Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Roboty bojowe
?o?nierze pójd? w odstawk??
Projekt rozwoju dronów z egzoszkieletem wydawa? si? naturalnym krokiem po sukcesie bezpilotowców. W?a?nie ujawniono rozpocz?cie prac nad zdalnie sterowanym humanoidalnym robotem pola walki.

Projekt ma si? nazywa? do?? przewrotnie, bo "Avatar" a jego celem ma by? stworzenie dwuno?nego robota bojowego zdolnego manipulowa? i uczestniczy? w akcjach bojowych na przyk?ad przy "czyszczeniu" budynków. System dzia?a?by podobnie jak w przypadku opisanym w filmie "Avatar" gdzie ludzie sterowali za pomoc? umys?u obce formy ?ycia. W tym przypadku sterowanie b?dzie manualne, ale ?o?nierz b?dzie w stanie operowa? jak w grze komputerowej FPP.

DARPA przydzieli?a na ten projekt 7 milionów dolarów ze swojego licz?cego 2,8 miliarda dolarów bud?etu. Agencja przyznaje, ?e celem jest stworzenie zaawansowanego systemu bezprzewodowej teleobecno?ci w 3D i sterowania za pomoc? zaawansowanych algorytmów i interfejsów. Ma on umo?liwi? stosowanie na polu walki robotów zamiast ludzi.


Telesar V - wired.com


W drugiej po?owie 2011 roku opublikowano informacj? o nowym "gad?ecie"... Specjali?ci z Keio University w Tokio opracowali robota humanoidalnego, o nazwie Telesar V, który mo?e by? obs?ugiwany prawie w identyczny sposób jak w filmie Jamesa Camerona. W celu kontrolowania robota, trzeba nosi? kask z wirtualn? rzeczywisto?ci?, specjaln? kamizelk? i r?kawiczki.Czujniki zainstalowane na nich s? w stanie uchwyci? ruch cz?owieka i zmusi? robota do wykonywania tych samych czynno?ci. W tym przypadku czujniki robota, staj? si? zmys?ami operatora. Tak, wi?c, zarz?dzaj?cy robotem cz?owiek patrzy na otaczaj?cy ?wiat "oczami" tego robota, czyli specjalnymi kamerami, a drgania r?kawic mog? da? poczucie dotyku powierzchni cia? sta?ych i obiektów.

Ciekawe czy sojusznicy USA z "Kraju Kwitn?cej Wi?ni" podziel? si? z nimi efektami prac?!


PETMAN - Boston Dynamics


Pokazany na zdj?ciu "Petman", to humanoidalny robot, który sprawnie porusza si? na dwóch nogach. Pierwszy prototyp mo?na by?o zobaczy? ju? w 2010 roku, jednak od tego czasu poczyniono znaczne post?py. Petman dzia?a dzi?ki mechanizmowi podobnemu do tego z innego projektu in?ynierów z Boston Dynamics - BigDoga, porusza si? na w?asnych nogach i ca?kiem nie?le udaje mu si? utrzymywa? równowag?. W ramach prezentacji jego mo?liwo?ci nauczono go wykonywa? ruchy charakterystyczne dla ?o?nierzy r11; specyficzny chód, przysiady, pajacyki i pompki! Robot powstaj?cy w zak?adach Boston Dynamics zostanie udost?pniony do celów wojskowych ju? w przysz?ym roku. Zosta? zaprojektowany tak, ?eby reprezentowa? wygl?dem przeci?tnego ameryka?skiego m??czyzn?. Ma niemal 180 cm wzrostu, wa?y 80 kg i potrafi symulowa? pocenie si? oraz wydzielanie ciep?a przez cia?o.PETMAN oficjalnie zosta? stworzony do testów nowego umundurowania i wyposa?enia osobistego ?o?nierzy, lecz patrz?c przez pryzmat "starych" i nowych programów trudno oprze? si? wra?eniu, ?e jeste?my ?wiadkami powstawania bojowego robota. PETMAN to kolejny zaawansowany projekt robota dla wojska z Boston Dynamics, uzupe?nia mo?liwo?ci czterono?nych maszyn serii "Dog" - "Big Dog" oraz wi?kszy brat "Alpha Dog Proto". Maszyny te s? efektem prac nad programem LSSS [Legged Squad Support System] równie? finansowanym przez DARPA. Jego przeznaczeniem jest "odci??enie" ?o?nierzy [obecnie Alpha Dog Proto jest wstanie przenie?? 180kg bez utraty stabilno?ci] jednak oczywista jest równie? mo?liwo?? wyposa?enia go w uzbrojenie. W zestawieniu z UAV'ami i PETMAN'em o czysto antropomorficznej charakterystyce, którego nie trzeba b?dzie "odci??a?" otrzymujemy konkretn? grup? robotów bojowych. Prace nad robotami post?puj? niezwykle szybko. Obserwuj?c chocia?by post?py rozwoju LSSS i opó?nienie w publikacji wiadomo?ci, mo?na ?mia?o stwierdzi?, ?e prawdopodobnie obecny system jest na progu pierwszych testów bojowych.L?dowe systemy przy wsparciu uzbrojonych, bezza?ogowych aparatów lataj?cych mog? okaza? si? niezwykle skuteczne. Gama UAV'ów powi?ksza si? b?yskawicznie. Na szerok? skal? u?ywa si? maszyn rozpoznawczych, od ma?ych aparatów pod kontrol? piechurów przez bojowe i transportowe, bezza?ogowe ?mig?owce po du?e maszyny zdolne do atakowania celów bombami i rakietami. Te ostatnie mo?liwe, ?e zostan? wsparte bezza?ogow? wersj? samolotu szturmowego A-10 [UA-10] rozwijanego w ramach projektu skrócenia czasu uzyskania wsparcia lotniczego na polu walki poprzez lepsz? koordynacj?, ulepszenie systemów rozpoznania i uzbrojenia [Persistent Close Air Support - DARPA]. By?o równie? s?ycha? o takich maszynach jak stary, dobry F-4 Phantom i znany naszym pilotom F-16 Falcon [QF-4, QF-16], jednak prowadz?cy projekt Raytheon postawi? na "Gu?ca" [A-10 Thunderbolt II "Warthog"]. O bezpilotowcach móg?bym napisa? jeszcze wiele... W?tek UAV'ów jest tak obszerny, ?e mo?na by stworzy? ca?? seri? artyku?ów.Kontrola nad tymi "wynalazkami" wymaga systemu ??czno?ci o odpowiedniej przepustowo?ci przesy?u danych, oczywi?cie pomy?lano i o tym. W tym miesi?cu U.S. Navy umie?ci?a na orbicie nowego supernowoczesnego satelit? komunikacyjnego, który jest jednym z docelowych pi?ciu [4 operacyjne + 1 zapasowy]. System ten o nazwie Mobile User Objective System (MUOS) gwarantuje 16-krotnie lepsz? przepustowo?? danych, pozwalaj?c na równoczesne przesy?anie g?osu, obrazu i danych. Satelity s? wyposa?one w dwa zestawy urz?dze?. Pierwszy opiera si? o obecnie u?ywany system UHF Follow-On (UFO) oraz wspomniany MUOS korzystaj?cy m.in. z komercyjnej technologii 3G. System rozpocznie prac? po sze?ciomiesi?cznych testach. Minie jeszcze kilka lat zanim MUOS zacznie w pe?ni dzia?a?. MUOS-2 zostanie wystrzelony w lipcu 2013 roku, a satelity 3, 4 i 5 trafi? na orbit? w rocznych odst?pach.


Mobile User Objective System (MUOS) - Lockheed Martin


Wygl?da na to, ?e przysz?o?? wojskowo?ci b?dzie opiera? si? o systemy bezza?ogowe gdzie rola cz?owieka ograniczy si? do wydawania rozkazów i monitorowania poczyna? autonomicznych maszyn. Brzmi znajomo? Fani filmów z gatunku Sci-Fi pewnie znajd? kilka analogii. Miejmy tylko nadziej?, ?e bunt maszyn ograniczy si? do za?o?enia zwi?zków zawodowych i pokojowych [LOL?] protestów przeciw wyd?u?aniu resursów [emerytury?]. ;)

Na koniec kilka przyk?adowych projektów.

CHAOS - U.S. ArmyGladiator - U.S. Marine CorpsAPD - denix.osd.mil


?ród?a:
zmianynaziemi.pl
altair.com.pl
kopalniawiedzy.pl
gadzetomania.pl
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia February 28 2012 09:12:16
Patol jak zwykle ?wietny Artyku? napisa?e?. Dobra robota! OK OK
#2 | DerFleischer dnia February 28 2012 20:49:56
Dobry artyku?, ale nie podoba mi si? to.
Zanika wszystko, ?adnej tradycji wojskowej, teraz te roboty.
"UNLIKE" "UNLIKE" "UNLIKE"
#3 | Patol dnia March 06 2012 17:00:02
#4 | abbas dnia November 29 2018 08:14:20
ini ke 18
pusat plat stainless ss316
pusat plat sumihard
pusat round bar besi aisi 440s45c
pusat round bar scm440
pusat steel rail
pusat steel sheet pile
stockis plat hardox
stockist plat astm a285 c
stockist plat high strenght
stockist plat stainless ss316
stockist plat sumihard
supplier plat hardox
Jual besi siku
undangan pernikahan yang unik
Harga Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Toko Besi H beam Baja
Supplier Plat Bordes
Toko Welded Beam
Toko Welded Beam
ironsteelcenter.com
Jual Plat besi plat kapal
undangan pernikahan amplop
Harga Bondek Cor
Jual Besi H beam Baja
Toko Plat Bordes
harga besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
Agen Welded Beam
Agen Welded Beam
Jual stainless steel
Jual besi h beam baja
undangan pernikahan unik dan murah
Harga Atap Spandek Sni
Harga Besi H beam Baja
Agen Plat Bordes
harga besi beton sii
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan
Supplier sch 40
Supplier sch 40
Supplier Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Supplier besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan ala jepang
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 40
Toko Besi Unp Baja
Supplier besi wf
Toko sch 40
Toko sch 40
Supplier besi siku
Supplier besi wf baja
undangan pernikahan islami
Pabrik Pipa Besi Hitam Medium
Jual Besi Unp Baja
Toko besi wf
Distributor besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
Agen sch 40
Agen sch 40
Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
Supplier besi unp
undangan pernikahan ada fotonya
Pabrik Besi Wf
Harga Besi Unp Baja
Agen besi wf
Distributor besi beton sii
ini ke 18
pusat plat stainless ss316
pusat plat sumihard
pusat round bar besi aisi 440s45c
pusat round bar scm440
pusat steel rail
pusat steel sheet pile
stockis plat hardox
stockist plat astm a285 c
stockist plat high strenght
stockist plat stainless ss316
stockist plat sumihard
supplier plat hardox
Jual besi siku
undangan pernikahan yang unik
Harga Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Toko Besi H beam Baja
Supplier Plat Bordes
Toko Welded Beam
Toko Welded Beam
ironsteelcenter.com
Jual Plat besi plat kapal
undangan pernikahan amplop
Harga Bondek Cor
Jual Besi H beam Baja
Toko Plat Bordes
harga besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
Agen Welded Beam
Agen Welded Beam
Jual stainless steel
Jual besi h beam baja
undangan pernikahan unik dan murah
Harga Atap Spandek Sni
Harga Besi H beam Baja
Agen Plat Bordes
harga besi beton sii
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan
Supplier sch 40
Supplier sch 40
Supplier Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Supplier besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan ala jepang
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 40
Toko Besi Unp Baja
Supplier besi wf
Toko sch 40
Toko sch 40
Supplier besi siku
Supplier besi wf baja
undangan pernikahan islami
Pabrik Pipa Besi Hitam Medium
Jual Besi Unp Baja
Toko besi wf
Distributor besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
Agen sch 40
Agen sch 40
Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
Supplier besi unp
undangan pernikahan ada fotonya
Pabrik Besi Wf
Harga Besi Unp Baja
Agen besi wf
Distributor besi beton sii
#5 | abbas dnia November 29 2018 08:14:54
ut-nakuti gadis itu. Setelah itu, Dasha tidak berbicaini ke 19
Pabrik Besi Beton
Distributor besi beton interworld steel is
Distributor Plat Bordes
Distributor Plat Bordes
ironsteelcenter.com
Pabrik pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan lucu
[url=http://www.sentrabesibaja.com/plat-kapal-maPada/]Distributor Plat Kapal Bki Krakatau Steel[/url]
Distributor Besi Hollow Baja
Distributor besi hollow
Distributor besi beton gunung garuda
Harga Plat Bordes
Harga Plat Bordes
Pabrik stainless steel
Pabrik besi hollow
undangan pernikahan bagus
Distributor Jual Besi Siku Baja
Supplier Besi Hollow Baja
Harga besi hollow
Distributor besi beton delcoprima
Jual Plat Bordes
Jual Plat Bordes
Pabrik atap spandek
Pabrik besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan bahasa inggris islam
Distributor Besi Unp Baja Profil Kanal
Agen Besi Hollow Baja
Jual besi hollow
Distributor besi beton cakra steel cs
Supplier Plat Bordes
Supplier Plat Bordes
Pabrik baja ringan
Pabrik besi wf baja
undangan pernikahan contoh
Distributor Besi Cnp Profil Baja Gording
Toko Besi Hollow Baja
Supplier besi hollow
Distributor besi beton bjku
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Radio ASG Podcast ASG Nowe pistolety WP Act od Valor Zwyci?zcy wrzesie? Mndur Gorka E SPOS ?o?nierz Specnazu MG 42 by MG Schutze Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:323
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:79,862
W tym miesiącu:990,147
W tym roku:5,859,644
Wszystkich:54,348,048
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: