Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Robisz to ?le!

Robisz to ?le!

Piotr "Procent" ?opaci?ski - jeden z Autorów Bloga Gunfire.pl
SWAT police commandos in Russia do a raid at a public beach, startling people at the beach Zdj?cie: hadeseh.com

Komu z Was zdarzy?o si? udzieli? jakiemu? innemu, nieznajomemu airsoftowcowi dobrej rady?
Czy zosta?a ona odebrana pozytywnie, jako ch?? pomocy, czy mo?e poczuli?cie, ?e mogli?cie si? nie odzywa??
Airsoft to cz?sto zbieranina ró?nych indywiduów, osób które s? przekonane o tym, ze ich mojszo?? jest najmojsza, cytuj?c klasyka. Czy w takim ?rodowisku jest miejsce na wspó?prac? i wymian? do?wiadcze??

 

Jak zwykle zacz??em od postawienia naszego hobby w negatywnym ?wietle. Sytuacja przedstawiona we wst?pie, to jedynie wycinek ca?o?ci, jeden punkt widzenia, bo (jak znowu powtórz?), airsoft to ró?norodne ?rodowisko, którego zró?nicowanie stale si? pog??bia. Prócz odmiennych podej??, spotykaj? si? tak?e odmienne charaktery. Niektórzy s? bardzo otwarci na wszelkie inne punkty widzenia, inni w ogóle nie przyjmuj? do wiadomo?ci ?adnych rad, bo kto? wg nich jest: za stary, za m?ody, za brzydki, zbyt obszpejowany, niedo?wiadczony, obcy. Powodów s? tysi?ce, a zamkniecie si? na g?osy innych, dyskusje czy po prostu zwyk?? rozmow? jest czym?, co tylko szkodzi naszemu ?rodowisku.

Jednak?e problem, na którym chcia?bym si? najbardziej skupi? dotyczy osób, które s? przekonane, ?e ich wiedza i umiej?tno?ci nie wymagaj? korekty, poprawy czy rewizji. Dlaczego?  Bo swoj? wiedz? wywodz? z wojska, policji b?d? ró?norakich kursów i szkole?! Je?li jaka? osoba, by?a szkolona przez koleg?, kolegi wujka, który zna kucharza z GROMu, to jest to bardzo cz?sto ?ciana nie do przebicia. Ludziom si? wydaje, ?e jak kto? z jakichkolwiek s?u?b pokaza? im pewne procedury i taktyki, to Boga za nogi z?apali. Bezkrytyczne przyjmowanie takiej wiedzy, tylko ze wzgl?du autorytet danej osoby (wynikaj?cy z jej przesz?o?ci czy tera?niejszo?ci zawodowej) jest jednak cz?sto du?ym b??dem.

?o?nierze 1. PSK podczas treningu taktyki zielonej.
(?ród?o: http://www.jednos...jskowe.pl)

Sk?d taka ?mia?? teza? Bynajmniej nie próbuje podwa?a? kompetencji osób, które takow? wiedz? przekazuj?. Chodzi tylko o to, ?e jak w ka?dej dziedzinie ?ycia, szkó? jest wiele i ka?d? rzecz mo?na wykona? na par? sposobów. Jako, ze inne s? realia wojskowe, inne policyjne, inne airsoftowe, inne s? sposoby dzia?ania jednostek liniowych, inna charakterystyka dzia?a nieregularnych, to niekoniecznie ka?da technika czy procedura b?dzie si? dobrze sprawdza? na polu walki airsoftowej lub nie b?dzie si? wpisywa? w charakterystyk? dzia?a? naszej ekipy. Nie bójmy si? krytycznie podchodzi? do rzeczy, które pokazuj? nam osoby nawet bardziej do?wiadczone, bo nie jest to nigdy jedyny mo?liwy sposób. Nie chodzi tutaj oczywi?cie o jakiekolwiek negowanie czy odrzucanie przekazywanych tre?ci, tylko namys? nad tym, czy rzeczywi?cie b?dziemy to wykorzystywa? w dzia?aniu i czy mo?e nie znamy innego, lepszego sposobu czy bardziej pasuj?cej procedury. Najlepiej jest czerpa? informacj? i wiedz? z wielu ró?nych szkó?, wybiera? elementy, które najlepiej odpowiadaj? naszym potrzebom i tworzy? pewn? hybryd? dostosowan? pod siebie/pod ekip? oraz przek?uwa? to na umiej?tno?ci. Wymaga to oczywi?cie pewnego do?wiadczenia, by m?drze stworzy? logiczn? ca?o?? z takich elementów, ale je?li kto? traktuje airsoft powa?niej, to z czasem takowego do?wiadczenia nabierze.

Wracaj?c do kwestii odporno?ci na wiedz?, to zwykle najbardziej zatwardziali i betonowi s? ludzie, którzy jak mantr? powtarzaj? Ja by?em w wojsku i mnie tam uczyli, ?e…. Generalnie zale?no?? jest taka, ?e im dawniej w tym wojsku si? by?o, tym bardziej kurczowo trzyma si? swoich wspomnie? ze szkole?. Skorelowane jest to te? z tym, i? z czasem coraz gorzej pami?tamy to, czego uczono nas dawno temu. Efekt? Wychodz? z tego przekomiczne stwierdzenia specjalistów od taktyki z Z’tki. Czasami bardzo zabawnie wygl?da chocia?by próba poprawnego z?o?enia si? do repliki czy przyj?cia odpowiedniej postawy. Z takimi osobami z zasady nie warto w ogóle dyskutowa?, oni maj? w?asny ?wiat.

?o?nierze USMC podczas treningu MOUT w latach ’90 ubieg?ego wieku.
(?ród?o: http://media.defe...daily.com)


Tak wi?c jak stara?em si? udowodni? – jak w wi?kszo?ci dziedzin ?ycia, tak i w airsofcie warto by? otwartym na inne szko?y i punkty widzenia. Zamykaj?c si? w granicach jednego podej?cia do danej kwestii, staramy si? za wszelk? cen? je obroni?, z czasem nawet wbrew logicznym argumentom na zasadzie „tak bo tak”. Warto nie pope?ni? takiego b??du, by sta? si? efektywniejszym w polu.

?ród?o: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Grey dnia December 23 2011 15:24:41
Nie spotka?em 'speca' po Zetce. Zwykle ka?dy kto w Zetce by?, wie jak w wojsku by?o, jest bardziej zdyscyplinowany ni? ?rednia airsoftowca i ?wietnie robi rejony (czyt. sprz?ta przy pomocy szmaty i szczotki).

Jest za to sporo ksi??kowych speców, co czytali o taktykach wojskowych i rzeczywi?cie kurczowo si? tego trzymaj?. Na szcz??cie dzi? coraz wi?cej jest profesjonalnych szkoleniowców z bran?y mundurowo-ochroniarskiej, którzy za rozs?dne pieni?dze szkol? cywili i ucz? my?lenia i otwarto?ci. Ja przynajmniej nie spotka?em kogo?, kto zap?aci? za szkolenie, po?wi?ci? na?cie - dziesi?t godzin na szkolenie i by? zamkni?ty w 'tylko jednym sposobie'. Ludzie, którzy naprawd? sk?onni s? p?aci? i po?wi?ca? czas nauce taktyce i szkoleniom strzeleckim chc? lepiej dzia?a? - i dlatego s? otwarci.

A ci co nie chc? p?aci?? Te? sporo z nich jest otwartych na wiedz?. Przyk?adem niech b?d? moje ostatnio organizowane ?l?skie Airsoftowe Warsztaty Taktyczne. Ludzie tam garn? si? do wiedzy i chc? bardzo si? doskonali?. A to tylko jedno ma?e zjawisko (?AWT), a podobnych w airsofcie jest multum.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
?o?nierz Specnazu Elektryczny Blow Back Survival Zwyci?zcy wrzesie? Homemade Libia Tajna bro? MG 42 by MG Schutze LIGA ASG Combat Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:31,990
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:100,317
W tym miesiącu:683,895
W tym roku:683,895
Wszystkich:57,401,395
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: