KZT zobowi?zuje si? anga?owa? w propagowanie AirSoftu w?ród ludzi spoza ?rodowiska.

 

Trening KZT 15-16.10.2011r. Sasino.

 

Sama idea narodzi?a si? oko?o trzech miesi?cy temu. Wtedy to stwierdzili?my ?e chcemy czego? wi?cej ni? do tej pory. ?e chcemy pomaga? i mie? przy tym mas? dobrej zabawy.

KILL ZONE TEAM’S nie ma by? sztucznym tworem na papierku. Ka?dy z teamów wchodz?cych w jego sk?ad posiada pewne do?wiadczenie i umiej?tno?ci. Nasza si?a polega na tym ?e dzielimy si? nimi i d??ymy do samodoskonalenia. Teamy które zapraszamy do wspó?pracy musz? wyró?nia? si? spo?ród innych kreatywno?ci?, uczciwo?ci? oraz ch?ci? pomagania innym.

Mimo krótkiego sta?u, zdo?ali?my przeprowadzi? dwa wewn?trzne treningi w których bra?y udzia? równie?, teamy staraj?ce si? o wst?pienie w struktury „KILL ZONE TEAM’S”.

 

Trening 6.11.2011r. Linia

 

Uda?o si? równie? przeprowadzi? konkurs pod nazw? „Zaprojektuj Naszywk?”. Nagrody które zosta?y rozdane zosta?y za sponsorowane przez nasze partnerskie sklepy.

Kolejnym krokiem KZT jest organizacja imprezy charytatywnej „Grinch: Zamach na ?wi?ta” która odb?dzie si? 04.12.2011r. Oczywi?cie wszystkich na ni? serdecznie zapraszamy.

Jak wida? dzia?amy i dzia?a? b?dziemy. Prawdziwa intensyfikacja Naszych dzia?a? ma nast?pi? ju? po nowym roku. Mamy nadziej? ?e roz?wietlili?my cho? troch? mrok domys?ów na temat KZT.

 

KILL ZONE TEAM’S – do zobaczenia na polu walki.

 

http://killteam.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103:kill-zone-teams&catid=45:ciekawe-myli

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia November 10 2011 04:03:45
Trzymam kciuki. Ro?nijcie w si??. Oby by?o coraz wi?cej ?rodowisk, które chc? si? organizowa? i maj? ambitne realizacje. Niech czerpi? z was przyk?ad.

Podobnie jak bardzo wspieramy ?rodowisko Szczeci?skie, które niedawno otworzy?o podwoje swojego nowego Forum.

Przyda?oby si?, aby równie mocno d??y?o do integracji ?rodowisko 3Miejskie.

Bardziej do?wiadczeni powinni pomaga? i pokazywa? kierunki. Dawa? szans? rozwoju pozosta?ym i wspiera? ich zamiast zamyka? si? przed innymi i skrywa? wielkie "komandosów" tajemnice. Jak wskazuj? dwa powy?sze przyk?ady, cieszy fakt, ?e mo?na inaczej, ?e mo?na kreatywnie.

Nap?ywa do nas bardzo du?o maili i PW, ?e KOALICJA PÓ?NOC jest poniek?d inspiracj? dla wielu ludzi. Wielu ?a?uje, ?e ich lokalne ?rodowiska nie jest tak otwarte i dobrze zorganizowane. Jak wida? po powy?szych przyk?adach, chcie? to móc.

Cieszy mnie osobi?cie bardzo, ?e w tym miejscu spotyka si? coraz wi?cej ?wietnie zorganizowanych i wiele wnosz?cych ludzi. Coraz wi?cej osób i Teamów dok?ada cegie?k? do kreowania tego miejsca, aby dzieli? si? swoimi do?wiadczeniami, wiedz?, integrowa?, wymienia? opiniami, testami, do?wiadczeniem. Wspólnie rozwija? i propagowa? nasze pasje.

Tak wielu pozytywnych ludzi w jednym miejscu. To cieszy.

Lead the way!

OK OK
#2 | Technofilia dnia November 10 2011 10:31:32
Dzi?kujemy za ciep?e s?owo Z przymru?eniem oka
#3 | muniekole dnia August 12 2017 09:14:21
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana za? najodpowiedniej jest okre?la? wielko?? pod wobec z?agodzenia dozy zaczerwienienia paszczy natomiast metamorfozy palnych, powstrzymania liczebno?ci, terminu pozostawania i intensywno?ci torsji tudzie? jednoczesnych wska?ników ?wi?du, dymienia i afekt. Dwie rudymentarne modusy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe a http://ujedrnianie-biustu.pl/ ustnego farmaceutyki antybiotyczne. Terapia laserowa pozosta?a tak?e zaliczona jako rodzaj leczenia. W czasie jak w biegu kilku tygodni leki cz?sto stanowi? przej?ciowego pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa nawraca po zabiegu. Przewlek?ego rehabilitacja, w wi?kszo?ci wypadków od momentu jakiego? a? do dwóch lat, mo?e wi? si? a? do trwa?ej inspekcji poziomu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest raz za razem niepotrzebne, natomiast poniektórego casusy opadaj? po jacy? czasie za? otrzymaj? trwale. Zewn?trznego trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz spo?ród przeciekiem wieku.
#4 | shareways dnia September 18 2017 09:11:10
kremy przeciwzmarszczkowe regeneracja w?troby leki ?adne Ró?nica atakuj? zaczerwienienia krem pod oczy przeciwzmarszczkowy zio?a na cholesterol
#5 | Kathrien dnia November 15 2017 09:00:48
When you are going to buy replica louis vuitton these elegant exquisite items, you should choose reliable designer discount rate purses on the internet stores to complete your deal. As a result, you will certainly get more safety. They intend to make their picture elegant, thus picking stylist handbags to match their entire image is crucial. In many situations, persons' dresses and their developer accessories could reveal their chanel replica handbags preference as well as their standing.There are lots of renowned brand splendid replica bags readily available in market, such as developer LV bags, Gucci style handbags, Chanel designer bags, and various other delicate handbags.Chanel strikes the design globe by basic shades for example black, browns, grays, greens, as well as creams; simple but looks sensible, sophisticated, elegant as well as replica chanel handbags incredibly high quality also. If you intend to buy them on-line, you will discover that there are a lot of online stores http://www.replic... could offer various types to clients. It is really hassle-free and very easy for customers.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Nowe pistolety WP Elektryczny Blow Back Niemcy zamykaj? Makarov KWC Zbrojownia MG 42 by MG Schutze Combat LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...