Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dlaczego maskujemy twarz?

Dlaczego maskujemy twarz?

KRZ - Wspó?za?o?yciel Delta Force Wejherowo, w ASG od 7 lat, specjalizacja: taktyka zielona
zdj?cie: olive-drab.com

Ka?da próba zamaskowania swojej twarzy oka?e si? pomocna, je?li zrobimy to dobrze. Nie twierdz?, ?e staniemy si? niewidzialni, lecz przeciwnik b?dzie musia? si? bardzo mocno nam?czy?, ?eby nas namierzy?. B?d?c dobrze zamaskowanymi, oponent mo?e patrze? si? prosto na nas, lecz nie b?dzie w stanie nas wykry?! Tak wi?c co robi?, a czego unika??

 

grafika

Przez ca?e swoje ?ycie ogl?damy twarze innych ludzi, uczymy si? je rozpoznawa? i znamy ich symetrie. Nie b?dzie wi?c problemem wykrycie kogo?, kto le?y przykryty siatkami maskuj?cymi, ghille suit'ami, czy czymkolwiek innym, lecz z niezamaskowan? twarz? (ghille suit cz?sto posiada kaptur, który zas?ania nam twarz i szyj?, ale zawsze warto zamaskowa? dodatkowo twarz). Zapewne wielu z Was pyta teraz, po co si? malowa?, skoro czo?gam si? z g?ow? w dole, kucam, le?? nieruchomo. Odpowied? jest prosta r11; nie ma osoby, która nie spogl?da?aby w poszukiwaniu wroga.

Czego zatem unika?? Unika? nale?y ogl?dania filmów z Hollywood, w których to nie?miertelni bohaterowie próbuj? techniki "malowania w czarne paski" i s? dzi?ki temu nie?miertelni. Nic bardziej mylnego. grafika W maskowaniu chodzi o to, ?e mamy zmyli?, a nie si? wyró?nia?. Je?li mamy na sobie odpowiedni kamufla? (nie mówi? teraz o twarzy) i wymalujemy si? w "super-ekstra hollywódzkie paski" to b?dziemy si? po prostu wyró?nia? (nie mówi?c o fakcie, jak g?upio to wygl?da). Co innego, je?li naniesiemy na twarz paski o ró?nych odcieniach z dobrymi odst?pami od siebie. grafika Drugim podstawowym b??dem jest robienie z siebie "Kermita". Jest wielu ludzi, którzy po wymalowaniu twarzy na zielono s?dz?, ?e nikt ich nie zauwa?y. Po raz kolejny r11; nic bardziej mylnego. Ludzkie oko jest na tyle dziwne, ?e przypodoba?o sobie kolor zielony; jest w stanie wykry? wi?cej jego odcieni, ni? ka?dego innego koloru, tak wi?c przeciwnik zobaczy zielon? wersj? Twojej twarzy. Nie przejmuj si?, na pewno co? wymy?lisz. Dorobienie kilku br?zowych czy czarnych pasków na pewno pomo?e.

Co mam zrobi?, ?eby dobrze zamaskowa? twarz? grafika Zmyl swój umys?, zmylisz te? wroga. Dane przekazywane przez oko do mózgu musz? zosta? zmienione, pytanie tylko, jak? Nie jest to sztuka trudna do opanowania. Na pocz?tek zakupmy dwa kolory farb r11; czarny i zielony. Na?ó?my zielony podk?ad na ca?? powierzchni? twarzy i dodajmy troch? czarnego na dwa palce, wskazuj?cy i ?rodkowy. grafika Teraz czas wykaza? si? inwencj? twórcz?. W jaki sposób namaluj? czarne paski, aby moja twarz nie przypomina?a twarzy?

Nie róbmy symetrii lewej i prawej strony, znowu by?my si? wyró?niali. Tak wi?c sta?my przed lustrem i spróbujmy. Id?c dalej nauczmy si? podstaw. Rozró?niamy miejsca ja?niejsze, jak i te ciemniejsze. Nos, uszy, podbródek i policzki malujemy ciemniejszym odcieniem, za? do pozosta?ych elementów u?ywamy ja?niejszych barw. Unikaj ??czenia mocno kontrastowych barw, jak na przyk?ad czarny przy jasnym zielonym.

 

Zwracaj uwag? na padaj?ce ?wiat?o, je?li u?ywasz ró?nego rodzaju he?mów, czapek czy kapeluszy. Mo?e to doprowadzi? do przewijania si? cieni po Twojej twarzy. grafika

Powiniene? posiada? ró?ne zestawy farb, aby ??cznie mie? przy sobie cztery do pi?ciu barw. Nie maluj si? nie znaj?? ?rodowiska w jakim si? znajdziesz. Obejrz je i pomy?l, jakie barwy b?d? odpowiednie. Dodatkowym kolorem, który równie? liczy?em, jest naturalny kolor twarzy, wykorzystaj go. Niekiedy b?dziesz musia? u?y? wi?cej zielonego, niekiedy mniej czarnego, b?d? te? w ogóle z niego zrezygnujesz. Nak?adaj najpierw jasny podk?ad, tak aby ciemniejsze barwy mog?y go pokry?, tak jak pisa?em wcze?niej o czarnych paskach na zielonym tle. grafika Je?li chcesz pój?? krok dalej, to wymaluj twarz a? do lini w?osów, powieki, powierzchni? pod szcz?k?, za uszami, a tak?e przy brzegach i lekko pod bluzk?. Wymaluj równie? d?onie i nadgarstki. Pami?taj jednak o wa?nej rzeczy. U?ywanie farb na ciele wzmacnia proces pocenia, co powoduje zmywanie si? farb. Nie zapominaj o poprawianiu ich. Dodatkowo musisz by? ostro?ny przy wycieraniu farby z powiek. U?yj do tego czystego obiektu (chusteczka, szmatka) i zawsze wycieraj od wewn?trzej do zewn?trznej strony. Mam nadziej?, ?e artyku? pomo?e osobom, które nie maj? poj?cia o maskowaniu twarzy i poka?e tym, którzy to robi?, ?e mog? robi? to ?le.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sebi dnia November 24 2011 15:23:44
Mimo ?e temat wa?kowany to zawsze wnosi co? nowego, mi si? fajnie czyta?o, b?dzie na kogo g?osowa? rotfl
#2 | blass dnia November 24 2011 19:55:24
Dodaj jeszcze jak to zmy? i b?dzie super Pokazuje j?zyk
#3 | Jacek1246 dnia November 24 2011 20:54:11
Chusteczki nawil?ane dla dzieci. Sprawdzi?em i dzia?aj? bez zarzutu. U?miech
#4 | krz dnia November 24 2011 22:24:02
no tak, zapomnia?em o tym Z przymru?eniem oka jak kto? si? mocno poci to samo zejdzie, wystarczy pó?niej czym? nawil?onym przetrze?. Chusteczki dla dzieci s? najlepszym rozwi?zaniem. Mo?na te? u?y? mleczka do demakija?u, sprawdzone, dzia?a. Je?li strzelanie nie jest specjalnie d?ugie, powiedzmy do 4-5 godzin, w umiarkowanej temperaturze, to twarz mo?na nasmarowa? najpierw kremem nivea, a dopiero pó?niej na?o?y? farb?. Schodzi po przetarciu such? szmatk?.
#5 | Mario75 dnia November 24 2011 22:34:45
My?l?, ?e dobrze by by?o w przysz?o?ci aby Autor pokusi? si? w?a?nie o opisanie ?rodków do kamufla?u. Nie chodzi o kolory, ale firmy. Nasi wojacy sprawdzili, zapewne wielu z militarystów równie?. W naszym Teamie okaza? si? najlepszym testerem Skura. Na nim ka?dy kiepski specyfik sp?ywa w par? chwil. Nawet w wysokiej temp. i w wodzie wytrzyma? na naszym testerze tylko jeden produkt.

Dochodzi do specyfików równie? kwestia ew. podra?nie? i reakcji alergicznych. Czy si? w tym daje si? w deszczu i wodzie dalej i??. Czy przy okazji insekty do tego nie ci?gn?. Czy w?a?nie nie sp?ywa z potem.

Co wi?cej, co? bardzo wa?nego, jak si? nak?ada taki specyfik. Wielu potrafi zu?y? momentalnie nak?adaj?c kilogramy, a nie t?dy chyba droga. To ma maskowa?, a nie zatrzymywa? pociski U?miech
#6 | krz dnia November 24 2011 23:26:56
b?d? mia? to na uwadze pisz?c kolejny artyku? U?miech dzi?ki za komentarze Z przymru?eniem oka
#7 | renifer181 dnia November 25 2011 00:17:54
Bardzo ciekawe U?miech Dzi?ki za cenne rady U?miech
#8 | Agapow dnia November 25 2011 14:53:45
Bardzo dobry artyku?. Zabrak?o tylko foty dobrze zrobionego malowania.

Nie zgadzam si? te? z tez? ?e malowanie robi si? pod teren na jakim si? dzia?a.
Malowanie robi si? tak ?eby stanowi?o ci?g?o?? z kamufla?em munduru a mundur dobiera si? pod teren.

Poza tym super materia?.
#9 | muniekole dnia August 12 2017 11:24:20
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona za? najpoprawniej istnieje szacowa? u do?u wobec zminimalizowania liczebno?ci zaczerwienienia g?bie tudzie? zmian zapalaj?cych, zmniejszenia wielko?ci, frazeologizmu utrzymywania za? pot?dze wymiotów oraz paralelnych wska?ników ?wi?du, przypalania za? czu?o??. Duet kluczowego wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe tudzie? http://serum-na-zmarszczki.pl/ ustne farmaceutyki antybiotyczne. Leczenie laserowa chwyci?a dodatkowo zaklasyfikowana jako odmiana leczenia. W trakcie kiedy w szyku kilku tygodni wyci?gi notorycznie wp?yn? chwilowego pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków nawraca po zabiegu. Przeci?g?e rehabilitacja, w wi?kszo?ci wypadków od momentu jednego do dwóch latek, przypadkiem przemyka? do trwa?ej opieki poziomu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje kuracja jest cyklicznie konieczne, jakkolwiek poniektóre przypadki rezygnuj? po pewnym terminie oraz stanowi? trwale. Odmienne trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? spo?em z up?ywem czasu.
#10 | chenjinbei dnia July 24 2018 09:52:08
20187.24chenjinbei
ray ban sunglasses
omega watches
nike running shoes
maui jim sunglasses
nike free run
swarovski jewelry
barcelona jersey
suicoke sandals
pelikan pens
juicy couture outlet
christian louboutin outlet
wholesale nfl jerseys
ray ban sunglasses
adidas yeezy
air max 97
snapback hats
true religion
montblanc pen
jordan xx9
nike sb
cheap mlb jerseys
hermes belt
designer belts
coach outlet sale
tory burch outlet
mcm handbags
louboutin
tiffany rings
nike air huarache
jordan
nike kd 10
coach outlet
marcelo burlon
bvlgari rings
mizuno running shoes
cheap soccer jerseys
cheap nba jerseys
nike kd 8
moose knuckles jackets
nike outlet store
ugg boots
nike hyperdunk
air jordan
kyrie 3
ray ban
ralph lauren uk
lebron 14
burberry canada
cheap mlb jerseys
nike air force
adidas outlet store
kate spade
tory burch
air max 95
valentino shoes
nike blazer
off-white clothing
michael kors outlet
air max
russell westbrook jersey
michael kors outlet
nike outlet
russell westbrook shoes
nike free run
converse shoes
nike kyrie 2
nike outlet
kate spade
air jordan 4
hermes birkin bag
christian louboutin shoes
nike shoes
ray ban
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren polo
bcbg dresses
new balance shoes
givenchy handbags
kate spade outlet
oakley vault
jordan shoes
stussy hoodie
harden vol 1
lebron 15
ralph lauren outlet
cheap michael kors bags
levi's jeans
michael kors bags
jordans
shoe carnival
maillot de foot
air jordan shoes
nike free
lebron soldier 11
wholesale hats
longchamp handbags
cartier jewelry
michael kors outlet
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
Fußballtrikots günstig
oakley sunglasses outlet
adidas nmd
michael kors bags
north face jackets
lululemon
ralph lauren
lululemon outlet
wedding shoes
hollister outlet
pandora charms
nike air max
versace handbags
fitflop sandals
timberland boots
balenciaga shoes
onitsuka tiger shoes
burberry outlet
timberland boots
pandora jewelry canada
under armour shoes
pandora jewelry canada
flip-flops
nike basketball shoes
red bottom shoes
cheap nfl jerseys
coach outlet online
nike cortez
nike air max
converse shoes
birkenstock sandals
supra shoes
ralph lauren polo shirts
coach factory online
coach outlet online
louboutin
giuseppe zanotti shoes
true religion
x-large clothing
adidas uk
oakley sunglasses cheap
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
nike sb
air max 270
manolo blahnik
fila
[url=http://www.caMy?lietasfutbole2018.com]caMy?lietas de futbol baratas[/url]
malone souliers shoes
air max 90
nike tennis
supreme
mlb jerseys
prada sunglasses
stan smith
air jordan 3
hermes uk
polo outlet
basketball shoes
scarpe mbt
adidas superstar
pandora charms
the north face
christian louboutin shoes
tommy hilfiger
fingerlings
breguet watches
lebron ambassador 10
hundreds clothing
audemars piguet watches
undefeated shoes
supreme paris
ronaldo jersey
nike shox
nfl jerseys
hermes belt
ralph lauren outlet
coach factory outlet online
herve leger dresses
nine west
adidas wings
adidas outlet
victoria's secret outlet
versace clothing
adidas nmd
prada
columbia sportswear
ray ban
nfl jerseys wholesale
nike flight bonafide
christian louboutin shoes
breitling watches
red bottom shoes
air jordan
coach handbags
pandora charms
prada outlet online
pandora uk
kobe 11
puma slides
nike dunks
nike roshe run
nfl jerseys
cristiano ronaldo jersey
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
kobe shoes
nike flip-flops
the north face jackets
longchamp outlet
coach outlet online
air max 2018
nike roshe
cheap oakley sunglasses
ysl makeup
ray ban sunglasses
puma fenty sandals
pandora outlet
nike revolution
ferragamo belt
michael kors outlet online
ralph lauren
longchamp handbags
pasotti ombrelli
coach outlet store online clearance
coach outlet online
oakley canada
stuart weitzman shoes
ralph lauren
vans sneakers
nike mercurial vapor
soccer jersey
nike tn
yoga pants
teva sandals
nike running shoes
polo ralph lauren
louboutin outlet
nike free
adidas slides
philipp plein
montblanc fountain pens
air jordan 5
vans shoes
puma shoes
air jordan
michael kors handbags sale
nfl jerseys
michael kors outlet
harden vol 2
new balance shoes
ralph lauren jeans
spalding basketball
soccer shirts
cheap ray ban sunglasses
jordan
swarovski rings
air max 2017
flip-flops
jordan pas cher
kate spade handbags
linda farrow sunglasses
timberland boots
maglie calcio a poco prezzo
michael kors outlet
adidas ultra boost
birkenstock sale
tiffany jewelry
fitflops
fitflops outlet
air jordan 1
maglie calcio
ray ban
ナイキ スニーカー
yeezy 500 blush
michael kors taschen
burberry handbags
hermes bags
nike factory store
nike outlet
michael kors
nike lunarglide
air jordan
new balance shoes
skechers shoes
sophia webster
pandora charms
michael kors purse
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
true religion jeans
lebron soldier 10
manolo blahnik shoes
mont blanc
michael kors handbags
versace sunglasses
true religion jeans
cheap supra shoes
baseball bats
mac cosmetics
tag heuer watches
timberland outlet
alexander mcqueen shoes
coach outlet
pandora charms
tom brady jersey
ferragamo shoes
tom ford sunglasses
true religion jeans
tory burch handbags
light up shoes
air jordan 14
fussball trikots
ray ban sunglasses cheap
nhl jerseys
off-white clothing
ralph lauren
coach factory outlet
reebok shoes
coach factory outlet online
michael kors outlet store
coach handbags
mulberry handbags
miu miu sunglasses
vibram shoes
air jordan 11
lebron 15
cheap nhl jerseys
mikimoto jewelry
jordan shoes
ugg boots on sale
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
nike factory store
parajumpers jackets
supreme uk
kate spade
mac cosmetics
[url=http://www.caMy?lietasdefutbolbaratases.es]caMy?lietas de fútbol[/url]
bottega veneta handbags
cheap replica watches
jimmy choo shoes
soccer jersey
salvatore ferragamo shoes
tiffany & co
north face backpacks
lee jeans
coach outlet
new balance shoes
mcm bags
superdry clothing
omega watches
ralph lauren uk
tiffany jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet online
nike huarache
lebron james jersey
belstaff jackets
ralph lauren outlet
supreme uk
adidas outlet store
persol sunglasses
converse shoes
asics running shoes
vans shoes
polo outlet
visconti pens
links of london
hermes outlet
longchamp outlet
canada goose sale
oakley sunglasses
nike air max
ralph lauren polo
coach outlet online
vans store
coach handbags
philipp plein outlet
ysl bags
tods shoes
monster headphones
yeezy shoes
canada goose outlet
beats headphones
kate spade handbags
birkenstock
russell wilson jersey
adidas football boots
nike uk
mbt shoes
fitflops sale clearance
jordan shoes
nike shoes for men
air max
nike uk
prada handbags
nike epic react
curry shoes
lebron soldier 9
air max 1
fitflop sandals
cheap soccer jerseys
oakley sunglasses
michael kors handbags
coach handbags
prada bags
nike outlet store
police sunglasses
columbia sportswear
nicholas kirkwood
rolex watches
adidas stan smith
woolrich jackets
cheap michael kors bags
oakley sunglasses wholesale
jordan retro
adidas yeezy 350
saint laurent sunglasses
oakley sunglasses
supreme clothing
ray ban outlet
adidas jeremy scott
christian louboutin
tiffany jewelry
mac makeup
paul george shoes
nike trainers
adidas outlet
maillot de foot pas cher
nike presto
longchamp
mk purse
ralph lauren outlet
air jordan 12
canada goose sale
dolce and gabbana
coach outlet store
celine outlet
coach outlet online
nike outlet store
uggs outlet
under armour outlet
north face jackets
miu miu shoes
kate spade
true religion jeans
marc jacobs bags
air force 1
coach outlet online
coach outlet online
air jordan
dansko shoes
michael kors outlet
balenciaga shoes
air max
cheap oakley sunglasses
air max plus
jordan shoes
adidas flip flops
air jordan 8
north face outlet
beats wireless
stephen curry jersey
ray ban sunglasses outlet
cheap nfl jerseys
tory burch shoes
longchamp handbags
nike outlet store online
y-3 shoes
nobis jackets
air max
coach factory outlet
kd shoes
cheap rolex watches
coach factory outlet
canada goose jackets
swarovski crystal
cheap jordan shoes
van cleef & arpels jewelry
mlb jerseys
timberland outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
converse
tory burch shoes
marc jacobs handbags
saucony running shoes
ray ban sunglasses
nike blazer
michael kors uk
birkenstock
longchamp handbags
chaussures christian louboutin
christian dior handbags
manchester united jersey
balenciaga shoes
jordan 6
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
burberry outlet store
pandora jewelry canada
vetements clothing
flops
20187.24chenjinbei
#11 | chenjinyan dnia October 10 2018 09:39:30
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze Radio ASG Odda? r?k? Act od Valor Tajna bro? Elektryczny Blow Back Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:12,931
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:159,651
W tym miesiącu:800,311
W tym roku:5,669,808
Wszystkich:54,158,212
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: